رسانه
رسانه

سایت ملی اطلاع رسانی مناقصه و مزایده کشوراطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. تجدید مناقصه ید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ید چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20...
 2. مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... (نوبت دوم)
 3. شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم / آگهی مناقصه , شناسایی سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و.... مرحله دوم
 4. مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب...
 5. تجدید مناقصه ید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت
 6. مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... نوبت دوم
 7. استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...
 8. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...
 9. مناقصه یداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ...
 10. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف سازی خیابان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف سازی خیابان...نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت دوم
 12. مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید- نوبت دوم
 13. فراخوان ارزی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای... / مناقصه, فراخوان ارزی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای...
 14. مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه درمان تکمیلی - نوبت دوم
 15. مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک
 16. مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...نوبت دوم
 17. مناقصه اجرای آسف ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسف ... نوبت دوم
 18. مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ - نوبت دوم
 19. مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب... / آگهی مناقصه، مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تامین آب شرب...
 20. فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری - نوبت دوم
 21. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- تجدید
 22. استعلام خودروی سواری ... / استعلام, استعلام خودروی سواری ...
 23. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ...
 24. مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع - نوبت دوم
 25. فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ... / مناقصه عمومی, فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ...
 26. مناقصه ید یکدستگاه ذخیره سازی emc- storage / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ید یکدستگاه ذخیره سازی emc- storage
 27. مناقصه گازرسانی نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی نوبت دوم
 28. مناقصه ید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی ثابت دیجیتال
 29. استعلام امور نظافتی و خدماتی ... / استعلام, استعلام امور نظافتی و خدماتی ...
 30. مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق
 31. تجدید فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات
 32. مناقصه ید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید خدمات کارهای خدماتی واحدهای زیرمجموعه - نوبت دوم
 33. مناقصه ید کالا / مناقصه, مناقصه ید کالا
 34. استعلام اجاره خودرو... / استعلام, استعلام اجاره خودرو...
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی
 36. فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسف ... / فراخوان ، فراخوان تکمیل راهسازی، بهسازی و آسف ...
 37. مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت- نوبت دوم
 38. فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفاظت فیزیکی در مراکز ذخیره سازی
 39. استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...
 40. مناقصه آسف ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه آسف ریزی معابر سطح شهر و ... - نوبت دوم
 41. تجدید فراخوان ارزی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان ارزی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ...
 42. استعلام صندلی چرخدار / استعلام,استعلام صندلی چرخدار
 43. استعلام اجرای خط انتقال ... / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال ...
 44. اصلاحیه فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / اصلاحیه ,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری
 45. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...
 46. فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس نوبت دوم
 47. مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز ـ نوبت دوم
 48. مناقصه ید 1000 اصله تیر سیمانی / آگهی مناقصه, مناقصه ید 1000 اصله تیر سیمانی
 49. آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه
 50. مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... نوبت دوم
 51. استعلام لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky a nced base / استعلام, لایسنس انتی ویروس 2 ساله kaspersky a nced base
 52. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی / آگهی ید مواد اولیه، مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی
 53. ارزی کیفی ید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزی کیفی , ارزی کیفی ید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...اصلاحیه
 54. فراخوان ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار ، مناقصه ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... نوبت دوم
 55. استعلام صندلی پایه ثابت / استعلام , صندلی پایه ثابت
 56. استعلام فلش مموری 8 gb / استعلام , فلش مموری 8 gb
 57. مناقصه تعداد 1000 عدد پ و روپ ی / مناقصه، مناقصه تعداد 1000 عدد پ و روپ ی
 58. مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی .... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....
 59. استعلام لوازم حریر... / استعلام,استعلام لوازم حریر...
 60. ارزی کیفی ید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه / اصلاحیه آگهی ارزی کیفی, ارزی کیفی ید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو -اصلاحیه
 61. مناقصه ید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه ید تجهیزات مورد نیاز مدارس - نوبت دوم
 62. استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن... / استعلام, استعلام چونه گیر - دستگاه سه کاره اتوماتیک - چونگیر - پهن کن...
 63. استعلام پوشه پلاستیکی .... / استعلام, پوشه پلاستیکی ....
 64. استعلام ید تبلت سامسونگ گل ی مدل 8 اینچ / استعلام, ید تبلت سامسونگ گل ی مدل 8 اینچ
 65. استعلام ید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای... / استعلام,استعلام ید رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای...
 66. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی از قبیل مجموعه تفریحی و گردشگری و ....نوبت سوم
 67. ارزی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون / مناقصه , مناقصه عمومی ارزی کیفی اجرای عملیات تکمیلی مخزن 5000 متر مکعبی مدفون
 68. مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان
 69. استعلام میز جلسه / استعلام , میز جلسه
 70. استعلام زونکن ... / استعلام, استعلام زونکن ...
 71. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 72. مناقصه خط تغذیه نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط تغذیه نوبت دوم
 73. تجدید مناقصه ید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم) / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ید یک دستگاه کمی لومینسانس (تجدید اول - نوبت دوم)
 74. مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت epc (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت epc (نوبت دوم)
 75. فراخوان مناقصه یداری ادوات قفسه بندی انبار / فراخوان ارزی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه یداری ادوات قفسه بندی انبار
 76. استعلام تلویزیون led سایز 49 in / استعلام, تلویزیون led سایز 49 in
 77. استعلام پوشک محافظ... / استعلام,استعلام پوشک محافظ...
 78. مناقصهintak efilter for compressor / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه intak efilter for compressor
 79. استعلام ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ... / استعلام, ست تولید تلویزیونی هوشمند - دوربین موتورایز و ...
 80. مناقصه ید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 62000 متر انواع لوله پلی اتیلن ...
 81. استعلام روغن مایع سرخ ی... / استعلام,استعلام روغن مایع سرخ ی...
 82. مناقصه کدینگ کالای / آگهی مناقصه , مناقصه کدینگ کالای
 83. استعلام میز تحریر / استعلام, میز تحریر
 84. مناقصه ید دستگاه gas analyzer / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید دستگاه gas analyzer
 85. ارزی کیفی ید 6000 متر لوله / ارزی کیفی , ارزی کیفی مناقصه ید 6000 متر لوله
 86. تجدید مناقصه چمن - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه چمن - نوبت دوم
 87. استعلام تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک usg با سازه مناسب / استعلام, تهیه و نصب سقف کاذب اگوستیک usg با سازه مناسب
 88. مناقصه ید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید / مناقصه , مناقصه ید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید
 89. مناقصه ید شیرآلات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید شیرآلات صنعتی
 90. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی
 91. استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی... / استعلام,استعلام فعالیت های تبلیغاتی فرهنگی...
 92. مناقصه ید لوازم یدکی دستگاههای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید لوازم یدکی دستگاههای
 93. استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا .. / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح روستا ..
 94. استعلام کارت خام و ریبون رنگی / استعلام, کارت خام و ریبون رنگی
 95. استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال , سامانه ستاد / استعلام, خدمات پشتیبانی نرم افزار به مدت یک سال
 96. مناقصه ید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ...
 97. مناقصه ید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ نوبت دوم
 98. استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت...
 99. استعلام پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور / استعلام , پنل ال ای دی 60*60 لیدیوم مارک مازینور
 100. استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی
 101. استعلام روغن نباتی ..., سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام,استعلام روغن نباتی ...
 102. استعلام کاغذ 100*70/ 70 گرمی سفید تحریر مازندران , سایت ستاد / استعلام, کاغذ 100*70/ 70 گرمی سفید تحریر مازندران
 103. مناقصه اجرای پل عابر گذر ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پل عابر گذر ...
 104. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی تجدید
 105. فراخوان پروژه اجرای شبکه داخلی گاز منازل سازمانی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی ارزی ساده,فراخوان پروژه اجرای شبکه داخلی گاز منازل سازمانی (نوبت دوم)
 106. فراخوان مناقصه ید کان داول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید کان داول
 107. استعلام شیرآلات ساختمانی / استعلام, شیرآلات ساختمانی
 108. مناقصه ج گذاری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول / مناقصه, مناقصه ج گذاری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول
 109. مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله)
 110. مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آندوسکوپ
 111. مناقصه احداث سالن چند منظوره ورزشی کارگران - نوبت دوم / اگهی فراخوان , مناقصه احداث سالن چند منظوره ورزشی کارگران - نوبت دوم
 112. تجدید مناقصه ید اتصالات خط 1100 / مناقصه عمومی , مناقصه ید اتصالات خط 1100
 113. تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در مناطق تحت پوشش / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در مناطق تحت پوشش
 114. استعلام ید تجهیزات پرینتر کارت شناسایی و کارت شناسایی کارکنان خام / استعلام, ید تجهیزات پرینتر کارت شناسایی و کارت شناسایی کارکنان خام
 115. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 116. فراخوان مناقصه ید 65 قلم قطعات توربین گازی ور پور نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی ، فراخوان مناقصه ید 65 قلم قطعات توربین گازی ور پور نوبت دوم
 117. مناقصه حوزه گچ کاری و سنگ کاری / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه حوزه گچ کاری و سنگ کاری
 118. استعلام روغن مایع ... / استعلام, استعلام روغن مایع ...
 119. استعلام چاپ مجموعه قوانین و مقررات انجمن های حمایت زندانیان / استعلام, چاپ مجموعه قوانین و مقررات انجمن های حمایت زندانیان
 120. مناقصه اجرای روکش آسف گرم محور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسف گرم محور ...
