رسانه
رسانه

بسته آموزش تصویری آهنگ شراره ،با ارگبسته آموزش تصویری آهنگ شراره ،با ارگ

درخواست حذف اطلاعات
فروش تکی بسته آموزش تصویری آهنگ شراره اجرا با ارگ

بسته آموزش تصویری آهنگ شراره ،با ارگ

محتوای بسته:

  • آموزش تصویری آهنگ ،اجرای آهسته با ارگ
  • فایل صوتی آهنگ با سرعت معمولی استاندارد
  • نُت فارسی آهنگ با زیر نویس شعر
  • برگه راهنمای نُت فارسی

قیمت بسته کامل آهنگ شراره فقط 8 هزار تومان

مبلغ 5 هزار تومان را به بهشماره کارت

6037-6940-4941-7029 بانک صادرات و یا به شماره

5546 6155 9971 6037 بانک ملی

به نام داوود احمدیان پور واریز کنید . و درخواست بسته آموزشی آهنگ شراره را

به شماره 09352401320 پیامک کنید. اگر تماس هم ن رید

از طرف بانک برای ما پیامک واریز شما می آید و بلا فاصله کلمه عبور

را برای بسته برایتان پیامک می کنیم .

لینکمنبع: http://orgeamozeshi. /