رسانه
رسانه

آن سایتآن سایت

درخواست حذف اطلاعات

به خاطر کارای داوطلبانه ای که انجام میدادم

دعوتم که onsite coordinator بشم

یعنی برم اونایی که میان پرزنت میکنن رو معرفی کنم، کارهای اینجوری رو ناجام بدم

اورگنایز کنم که هرکی چه روزی بیاد پرزنت کنه.

ازین کارا

هر یه ماه یه جلسه هست


کلا چیز باحالیه

تو شهرمون کلا 4 نفر برای اینکار انتخاب شدن


یه عده داوطلب شدن و به خاطر سوابقشون و اینکه آیا نیتیو هستن یا انگلیسی رو خوب بلدن انتخاب شدن

من داوطلب نشدم


از طرف موسسه هه تماس گرفتن گفتن میخوای بیای کار کنی؟

گفتم بلی!


خلاصه خیلی تجربه جالی بود


اینکه اصلا مهم نیست که من language berrier دارم یا موهام طلایی نیست یا وایت نیستم

بهم گفتن چون دوست داری پرزنت رو و مخاطبا دوست دارن، برای همینه.


خیلی جالب بود.