 121. مناقصه امور حفاظت فیزیکی / ?مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حفاظت فیزیکی
 122. مناقصه یک مرحله ای امور نگهبانی شرکت گاز.... / مناقصه , مناقصه یک مرحله ای امور نگهبانی شرکت گاز....
 123. فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه تجدید- نوبت دوم
 124. استعلام لوله ... / استعلام, لوله ...
 125. ارزی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل / آگهی ارزی کیفی مشاوران , ارزی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل
 126. مناقصه ارزی کیفی امور خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه ارزی کیفی امور خدماتی
 127. مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال تجدید - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال .تجدید - نوبت دوم
 128. مناقصه ج گذاری و پیاده روسازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ج گذاری و پیاده روسازی ...
 129. اصلاحیه مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه
 130. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...
 131. استعلام تشکچه ویلچر بادی... / استعلام, استعلام تشکچه ویلچر بادی...
 132. تجدید مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای... - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای اکتشافی... - نوبت دوم
 133. استعلام پمپ خودمکش سیار شناور... / استعلام, پمپ خودمکش سیار شناور...
 134. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب
 135. مناقصه شیر فلکه پروانه ای / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه شیر فلکه پروانه ای
 136. آگهی مناقصه ید 25 عدد سیستم کامپیوتر / آگهی مناقصه مناقصه ید 25 عدد سیستم کامپیوتر
 137. مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله ، سرایداری و ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله ، سرایداری و ... - نوبت دوم
 138. مناقصات تامین برق - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات تامین برق - نوبت دوم
 139. استعلام بیمه نامه باربری داخلی / استعلام, بیمه نامه باربری داخلی
 140. مناقصه بهسازی و روکش آسف / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسف
 141. مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی ذخیره آب نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی ذخیره آب نوبت دوم
 142. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو 2 وعده غذا - نوبت دوم / مناقصه عمومی ارزی کیفی , مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو 2 وعده غذا - نوبت دوم
 143. استعلام لرزه گیر لاستیکی مهاردار ... / استعلام, لرزه گیر لاستیکی مهاردار ...
 144. تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بد ار. / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بد ار.
 145. فراخوان امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت / فراخوان مناقصه,فراخوان امور تهیه، طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت
 146. استعلام پوشه اداری... / استعلام, استعلام پوشه اداری ...
 147. استعلام برنج دانه بلند... / استعلام,استعلام برنج دانه بلند...
 148. استعلام کفپوش پارکت چوب گردو .. / استعلام, کفپوش پارکت چوب گردو ..
 149. مناقصه تهیه و راه اندازی نمایشگرهای تلویزیونی تبلیغاتی / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه تهیه و راه اندازی نمایشگرهای تلویزیونی تبلیغاتی
 150. مناقصه ید سیستم تحت وب - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید سیستم تحت وب - مرحله دوم - نوبت دوم
 151. تجدید مناقصه انجام عملیات رگذاری رودخانه / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام عملیات رگذاری رودخانه
 152. مناقصه ید شیرآلات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید شیرآلات صنعتی
 153. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع / اگهی دعوت ، آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع
 154. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...
 155. فراخوان ارزی کیفی اجاره یک فروند شناور asd / مناقصه عمومی, فراخوان ارزی کیفی اجاره یک فروند شناور asd
 156. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل
 157. استعلام قرارداد خدمات پشتیبانی و اداری... / استعلام, استعلام قرارداد خدمات پشتیبانی و اداری...
 158. استعلام بیمه / استعلام,استعلام بیمه
 159. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبیاری / استعلام, اجاره یک دستگاه تانکر آبیاری
 160. استعلام نصب سرور جدید و پشتیبانی و مشاوره نرم افزاری و .. / استعلام, نصب سرور جدید و پشتیبانی و مشاوره نرم افزاری و ..
 161. مناقصه تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن تجدید / آگهی فراخوان ارزی کیفی , مناقصه تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن تجدید
 162. مناقصه عمومی انجام کلیه کارهای حسابداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام کلیه کارهای حسابداری
 163. فراخوان انجام امور خدماتی / مناقصه عمومی, فراخوان انجام امور خدماتی
 164. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...
 165. فراخوان اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری
 166. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 167. استعلام شاخه لوله 2 اینچ سه اینچ و 1.5 / استعلام, شاخه لوله 2 اینچ سه اینچ و 1.5
 168. فراخوان انجام امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان / مناقصه عمومی, فراخوان انجام امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان
 169. مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسف - نوبت دوم
 170. مناقصه تامین ماشین آلات / مناقصه ،مناقصه تامین ماشین آلات
 171. مناقصه عملیات مرمت تاسیسات.. تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت تاسیسات.. تجدید
 172. مناقصه ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم های فشار ...
 173. استعلام کارت ورزشی و رفاهی.. / استعلام, کارت ورزشی و رفاهی..
 174. مناقصه اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب - نوبت دوم
 175. تجدید مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ...نوبت سوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ...نوبت سوم
 176. استعلام م ومات بهداشتی و پزشکی... / استعلام, استعلام م ومات بهداشتی و پزشکی...
 177. مناقصه ید لوله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزی کیفی,مناقصه ید لوله
 178. استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, تعمیرات مدارس ...
 179. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
 180. فراخوان ارزی کیفی لوله گالوانیزه فلنج دار... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزی کیفی لوله گالوانیزه فلنج دار...
 181. فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزی کیفی , فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات... تجدید
 182. استعلام فرآیندهای مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی توسعه فرهنگی و اجتماعی ... / استعلام, فرآیندهای مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی توسعه فرهنگی و اجتماعی ...
 183. مناقصه تهیه نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه
 184. آگهی مناقصه عمومی امور حفاظتی فیزیکی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی امور حفاظتی فیزیکی (نوبت دوم)
 185. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان
 186. مناقصه عمومی امور حفاظتی - نظارتی شهرداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور حفاظتی - نظارتی شهرداری
 187. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...
 188. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان ... / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان ...
 189. تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک... - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک... - نوبت دوم
 190. فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی
 191. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...
 192. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3...
 193. مناقصه عمومی یک مرحله ای ید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای ید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال
 194. فراخوان لوگوی جدید / فراخوان ، فراخوان لوگوی جدید
 195. استعلام لامپ ...اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.09 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام انجام کلیه خدمات تعمیر ... / استعلام , استعلام انجام کلیه خدمات تعمیر ...
 2. استعلام لوبیا چیتی / استعلام,استعلام لوبیا چیتی
 3. استعلام آجر سفال 10 سوراخ / استعلام ,استعلام آجر سفال 10 سوراخ
 4. استعلام ید لوازم جاجیم بافی / استعلام , استعلام ید لوازم جاجیم بافی
 5. استعلام عامل چهارم بازنگری طرح ... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح ...
 6. استعلام انجام فعالیت های ساختمانی / استعلام, استعلام انجام فعالیت های ساختمانی
 7. استعلام تامین سه دستگاه خودرو سواری / استعلام ,استعلام تامین سه دستگاه خودرو سواری
 8. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده
 9. استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده
 10. استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی...
 11. استعلام شکر 900 گرمی / استعلام, استعلام شکر 900 گرمی
 12. استعلام ت یب طبقات / استعلام, استعلام ت یب طبقات
 13. استعلام تجهیز اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور
 14. استعلام تامین یکدستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام تامین یکدستگاه خودرو سواری
 15. مناقصه اعزام وربدرقه زندانیان و پشتیبانی زندانها / مناقصه اعزام وربدرقه زندانیان و پشتیبانی زندانها
 16. استعلام انجام خدمات برون شهری و درون شهری / استعلام, استعلام انجام خدمات برون شهری و درون شهری
 17. استعلام کولر گازی سرمایشی- گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی- گرمایشی
 18. مناقصه تهیه نصب و راه اندازی سیستم x-ray درب ورود و وج / مناقصه ، تهیه نصب و راه اندازی سیستم x-ray درب ورود و وج نیروگاه حرارتی شازند به همراه احداث ساختمانهای مربوطه
 19. استعلام تامین تجهیزات ذخیره سازی و شبکه / استعلام, استعلام تامین تجهیزات ذخیره سازی و شبکه
 20. استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات
 21. استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی روستاهای ... / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی روستاهای ...
 22. استعلام عدس سبز 900 گرمی / استعلام, استعلام عدس سبز 900 گرمی
 23. فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ
 24. مناقصه بهسازی و آسف راه روستایی / فراخوان، مناقصه بهسازی و آسف راه روستایی
 25. استعلام واگذاری خدمات به صورت حجمی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات به صورت حجمی
 26. استعلام ید توپ و طناب و راکت ورزشی / استعلام, استعلام ید توپ و طناب و راکت ورزشی
 27. استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده بین باغات... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و مرمت و تعمیر جاده بین باغات...
 28. مناقصه بهسازی و آسف راه روستایی / فراخوان، مناقصه بهسازی و آسف راه روستایی
 29. استعلام ید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام ید لوله و اتصالات
 30. استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی 44 روستا / استعلام, استعلام عامل چهارم بازنگری طرح هادی 44 روستا
 31. مناقصه ید اجناس طرح تملک دارایی / فراخوان، مناقصه ید اجناس طرح تملک دارایی
 32. استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج
 33. استعلام ید توپ و طناب... / استعلام, استعلام ید توپ و طناب...
 34. استعلام دیگ چدنی شوفاژ ام آی تری 10 پره.... / استعلام, استعلام دیگ چدنی شوفاژ ام آی تری 10 پره
 35. استعلام فرش دستبافت / استعلام, استعلام فرش دستبافت
 36. استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری
 37. استعلام رایانه، مانیتور... / استعلام, استعلام رایانه، مانیتور...
 38. استعلام تجهیز چاه و تعویض کنتور آب روستایی / استعلام, استعلام تجهیز چاه و تعویض کنتور آب روستایی
 39. مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذا / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و تحویل غذا
 40. استعلام تامین یک دستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام تامین یک دستگاه خودرو سواری
 41. تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش- چاپ دوم / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای, تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش- چاپ دوم
 42. استعلام عدس سبز بسته بندی شده / استعلام, استعلام عدس سبز بسته بندی شده
 43. استعلام آهن آلات و ورق ف / استعلام , استعلام آهن آلات و ورق ف
 44. استعلام تکمیل جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام تکمیل جاده بین مزارع ...
 45. استعلام قالیچه / استعلام, استعلام قالیچه ....
 46. استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ... / استعلام ,استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ...
 47. استعلام انجام تعمیر و اجرای ابنیه فنی حوزه استحفاظی / استعلام, استعلام انجام تعمیر و اجرای ابنیه فنی حوزه استحفاظی
 48. استعلام اصلاح شبکه توزیع آب روستا.. / استعلام, استعلام اصلاح شبکه توزیع آب روستا..
 49. استعلام احداث چهار دستگاه آبنما / استعلام, استعلام احداث چهار دستگاه آبنما
 50. استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ...
 51. استعلام موتور قایق و لگنی / استعلام, استعلام موتور قایق و لگنی
 52. تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار
 53. استعلام پمپ آب خانگی و ... / استعلام, استعلام پمپ آب خانگی و ...
 54. مناقصه جمع آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی و پرونده خوانی وgis ready اراضی کشاورزی / مناقصه , مناقصه جمع آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی و پرونده خوانی وgis ready اراضی کشاورزی
 55. مناقصه پروژه بهسازی و آسف راه روستایی / مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی و آسف راه روستایی
 56. استعلام کولر گازی samsung 24000 سرد و گرم / استعلام, استعلام کولر گازی samsung 24000 سرد و گرم
 57. استعلام ید لایسنس تمدید آنتی ویروس پراسکی / استعلام, استعلام ید لایسنس تمدید آنتی ویروس پراسکی
 58. استعلام کولر آبی 7500 کلار صنعت یزد مدل ks500 / استعلام, استعلام کولر آبی 7500 کلار صنعت یزد مدل ks500
 59. استعلام پکیج آموزشی زیست محیطی جهت تنویر افکار عمومی / استعلام, استعلام پکیج آموزشی زیست محیطی جهت تنویر افکار عمومی
 60. استعلام پیاز زرد درشت / استعلام, استعلام پیاز زرد درشت
 61. استعلام امور خدماتی و تنظیفی ساختمان اداری / استعلام, استعلام امور خدماتی و تنظیفی ساختمان اداری
 62. استعلام سیب زمینی درشت / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت
 63. استعلام ید کیک و آب میوه ... / استعلام, استعلام ید کیک و آب میوه ...
 64. استعلام کابل و کابلشو ... / استعلام, استعلام کابل و کابلشو ...
 65. استعلام ید تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام ید تجهیزات دندانپزشکی
 66. استعلام تجهیز اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیز اتاق سرور
 67. استعلام تایر رادیال / استعلام, استعلام تایر رادیال
 68. استعلام لوله گالوانیزه / استعلام لوله گالوانیزه
 69. استعلام انجام عملیات مرمت / استعلام, استعلام انجام عملیات مرمت
 70. استعلام بالابر هیدرولیک / استعلام, استعلام بالابر هیدرولیک
 71. تجدید استعلام اصلاح, توسعه , بازسازی شبکه های توزیع آب / تجدید استعلام, تجدید استعلام اصلاح, توسعه , بازسازی شبکه های توزیع آب
 72. استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و....تجدید / استعلام ,استعلام اصلاح، توسعه، بازسازی شبکه های توزیع آب، لوله گذاری و....تجدید
 73. استعلام ید مواد غذایی جهت آشپزخانه / استعلام, استعلام ید مواد غذایی جهت آشپزخانه
 74. استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری / استعلام , استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری
 75. استعلام ید 2 عدد مخزن ف ی زمینی... / استعلام, استعلام ید 2 عدد مخزن ف ی زمینی...
 76. استعلام لوله pex-al-pex تلفیقی پنج لایه / استعلام, استعلام لوله pex-al-pex تلفیقی پنج لایه
 77. استعلام بذر چمن 4 تخم / استعلام, استعلام بذر چمن 4 تخم
 78. استعلام ایزوگام کاری پشت بام / استعلام, استعلام ایزوگام کاری پشت بام
 79. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 80. استعلام سرم تزریقی نرمال سالین 500 سی سی / استعلام, استعلام سرم تزریقی نرمال سالین 500 سی سی
 81. استعلام ج بتنی / استعلام, استعلام ج بتنی
 82. استعلام پروژه لایروبی ز ش / استعلام ,استعلام پروژه لایروبی ز ش
 83. استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی
 84. استعلام کود ی سوخته / استعلام, استعلام کود ی سوخته
 85. استعلام اسپرم سیمیتال ... / استعلام , استعلام اسپرم سیمیتال سه هزار دز
 86. مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی
 87. استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...
 88. استعلام رنگ آمیزی محوطه و ساختمان / استعلام, استعلام رنگ آمیزی محوطه و ساختمان
 89. استعلام ساماندهی پارک / استعلام, استعلام ساماندهی پارک
 90. استعلام نیرورسانی به چاه آب شرب / استعلام, استعلام نیرورسانی به چاه آب شرب
 91. استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...
 92. استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای
 93. استعلام بیمه ساختمانها، انبارها، تاسیسات... / استعلام, استعلام بیمه ساختمانها، انبارها، تاسیسات...
 94. استعلام ید پارچه / استعلام , استعلام ید پارچه
 95. استعلام اجاره خودرو / استعلام, استعلام اجاره خودرو
 96. استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت / استعلام ,استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت
 97. استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبیاری روستای
 98. استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل laserjet 2035 / استعلام, استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل laserjet 2035
 99. استعلام واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل، خدمات عمومی... / استعلام, استعلام واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل، خدمات عمومی...
 100. استعلام تکمیل کانال / استعلام , استعلام تکمیل کانال
 101. استعلام تکمیل کانال / استعلام , استعلام تکمیل کانال
 102. استعلام تکمیل کانال آبیاری / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری
 103. استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس.... / استعلام , استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس
 104. استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی , سایت ستاد / استعلام , استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی , سایت ستاد
 105. استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی کانال... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی کانال...
 106. استعلام تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی
 107. استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری...
 108. استعلام کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی
 109. استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای
 110. استعلام عملیات احداث مخزن... / استعلام, استعلام عملیات احداث مخزن...
 111. الحاقیه مناقصه طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ / الحاقیه مناقصه ، الحاقیه مناقصه طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ
 112. استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال ...
 113. استعلام قیمت اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام قیمت اقلام مورد نیاز
 114. استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و کانال آبیاری... , سامانه ستاد
 115. استعلام رایانه همراه لپ تاپ , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 116. استعلام تعمیر 10 مرکز: کشاورزی رشت ... / استعلام,استعلام تعمیر 10 مرکز: کشاورزی رشت ...
 117. استعلام لایروبی به طول 80 متر / استعلام, استعلام لایروبی به طول 80 متر
 118. استعلام عملیات احداث مخزن... / استعلام, استعلام عملیات احداث مخزن...
 119. استعلام چای خشک / استعلام, استعلام چای خشک
 120. استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی... / استعلام, استعلام تکمیل سر دهنه و بهسازی...
 121. استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا
 122. استعلام روغن مایع / استعلام, استعلام روغن مایع
 123. مناقصه اقدامات اصلاحی زودبازده نقاط حادثه خیز / مناقصه عمومی, مناقصه اقدامات اصلاحی زودبازده نقاط حادثه خیز
 124. استعلام اسکن و فایل بندی پرونده های پرسنلی / استعلام, استعلام اسکن و فایل بندی پرونده های پرسنلی
 125. استعلام قند کله ش ته... / استعلام, استعلام قند کله ش ته...
 126. استعلام چاپ اوراق اداری / استعلام , استعلام چاپ اوراق اداری
 127. استعلام تهیه و راه اندازی مجازی سازی و ذخیره سازی ... / استعلام,استعلام تهیه و راه اندازی مجازی سازی و ذخیره سازی ...
 128. استعلام پروژه کانال و است / استعلام, استعلام پروژه کانال و است
 129. استعلام ید لوازم حریر / استعلام, استعلام ید لوازم حریر
 130. استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری / استعلام,استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری....
 131. استعلام لوله پلی اتیلن بصورت حلقه ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن بصورت حلقه ...
 132. استعلام لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ... / استعلام, استعلام لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ...
 133. استعلام ید چا فولادی / استعلام, استعلام ید چا فولادی
 134. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی
 135. استعلام تسطیح و رگلاژ جاده های بین مزارع / استعلام, استعلام تسطیح و رگلاژ جاده های بین مزارع
 136. استعلام شکر سفید / استعلام, استعلام شکر سفید
 137. استعلام میز و صندلی دانش آموزی / استعلام , استعلام میز و صندلی دانش آموزی
 138. استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی ... / استعلام, استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی ...
 139. استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات
 140. استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک / استعلام, استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک
 141. استعلام ید مصالح / استعلام, استعلام ید مصالح
 142. استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر
 143. استعلام ید لوله پلی اتیلن تک لایه / استعلام, استعلام ید لوله پلی اتیلن تک لایه
 144. استعلام قیچی خیاطی استیل / استعلام, استعلام قیچی خیاطی استیل
 145. استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی / استعلام, استعلام برگزاری نمایشگاه صنایع دستی
 146. استعلام توپ والیبال / استعلام , استعلام توپ والیبال
 147. استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی .... / استعلام, استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی ....
 148. استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه
 149. استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی .... / استعلام, استعلام تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی ....
 150. استعلام ید لوله سیاه درز جوش و آبده مانیسمان / استعلام,استعلام ید لوله سیاه درز جوش و آبده مانیسمان
 151. استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات
 152. استعلام میز کنفرانس، میز جلو مبلی... / استعلام, استعلام میز کنفرانس، میز جلو مبلی...
 153. استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی,... / استعلام ,استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی,...
 154. مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه های روستایی ...
 155. استعلام بلندگو .. / استعلام , استعلام بلندگو ..
 156. مزایده واگذاری باشگاه فرهنگیان - تجدید / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری باشگاه فرهنگیان - تجدید
 157. مزایده یک قطعه زمین مساحت 6060متر - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6060متر - نوبت دوم
 158. مزایده فروش یکباب خانه / مزایده, مزایده فروش یکباب خانه
 159. مزایده اجاره ساختمان قدیمی نهضت سواد آموزی / مزایده, مزایده اجاره ساختمان قدیمی نهضت سواد آموزی
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.5 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات
 2. مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم
 3. مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم)
 4. مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم)
 5. مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم)
 6. استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی / استعلام, استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی
 7. استعلام ید لوازم حریر... / استعلام, استعلام ید لوازم حریر...
 8. استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ... / استعلام ,استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ...
 9. استعلام چاپ کتابچه نقشه و دستی / استعلام, استعلام چاپ کتابچه نقشه و دستی
 10. استعلام کاغذ تحریر کپی a4 رنگی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی a4 رنگی
 11. استعلام سرویس ظروف چینی / استعلام ,استعلام سرویس ظروف چینی
 12. استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت / استعلام ,استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت
 13. استعلام قیچی خیاطی استیل / استعلام ,استعلام قیچی خیاطی استیل
 14. استعلام آجر سفال 10 سوراخ / استعلام ,استعلام آجر سفال 10 سوراخ
 15. استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک / استعلام , استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک
 16. استعلام لوازم تحریر ... / استعلام, استعلام لوازم تحریر
 17. استعلام اجرای سیم کشی opgw ... / استعلام, استعلام اجرای سیم کشی opgw ...
 18. استعلام فرش دستبافت / استعلام ,استعلام فرش دستبافت
 19. استعلام صندلی مدیریتی / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی
 20. استعلام اجاره سه دستگاه خودرو... / استعلام, استعلام اجاره سه دستگاه خودرو...
 21. استعلام دوچرخه مردانه تک سرعته / استعلام , استعلام دوچرخه مردانه تک سرعته
 22. استعلام نظافت 4000 مترمربع / استعلام ,استعلام نظافت 4000 مترمربع
 23. استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و ف با کازیو / استعلام , استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و ف با کازیو
 24. استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار / استعلام, استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار
 25. استعلام منگنه برقی / استعلام ,استعلام منگنه برقی
 26. استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی... / استعلام, استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی...
 27. استعلام لوازم یدکی / استعلام, استعلام لوازم یدکی
 28. استعلام ید پارچه / استعلام , استعلام ید پارچه
 29. استعلام کیسه خواب تک نفره / استعلام , استعلام کیسه خواب تک نفره
 30. استعلام ست مردانه / استعلام, استعلام ست مردانه
 31. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 32. استعلام ید لوازم جاجیم بافی / استعلام , استعلام ید لوازم جاجیم بافی
 33. استعلام چای محفل کلاسیک / استعلام ,استعلام چای محفل کلاسیک
 34. استعلام پنکه پایه بلند / استعلام , استعلام پنکه پایه بلند
 35. استعلام مطالعه ساختمان ... / استعلام, استعلام مطالعه ساختمان ...
 36. استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18 / استعلام, استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18
 37. استعلام احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی
 38. استعلام جارو و طی نخی مرغوب / استعلام, استعلام جارو و طی نخی مرغوب
 39. استعلام پارچه تترون / استعلام , استعلام پارچه تترون
 40. استعلام قند ش ته ... / استعلام,استعلام قند ش ته ...
 41. استعلام ید پلیت الایزای spl / استعلام, استعلام ید پلیت الایزای spl
 42. استعلام ید ویال / استعلام,استعلام ید ویال
 43. استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور
 44. استعلام دمپایی / استعلام, استعلام دمپایی
 45. استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور
 46. فراخوان ید 12 قلم کابل علائمی / آگهی مناقصه، فراخوان ید 12 قلم کابل علائمی
 47. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 48. استعلام توانبخشی / استعلام, استعلام توانبخشی
 49. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 50. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 51. فراخوان عملیات اجرای ا تروژن عرضی هشداری / آگهی مناقصه، فراخوان عملیات اجرای ا تروژن عرضی هشداری
 52. استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل
 53. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 54. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 55. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 56. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 57. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 58. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ...
 59. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 60. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 61. استعلام الکترو پمپ / استعلام , استعلام الکترو پمپ
 62. استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری / استعلام , استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری
 63. استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی
 64. استعلام کارت سرور / استعلام, استعلام کارت سرور
 65. استعلام ساخت کمد و میز / استعلام , استعلام ساخت کمد و میز
 66. استعلام ردی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی... / استعلام, استعلام ردی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی...
 67. استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی / استعلام, استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی
 68. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 69. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 70. استعلام تهیه نقشه و ع ... / استعلام, استعلام تهیه نقشه و ع ...
 71. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 72. مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن ف ی 100 مترمکعبی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن ف ی 100 مترمکعبی
 73. استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن های ساختمانی... / استعلام, استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن های ساختمانی...
 74. استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک
 75. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 76. استعلام ید کابل برق ... / استعلام , استعلام ید کابل برق
 77. استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ... / استعلام, استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ...
 78. استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی / استعلام, استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی
 79. استعلام ید لوله پلی اتیلن و .... / استعلام ید لوله پلی اتیلن و نازل آبپاش مخفی شونده هانتر و کمربند ...
 80. استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام, پیاز درشت درجه یک
 81. استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 82. استعلام یک دستگاه سیلومتر / استعلام,استعلام یک دستگاه سیلومتر
 83. استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی
 84. استعلام گوجه درجه یک / استعلام, گوجه درجه یک
 85. استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی...
 86. استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد / استعلام, استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد
 87. استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی... / استعلام, استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی...
 88. استعلام جهت تامین امور تاسیسات... / استعلام, استعلام جهت تامین امور تاسیسات...
 89. استعلام تجهیز یه دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه / استعلام، استعلام تجهیز یه دستگاه کاموین به نمک پاش مکانیزه
 90. مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز تجدید / مناقصه , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز تجدید
 91. مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ / آگهی مناقصه , مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ
 92. استعلام تامین 2 نفر نیروی انسانی... / استعلام , استعلام تامین 2 نفر نیروی انسانی...
 93. استعلام هجده ردیف قلاویز / استعلام, استعلام هجده ردیف قلاویز
 94. مناقصه ید قطعات بایرون ج ون... / مناقصه ,مناقصه ید قطعات بایرون ج ون...
 95. استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ... / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ...
 96. استعلام بیمه شخص ث و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد / استعلام,استعلام بیمه شخص ث و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد
 97. استعلام کارتهای ارتی 560 abb / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ...
 98. مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز
 99. مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب / مناقصه ,مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب
 100. استعلام دستگاه باز کننده ولو کپسول / استعلام دستگاه باز کننده ولو کپسول
 101. استعلام خودرو سواری انژکتور ... / استعلام, استعلام خودرو سواری انژکتور ...
 102. مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها
 103. استعلام ریل فولادی / استعلام, استعلام ریل فولادی
 104. مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه / مناقصه ، مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه
 105. مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی
 106. استعلام استفاده ی اله دو دستگاه خودرو پراید / استعلام , استعلام استفاده ی اله دو دستگاه خودرو پراید
 107. استعلام راکتور / استعلام,استعلام راکتور
 108. استعلام گریس کمپل / استعلام، استعلام گریس کمپل
 109. استعلام روغن بهران هیدرولیک / استعلام، استعلام روغن بهران هیدرولیک
 110. استعلام هیدرو موتور / استعلام هیدرو موتور
 111. مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ... / مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ...
 112. تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 113. استعلام نقشه cs60 ول بلوک / استعلام ، استعلام نقشه cs60 ول بلوک
 114. استعلام ید رنگ روغنی / استعلام, استعلام ید رنگ روغنی
 115. تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 116. فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی
 117. فراخوان خدمات امدادگاز ا / فراخوان , فراخوان خدمات امدادگاز ا
 118. مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در ناحیه شرق... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در ناحیه شرق ...
 119. استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها / استعلام , استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها
 120. مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ...
 121. فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی
 122. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / مناقصه ، مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 123. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق...
 124. استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه / استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه
 125. استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری
 126. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...
 127. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی
 128. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی
 129. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ...
 130. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ...
 131. مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه / مناقصه ،مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه
 132. فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و ی... / مناقصه, فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و ی...
 133. فراخوان ید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق / مناقصه, فراخوان ید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق
 134. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات گازرسانی
 135. فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان / مناقصه, فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان
 136. دعوتنامه ید کنتور ارتقا یافته / دعوتنامه ید کنتور ارتقا یافته
 137. استعلام بها ید انواع پایه کامپوزیتی / استعلام,استعلام بها ید انواع پایه کامپوزیتی
 138. ارزی کیفی نصب کنتور و رگلاتور / ارزی کیفی نصب کنتور و رگلاتور
 139. استعلام بهاء ید میخ فولادی قلابدار / استعلام, استعلام بهاء ید میخ فولادی قلابدار
 140. استعلام بازسازی دو عدد پروانه ... / استعلام, استعلام بازسازی دو عدد پروانه ...
 141. استعلام تعمیر و سرویس فن و ... / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس فن و ...
 142. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر
 143. استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...
 144. استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی / استعلام , استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی
 145. مناقصه ید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید / مناقصه عمومی,مناقصه ید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید
 146. استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی.... / استعلام , استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی....
 147. تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی / تجدبد مناقصه، تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 148. استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز / استعلام , استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز
 149. استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار / استعلام , استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار
 150. استعلام ید خدمات آموزشی دوره های آموزشی ن س رست خانواده / استعلام ید خدمات آموزشی دوره های آموزشی ن س رست خانواده
 151. استعلام ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری... / استعلام ،ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری...
 152. آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه / آگهی ، آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه
 153. استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه
 154. استعلام رویه mdf پایه ف ی سنگین / استعلام استعلام رویه mdf پایه ف ی سنگین
 155. مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف)
 156. استعلام کیت آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام آداپتور پاور اور اترنت
 157. استعلام ید لوله جدار چاه ... / استعلام, استعلام ید لوله جدار چاه ...
 158. استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت... / استعلام, استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت...
 159. استعلام امور خدماتی / استعلام, استعلام امور خدماتی
 160. استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ...
 161. استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ... / استعلام, استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ...
 162. تجدید مناقصه ید 1 دستگاه غلتک / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید 1 دستگاه غلتک
 163. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی
 164. فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان / فراخوان ، فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان
 165. مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان...
 166. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره
 167. استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها / استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها
 168. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب
 169. فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری
 170. مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی / مناقصه, مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی
 171. مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم / اگهی مزایده ,مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.05 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات
 2. مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - درمانی ...نوبت دوم
 3. مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... (نوبت دوم)
 4. مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... (نوبت دوم)
 5. مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... (نوبت دوم)
 6. استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی / استعلام, استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی
 7. استعلام ید لوازم حریر... / استعلام, استعلام ید لوازم حریر...
 8. استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ... / استعلام ,استعلام ست ابزار ب و آچار ب و ...
 9. استعلام چاپ کتابچه نقشه و دستی / استعلام, استعلام چاپ کتابچه نقشه و دستی
 10. استعلام کاغذ تحریر کپی a4 رنگی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی a4 رنگی
 11. استعلام سرویس ظروف چینی / استعلام ,استعلام سرویس ظروف چینی
 12. استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت / استعلام ,استعلام پارتیشن دکور مشبک کامپوزیت
 13. استعلام قیچی خیاطی استیل / استعلام ,استعلام قیچی خیاطی استیل
 14. استعلام آجر سفال 10 سوراخ / استعلام ,استعلام آجر سفال 10 سوراخ
 15. استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک / استعلام , استعلام پوتین ایمنی اکولوژیک
 16. استعلام لوازم تحریر ... / استعلام, استعلام لوازم تحریر
 17. استعلام اجرای سیم کشی opgw ... / استعلام, استعلام اجرای سیم کشی opgw ...
 18. استعلام فرش دستبافت / استعلام ,استعلام فرش دستبافت
 19. استعلام صندلی مدیریتی / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی
 20. استعلام اجاره سه دستگاه خودرو... / استعلام, استعلام اجاره سه دستگاه خودرو...
 21. استعلام دوچرخه مردانه تک سرعته / استعلام , استعلام دوچرخه مردانه تک سرعته
 22. استعلام نظافت 4000 مترمربع / استعلام ,استعلام نظافت 4000 مترمربع
 23. استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و ف با کازیو / استعلام , استعلام نیم ست رومیزی 9 تکه چوب و ف با کازیو
 24. استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار / استعلام, استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار
 25. استعلام منگنه برقی / استعلام ,استعلام منگنه برقی
 26. استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی... / استعلام, استعلام کیوسک اطلاع رسانی لمسی...
 27. استعلام لوازم یدکی / استعلام, استعلام لوازم یدکی
 28. استعلام ید پارچه / استعلام , استعلام ید پارچه
 29. استعلام کیسه خواب تک نفره / استعلام , استعلام کیسه خواب تک نفره
 30. استعلام ست مردانه / استعلام, استعلام ست مردانه
 31. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 32. استعلام ید لوازم جاجیم بافی / استعلام , استعلام ید لوازم جاجیم بافی
 33. استعلام چای محفل کلاسیک / استعلام ,استعلام چای محفل کلاسیک
 34. استعلام پنکه پایه بلند / استعلام , استعلام پنکه پایه بلند
 35. استعلام مطالعه ساختمان ... / استعلام, استعلام مطالعه ساختمان ...
 36. استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18 / استعلام, استعلام کولر گازی 12 و 32 و 18
 37. استعلام احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی
 38. استعلام جارو و طی نخی مرغوب / استعلام, استعلام جارو و طی نخی مرغوب
 39. استعلام پارچه تترون / استعلام , استعلام پارچه تترون
 40. استعلام قند ش ته ... / استعلام,استعلام قند ش ته ...
 41. استعلام ید پلیت الایزای spl / استعلام, استعلام ید پلیت الایزای spl
 42. استعلام ید ویال / استعلام,استعلام ید ویال
 43. استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور
 44. استعلام دمپایی / استعلام, استعلام دمپایی
 45. استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور
 46. فراخوان ید 12 قلم کابل علائمی / آگهی مناقصه، فراخوان ید 12 قلم کابل علائمی
 47. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 48. استعلام توانبخشی / استعلام, استعلام توانبخشی
 49. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 50. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 51. فراخوان عملیات اجرای ا تروژن عرضی هشداری / آگهی مناقصه، فراخوان عملیات اجرای ا تروژن عرضی هشداری
 52. استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل
 53. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 54. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 55. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 56. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 57. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 58. اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای شبکه گاز فاز یک و دو ...
 59. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 60. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 61. استعلام الکترو پمپ / استعلام , استعلام الکترو پمپ
 62. استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری / استعلام , استعلام مطالعات ساماندهی محور گردشگری
 63. استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی
 64. استعلام کارت سرور / استعلام, استعلام کارت سرور
 65. استعلام ساخت کمد و میز / استعلام , استعلام ساخت کمد و میز
 66. استعلام ردی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی... / استعلام, استعلام ردی و مبارزه با آفات و بیماریهای باغی و زراعی...
 67. استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی / استعلام, استعلام تهیه و تامین مواد غذایی و خوراکی
 68. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 69. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 70. استعلام تهیه نقشه و ع ... / استعلام, استعلام تهیه نقشه و ع ...
 71. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 72. مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن ف ی 100 مترمکعبی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوندانسیون و احداث مخزن ف ی 100 مترمکعبی
 73. استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن های ساختمانی... / استعلام, استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن های ساختمانی...
 74. استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام,استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک
 75. فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی / آگهی مناقصه، فراخوان تامین برق چاه محوری کشاورزی
 76. استعلام ید کابل برق ... / استعلام , استعلام ید کابل برق
 77. استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ... / استعلام, استعلام برنج ایرانی بسته سلفونی ...
 78. استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی / استعلام, استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی
 79. استعلام ید لوله پلی اتیلن و .... / استعلام ید لوله پلی اتیلن و نازل آبپاش مخفی شونده هانتر و کمربند ...
 80. استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام, پیاز درشت درجه یک
 81. استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, استعلام دوخت لباس همراه با پارچه , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 82. استعلام یک دستگاه سیلومتر / استعلام,استعلام یک دستگاه سیلومتر
 83. استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی
 84. استعلام گوجه درجه یک / استعلام, گوجه درجه یک
 85. استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی...
 86. استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد / استعلام, استعلام انفورماتیک , سامانه ستاد
 87. استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی... / استعلام, استعلام یک پارچه سازی اراضی کشاورزی...
 88. استعلام جهت تامین امور تاسیسات... / استعلام, استعلام جهت تامین امور تاسیسات...
 89. استعلام تجهیز یه دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه / استعلام، استعلام تجهیز یه دستگاه کاموین به نمک پاش مکانیزه
 90. مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز تجدید / مناقصه , مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز تجدید
 91. مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ / آگهی مناقصه , مناقصه حصارکشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ
 92. استعلام تامین 2 نفر نیروی انسانی... / استعلام , استعلام تامین 2 نفر نیروی انسانی...
 93. استعلام هجده ردیف قلاویز / استعلام, استعلام هجده ردیف قلاویز
 94. مناقصه ید قطعات بایرون ج ون... / مناقصه ,مناقصه ید قطعات بایرون ج ون...
 95. استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ... / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ...
 96. استعلام بیمه شخص ث و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد / استعلام,استعلام بیمه شخص ث و بیمه بدنه 13 دستگاه خودرو... , سایت ستاد
 97. استعلام کارتهای ارتی 560 abb / استعلام, استعلام انجام عملیات تولید، حمل و پخش آسف ...
 98. مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز
 99. مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب / مناقصه ,مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب
 100. استعلام دستگاه باز کننده ولو کپسول / استعلام دستگاه باز کننده ولو کپسول
 101. استعلام خودرو سواری انژکتور ... / استعلام, استعلام خودرو سواری انژکتور ...
 102. مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها
 103. استعلام ریل فولادی / استعلام, استعلام ریل فولادی
 104. مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه / مناقصه ، مناقصه احداث بخش برقی پست 63 مزرعه
 105. مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی
 106. استعلام استفاده ی اله دو دستگاه خودرو پراید / استعلام , استعلام استفاده ی اله دو دستگاه خودرو پراید
 107. استعلام راکتور / استعلام,استعلام راکتور
 108. استعلام گریس کمپل / استعلام، استعلام گریس کمپل
 109. استعلام روغن بهران هیدرولیک / استعلام، استعلام روغن بهران هیدرولیک
 110. استعلام هیدرو موتور / استعلام هیدرو موتور
 111. مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ... / مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخزن، احداث مخزن ...
 112. تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 113. استعلام نقشه cs60 ول بلوک / استعلام ، استعلام نقشه cs60 ول بلوک
 114. استعلام ید رنگ روغنی / استعلام, استعلام ید رنگ روغنی
 115. تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 116. فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی
 117. فراخوان خدمات امدادگاز ا / فراخوان , فراخوان خدمات امدادگاز ا
 118. مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در ناحیه شرق... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام بررسی های فنی ، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در ناحیه شرق ...
 119. استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها / استعلام , استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاه ها
 120. مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست های ...
 121. فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی
 122. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی / مناقصه ، مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر شبکه برق روستایی
 123. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق...
 124. استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه / استعلام قیمت پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه
 125. استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام پودر و سیم و الکترود جوشکاری
 126. مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...
 127. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی
 128. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و حریم مجاری آبی
 129. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ...
 130. فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ... / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام قیمت عملیات آزادسازی و رفع به بستر و ...
 131. مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه / مناقصه ،مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه
 132. فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و ی... / مناقصه, فراخوان عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و ی...
 133. فراخوان ید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق / مناقصه, فراخوان ید، نصب و راه اندازی ۹۴۹ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق
 134. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات گازرسانی
 135. فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان / مناقصه, فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان
 136. دعوتنامه ید کنتور ارتقا یافته / دعوتنامه ید کنتور ارتقا یافته
 137. استعلام بها ید انواع پایه کامپوزیتی / استعلام,استعلام بها ید انواع پایه کامپوزیتی
 138. ارزی کیفی نصب کنتور و رگلاتور / ارزی کیفی نصب کنتور و رگلاتور
 139. استعلام بهاء ید میخ فولادی قلابدار / استعلام, استعلام بهاء ید میخ فولادی قلابدار
 140. استعلام بازسازی دو عدد پروانه ... / استعلام, استعلام بازسازی دو عدد پروانه ...
 141. استعلام تعمیر و سرویس فن و ... / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس فن و ...
 142. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در فاز 2 شهر
 143. استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ...
 144. استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی / استعلام , استعلام تعداد سیصد عدد صندلی انتظار فرودگاهی
 145. مناقصه ید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید / مناقصه عمومی,مناقصه ید 2 عدد رگولاتور والو تنظیم فشار روغن لوب تجدید
 146. استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی.... / استعلام , استعلام تعداد 3700 عدد مقره سوزنی....
 147. تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی / تجدبد مناقصه، تجدید مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 148. استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز / استعلام , استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز
 149. استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار / استعلام , استعلام سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون اسپیندل آچار
 150. استعلام ید خدمات آموزشی دوره های آموزشی ن س رست خانواده / استعلام ید خدمات آموزشی دوره های آموزشی ن س رست خانواده
 151. استعلام ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری... / استعلام ،ارایه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ، رفع خطاهای نرم افزاری...
 152. آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه / آگهی ، آگهی لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شیرفلکه
 153. استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه
 154. استعلام رویه mdf پایه ف ی سنگین / استعلام استعلام رویه mdf پایه ف ی سنگین
 155. مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات (تنظیف)
 156. استعلام کیت آزمایشگاهی ... / استعلام,استعلام آداپتور پاور اور اترنت
 157. استعلام ید لوله جدار چاه ... / استعلام, استعلام ید لوله جدار چاه ...
 158. استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت... / استعلام, استعلام برقراری اتصال دوطرفه به شبکه جهانی اینترنت...
 159. استعلام امور خدماتی / استعلام, استعلام امور خدماتی
 160. استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ... / استعلام, استعلام واگذاری امور تاسیسات ساختمان ...
 161. استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ... / استعلام, استعلام اجاره 4 دستگاه خودرو با راننده ...
 162. تجدید مناقصه ید 1 دستگاه غلتک / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید 1 دستگاه غلتک
 163. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال های زراعی
 164. فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان / فراخوان ، فراخوان عملیات احداث کانال بتنی آببندان
 165. مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان...
 166. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب قره
 167. استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها / استعلام قیمت عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاهها
 168. فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب / فراخوان ، فراخوان عملیات بهسازی و پوشش بتنی کانال انتقال آب
 169. فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری
 170. مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی / مناقصه, مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی
 171. مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم / اگهی مزایده ,مزایده اجاره سنگ شکن - نوبت دوم
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.06 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه نگهداری فضای سبز و جمع آوری و .... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و جمع آوری و حمل زباله
 2. استعلام نوروزگاه خدمات تصویربرداری و تبلیغات آگهی... / استعلام, استعلام نوروزگاه خدمات تصویربرداری و تبلیغات آگهی...
 3. استعلام ید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی / استعلام, استعلام ید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی
 4. استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون
 5. استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات
 6. استعلام میکروسکوپ بیولوژی / استعلام , استعلام میکروسکوپ بیولوژی
 7. استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی...
 8. استعلام طراحی زیرگذر تقاطع سیاه خور / استعلام , استعلام طراحی زیرگذر تقاطع سیاه خور
 9. استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات...
 10. استعلام وسایل ورزشی / استعلام, استعلام وسایل ورزشی
 11. استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه انتقال خون... / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه انتقال خون...
 12. استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و...
 13. استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...
 14. استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی
 15. استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات
 16. استعلام اجرای کانال روستا... / استعلام, استعلام اجرای کانال روستا...
 17. استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...
 18. استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون
 19. استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع روستاها... / استعلام, استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع روستاها...
 20. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده
 21. استعلام ید ترانس جریان 132 کیلوولت و ... / استعلام، استعلام ید ترانس جریان 132 کیلوولت و ...
 22. استعلام احیاء و مرمت قنوات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات ...
 23. استعلام آماده سازی زیرساخت های گردشگری / استعلام , استعلام آماده سازی زیرساخت های گردشگری
 24. استعلام قیمت اقلام و تجهیزات شبکه آبیاری... / استعلام,استعلام قیمت اقلام و تجهیزات شبکه آبیاری...
 25. استعلام برق رسانی چاه ... / استعلام, استعلام برق رسانی چاه ...
 26. استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات
 27. استعلام پزشک معاینه / استعلام, پزشک معاینه
 28. استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...
 29. استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه
 30. استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...
 31. استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
 32. استعلام فرمالین 67 درصد / استعلام, استعلام فرمالین 67 درصد
 33. استعلام عملیات اجرایی حفر چاه آب شرب / استعلام, استعلام عملیات اجرایی حفر چاه آب شرب
 34. استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن ... / استعلام, استعلام انجام عملیات تخصصی ت یب در ارتفاع، جمع آوری ن ...
 35. استعلام کاغذ a4 ... / استعلام, استعلام کاغذ a4 ...
 36. استعلام هارد دیسک ا ترنال / استعلام, استعلام هارد دیسک ا ترنال
 37. استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی
 38. استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه
 39. استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم... / استعلام, استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم...
 40. استعلام ید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا / استعلام ,استعلام ید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا
 41. استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی / استعلام , استعلام کاشت محصولات چند ساله دائمی
 42. استعلام کاغذ a4 هشتاد گرمی کپی م / استعلام, استعلام کاغذ a4 هشتاد گرمی کپی م
 43. استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات
 44. استعلام پزشک جهت معاینه / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه
 45. استعلام درخواست پزشک جهت معاینه / استعلام, استعلام درخواست پزشک جهت معاینه
 46. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...
 47. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...
 48. استعلام روتر سیسکو , سایت ستاد / استعلام, استعلام روتر سیسکو , سایت ستاد
 49. استعلام ریزش برداری و ... / استعلام, استعلام ریزش برداری و ...
 50. استعلام ید فرمالین 38 درصد ... / استعلام, استعلام ید فرمالین 38 درصد ...
 51. استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی
 52. استعلام ید نرم افزار حسابداری / استعلام, استعلام ید نرم افزار حسابداری
 53. استعلام 700 جفت کفش ایمنی برقکاری , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام ، استعلام 700 جفت کفش ایمنی برقکاری , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 54. استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی
 55. استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ
 56. استعلام احداث دو باب حوضچه و نصب یکدستگاه کنتور ... / استعلام, استعلام احداث دو باب حوضچه و نصب یکدستگاه کنتور ...
 57. استعلام اقلام تبلیغاتی جاذبه های گردشگری / استعلام ، استعلام اقلام تبلیغاتی جاذبه های گردشگری
 58. استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی
 59. استعلام انجام کلیه خدمات مرتبط با تکثیر اوراق / استعلام, استعلام انجام کلیه خدمات مرتبط با تکثیر اوراق
 60. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...
 61. استعلام ید دو دستگاه میز لرزان / استعلام ,استعلام ید دو دستگاه میز لرزان
 62. استعلام ید فلومتر الکترو مغناطیسی / استعلام , استعلام ید فلومتر الکترو مغناطیسی
 63. استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی دامپزشکی... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی دامپزشکی... , سامانه ستاد
 64. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 65. استعلام تهیه و ید کامپیوتر و تامین قطعات و لوازم جانبی / استعلام, استعلام تهیه و ید کامپیوتر و تامین قطعات و لوازم جانبی
 66. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 67. استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی
 68. استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب... / استعلام, استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب...
 69. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 70. استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی / استعلام,استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی
 71. استعلام ردیاب خودرو / استعلام , استعلام ردیاب خودرو
 72. استعلام مرمت اضطراری بام شبستان مسجد / استعلام, استعلام مرمت اضطراری بام شبستان مسجد
 73. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 74. استعلام برگزاری کارگاهها و نشستها و همایشها و ... / استعلام , استعلام برگزاری کارگاهها و نشستها و همایشها و ..
 75. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 76. استعلام تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
 77. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 78. استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی
 79. استعلام چاپ کتابچه و طراحی ... / استعلام, استعلام چاپ کتابچه و طراحی ...
 80. استعلام تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری
 81. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 82. استعلام سم دیازینون 60 درصد / استعلام, استعلام سم دیازینون 60 درصد
 83. استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی
 84. استعلام سنگ دانه مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام سنگ دانه مصالح ساختمانی...
 85. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت
 86. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 87. استعلام کابل خاکی و .... / استعلام ,استعلام کابل خاکی و ....
 88. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 89. استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام ، استعلام حفاری در عمق 80 سانت...
 90. استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور
 91. استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برقی و .... / استعلام ,استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم
 92. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی
 93. مناقصه شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات ... / مناقصه, مناقصه شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات ...
 94. مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی
 95. مناقصه ید درایوهای hgst ultrastar / مناقصه،مناقصه ید درایوهای hgst ultrastar
 96. مناقصه تمدید سه ساله لایسنس آنتی ویروس kaspersky / مناقصه،مناقصه تمدید سه ساله لایسنس آنتی ویروس kaspersky
 97. استعلام ذغال موتورهای / استعلام, استعلام ذغال موتورهای
 98. استعلام سرقت کابل و قطعی ارتباط مشترکین / استعلام, استعلام سرقت کابل و قطعی ارتباط مشترکین
 99. آگهی ارزی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و است اج بو یت / آگهی ارزی کیفی،آگهی ارزی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و است اج بو یت
 100. آگهی ارزی کیفی آماده سازی، حفاری، است اج ،دپو، بارگیری و حمل مصالح معدنی / آگهی ارزی کیفی،آگهی ارزی کیفی آماده سازی، حفاری، است اج ،دپو، بارگیری و حمل مصالح معدنی
 101. دعوتنامه عملیات تکمیلی لوله گذاری خط انتقال پساب تصفیه خانه / دعوتنامه عملیات تکمیلی لوله گذاری خط انتقال پساب تصفیه خانه آ
 102. استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات / استعلام , استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات
 103. استعلام ترانسمیتر مبدل جهت اتصال چند نشان دهنده و ... / استعلام, استعلام ترانسمیتر مبدل جهت اتصال چند نشان دهنده و ...
 104. استعلام لودسل همراه با متعلقات و ... / استعلام, استعلام لودسل همراه با متعلقات و ...
 105. استعلام کامپیوتر اصلی فرز goratu / استعلام, استعلام کامپیوتر اصلی فرز goratu
 106. استعلام چراغ روشنایی .... / استعلام, استعلام چراغ روشنایی ....
 107. استعلام جک هیدورلیک / استعلام , استعلام جک هیدورلیک
 108. آگهی ارزی آماده سازی، باطله برداری و است اج بو یت / آگهی ارزی ، آگهی آماده سازی، باطله برداری و است اج بو یت
 109. تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی
 110. استعلام بیرینگها.... / استعلام, استعلام بیرینگها ....
 111. استعلام ویبرومتر دستی و ... / استعلام , استعلام ویبرومتر دستی و ...
 112. استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی
 113. مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری... / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری...
 114. استعلام گیرموتور دانفوس / استعلام, استعلام گیرموتور دانفوس
 115. استعلام کابل ها و رساناها / استعلام,استعلام کابل ها و رساناها
 116. استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر.... / استعلام ، استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر....
 117. استعلام ید تابلوهای برق پروژه انتقال آب از اسکله جدید و ... / استعلام , استعلام ید تابلوهای برق پروژه انتقال آب از اسکله جدید و ...
 118. استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها
 119. استعلام پره ب بادی و ... / استعلام ، استعلام پره ب بادی و ...
 120. استعلام موتور 200 اسب بخار / استعلام,استعلام موتور 200 اسب بخار
 121. استعلام خار دو چشمی و.. / استعلام ، استعلام خار دو چشمی
 122. فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم)
 123. استعلام قطعات پاتیل کش / استعلام, استعلام قطعات پاتیل کش
 124. استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم و ... / استعلام , استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم و ...
 125. استعلام واشر جلو .... / استعلام ، استعلام واشر جلو
 126. آگهی ارزی کیفی اجرای عملیات شبکه گذاری و خطوط تغذیه فولادی / آگهی ارزی کیفی ، آگهی ارزی کیفی اجرای عملیات شبکه گذاری و خطوط تغذیه فولادی
 127. استعلام کاسه نمد ... / استعلام ، استعلام کاسه نمد
 128. استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی
 129. استعلام ترمز برای موتور s/w و ... / استعلام , استعلام ترمز برای موتور s/w و ...
 130. استعلام گیر موتور bauer / استعلام , استعلام گیر موتور bauer
 131. استعلام شیرآلات / استعلام , استعلام شیرآلات
 132. استعلام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی، برودتی و ... / استعلام , استعلام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی، برودتی و ...
 133. استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا
 134. استعلام جک هیدرولیک lectromelt / استعلام , استعلام جک هیدرولیک lectromelt...
 135. استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...
 136. فراخوان عملیات امداد رسانی ٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی / فراخوان ، فراخوان عملیات امداد رسانی ٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی
 137. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 138. استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...
 139. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 140. استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی / استعلام, استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی
 141. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 142. استعلام اجرای آسف معابر روستای زاغه ... / استعلام, استعلام اجرای آسف معابر روستای زاغه ...
 143. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 144. استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنا تاریخی / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنا تاریخی
 145. استعلام صفحه آند پوشش دهی شده / استعلام, استعلام صفحه آند پوشش دهی شده
 146. استعلام ید یراق آلات خط 66kv / استعلام, استعلام ید یراق آلات خط 66kv
 147. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 148. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 149. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 150. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 151. استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا
 152. استعلام ساخت مبدل هوایی / استعلام , استعلام ساخت مبدل هوایی
 153. استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی
 154. استعلام انجام عملیات درزگیری / استعلام, استعلام انجام عملیات درزگیری
 155. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 156. استعلام پروژه اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی
 157. استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 تراست / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 تراست
 158. استعلام سایر آموزش ها / استعلام, استعلام سایر آموزش ها
 159. استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنای تاریخی خانه / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنای تاریخی خانه
 160. استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا
 161. استعلام تخم مرغ / استعلام, استعلام تخم مرغ
 162. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 163. استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا
 164. استعلام مرمت بناهای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی
 165. استعلام انجام امورات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام , استعلام انجام امورات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری
 166. استعلام سیستم رایانه و چاپگر / استعلام, استعلام سیستم رایانه و چاپگر
 167. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 168. مناقصه عملیات مراقبت و نگهداری و تجهیز پارک های جنگلی / مناقصه عملیات مراقبت و نگهداری و تجهیز پارک های جنگلی
 169. استعلام گونی لامینت 60*110 / استعلام , استعلام گونی لامینت 60*110
 170. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 171. استعلام میز کنفرانس / استعلام , استعلام میز کنفرانس
 172. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 173. استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا
 174. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 175. استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک
 176. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 177. استعلام ید اتصالات چدنی ... / استعلام , ید اتصالات چدنی ...
 178. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 179. استعلام عملیات اجرایی مرمت منزل تاریخی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت منزل تاریخی...
 180. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 181. استعلام تامین برق چاه محوری کشاورزی آلاشت / استعلام, استعلام تامین برق چاه محوری کشاورزی آلاشت
 182. استعلام برگزاری همایش روز مددکار / استعلام، استعلام برگزاری همایش روز مددکار
 183. مناقصه عملیات مرمت و بازسازی / مناقصه عملیات مرمت و بازسازی
 184. استعلام لباس کار ... / استعلام ,استعلام لباس کار ...
 185. استعلام مرمت روستایی / استعلام , استعلام مرمت روستایی
 186. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 187. مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری
 188. مزایده یک قطعه زمینی به میزان 3 دانگ سهم دانگ / مزایده,مزایده یک قطعه زمینی به میزان 3 دانگ سهم دانگ
 189. مزایده توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم)
 190. مزایده تویوتا دو ک ن / مزایده ,مزایده تویوتا دو ک ن
 191. استعلام هورمن اوالین / استعلام , استعلام هورمن اوالین
 192. مناقصه ید 42 عدد صفحات f-32601 / آگهی مناقصه , مناقصه ید 42 عدد صفحات f-32601
 193. مناقصه اجاره یک دستگاه وانت / مناقصه اجاره یک دستگاه وانت
 194. استعلام تجهیزات سیستم امنیتی و حفاظتی و نصب سیستم / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم امنیتی و حفاظتی و نصب سیستم
 195. استعلام تهیه طرح مرمت و .. / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و ..
 196. استعلام ماشه / استعلام ، استعلام ماشه
 197. استعلام عملیات لایروبی کانالهای ز شی و ... / استعلام, استعلام عملیات لایروبی کانالهای ز شی و انتقال آب کشاورزی
 198. استعلام آرد سفید گندم / استعلام, استعلام آرد سفید گندم
 199. استعلام مهره قفل کن / استعلام ، استعلام مهره قفل کن
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.07 درسایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام آبمیوه تتراپک / استعلام,استعلام آبمیوه تتراپک
 2. استعلام تعدادی وسایل برقی / استعلام, استعلام تعدادی وسایل برقی
 3. استعلام آموزشهای تخصصی و اجتماعی ... / استعلام, استعلام آموزشهای تخصصی و اجتماعی ...
 4. استعلام حفاری و لایه روبی قنات / استعلام, استعلام حفاری و لایه روبی قنات
 5. استعلام تامین 7 دستگاه خودروی سواری / استعلام, استعلام تامین 7 دستگاه خودروی سواری
 6. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 7. استعلام احیا و مرمت دو رشته قنات در روستا / استعلام, استعلام احیا و مرمت دو رشته قنات در روستا
 8. استعلام نوسازی و مرمت قنوات روستای مزرج / استعلام , استعلام نوسازی و مرمت قنوات روستای مزرج
 9. استعلام نصب و راه اندازی دوربین و ... / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین و ...
 10. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 11. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 12. استعلام اقلام امدادی / استعلام , استعلام اقلام امدادی
 13. استعلام پروژه ج گذاری / استعلام, استعلام پروژه ج گذاری
 14. استعلام استعلام ید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور... / استعلام, استعلام ید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور...
 15. استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی
 16. استعلام ساخت و نصب 2 عدد درب آهنی... / استعلام, استعلام ساخت و نصب 2 عدد درب آهنی...
 17. استعلام آجر فشاری / استعلام, استعلام آجر فشاری
 18. استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی
 19. استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی / استعلام ,استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی
 20. استعلام پنیر خامه ای / استعلام, استعلام پنیر خامه ای
 21. استعلام لوازم نظامی / استعلام , استعلام لوازم نظامی
 22. استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای
 23. استعلام چاپ فرم اخطاریه / استعلام, استعلام چاپ فرم اخطاریه
 24. استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی / استعلام , استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 25. استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی / استعلام ,استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی
 26. استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان
 27. استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال... / استعلام, استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال...
 28. استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب
 29. استعلام تجهیز یک دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه / استعلام, استعلام تجهیز یک دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه
 30. استعلام ید 5 دستگاه ups 3kw / استعلام, استعلام ید 5 دستگاه ups 3kw
 31. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 32. استعلام فعالیت فرهنگی / استعلام, استعلام فعالیت فرهنگی
 33. استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی
 34. مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز
 35. استعلام مشاورین متخصص جهت طراحی و تهیه نقشه های اجرایی... / استعلام, استعلام مشاورین متخصص جهت طراحی و تهیه نقشه های اجرایی...
 36. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 37. ارزی کیفی ید شیر آلات صنعتی ایستگاه های تقلیل فشار گاز / ارزی کیفی ید شیر آلات صنعتی ایستگاه های تقلیل فشار گاز
 38. مناقصه ید قطعات یدکی / مناقصه ید قطعات یدکی
 39. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... , سامانه ستاد
 40. مناقصه دهسازی معابر / مناقصه عمومی,مناقصه دهسازی معابر
 41. استعلام نقاشی روغنی در و نرده محوطه ... / استعلام, استعلام نقاشی روغنی در و نرده محوطه ...
 42. مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی ... / فراخوان ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی
 43. استعلام موتور برق دیزلی... , سایت ستاد / استعلام, استعلام موتور برق دیزلی... , سایت ستاد
 44. مناقصه احداث باغ گلها ، باغ ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث باغ گلها ، باغ ایرانی
 45. استعلام دستگاه ضبط و پخش صوت و تصویر... / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و پخش صوت و تصویر...
 46. مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی .... / مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی تعمیراتی و برق
 47. تجدید مناقصه ید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ... نوبت دوم
 48. استعلام برنج محسن ... , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, استعلام برنج محسن ... , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 49. مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان ....نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان ....نوبت دوم
 50. مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای / مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای
 51. فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی / مناقصه, فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی
 52. استعلام بسته نرم ا فزار الکترونیکی لایسنس / استعلام, استعلام بسته نرم ا فزار الکترونیکی لایسنس
 53. مناقصه ید دو عدد الکترو موتور / مناقصه ید دو عدد الکترو موتور
 54. مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 55. دعوتنامه افزایه سیمان حفاری آب شور / دعوتنامه افزایه سیمان حفاری آب شور
 56. استعلام سبزی فریز شده / استعلام, استعلام سبزی فریز شده
 57. استعلام اسکنر اثرانگشت دیجیتال تک انگشت... / استعلام, استعلام اسکنر اثرانگشت دیجیتال تک انگشت...
 58. فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع / فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع
 59. استعلام تن ماهی... / استعلام, استعلام تن ماهی...
 60. استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق
 61. مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm / مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm
 62. استعلام پمپ به همراه شاسی مربوطه... / استعلام, استعلام پمپ به همراه شاسی مربوطه...
 63. استعلام مش سرنداز جنس پلی اورتان / استعلام ,استعلام مش سرنداز جنس پلی اورتان
 64. مناقصه اجرای نیو ی بلوک مفصل در محور ... / مناقصه , مناقصه اجرای نیو ی بلوک مفصل در محور ...
 65. استعلام تخم مرغ تاریخ دار / استعلام,استعلام تخم مرغ تاریخ دار
 66. استعلام محلول کالیبراسیون ... / استعلام, استعلام محلول کالیبراسیون ...
 67. استعلام ماست پرچرب / استعلام, استعلام ماست پرچرب
 68. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 69. استعلام ورق فولادی / استعلام , استعلام ورق فولادی
 70. استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق
 71. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 72. استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه
 73. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 74. استعلام انجام عملیات تولید ، حمل و پخش آسف گرم / استعلام ,استعلام انجام عملیات تولید ، حمل و پخش آسف گرم
 75. استعلام ناودانی با مقطع u فولادی ... / استعلام, استعلام ناودانی با مقطع u فولادی ...
 76. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 77. استعلام قیمت احداث آشیانه آتش نشانی / استعلام,استعلام قیمت احداث آشیانه آتش نشانی
 78. استعلام صندلی اسمیت / استعلام , استعلام صندلی اسمیت
 79. استعلام دوخت 132 دست کت و شلوار... / استعلام, استعلام دوخت 132 دست کت و شلوار...
 80. استعلام برگزاری 6 دوره آموزشی مدیریتی / استعلام , استعلام برگزاری 6 دوره آموزشی مدیریتی
 81. استعلام انتخاب ین مشاور / استعلام, استعلام انتخاب ین مشاور
 82. استعلام شارژ کپسول 50 لیتری... / استعلام, استعلام شارژ کپسول 50 لیتری...
 83. استعلام برنج هندی / استعلام, استعلام برنج هندی
 84. استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا
 85. استعلام تعداد 6 دستگاه خودرو پژو / استعلام, استعلام تعداد 6 دستگاه خودرو پژو
 86. استعلام چای ایرانی / استعلام, استعلام چای ایرانی
 87. استعلام قند ش ته / استعلام, استعلام قند ش ته
 88. استعلام احداث رمپ وجی روستا / استعلام , استعلام احداث رمپ وجی روستا
 89. استعلام ید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر / استعلام, استعلام ید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر
 90. استعلام جا سوئیچی چرم دور دوخت / استعلام , استعلام جا سوئیچی چرم دور دوخت
 91. استعلام انتخاب ین مشاور / استعلام, استعلام انتخاب ین مشاور
 92. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 93. استعلام تهیه لوازم یدکی / استعلام, استعلام تهیه لوازم یدکی
 94. استعلام خدمات مشاوره کارشناس حقوقی / استعلام , استعلام خدمات مشاوره کارشناس حقوقی
 95. استعلام تولید کالاهای ورزشی / استعلام , استعلام تولید کالاهای ورزشی
 96. استعلام کیس رایانه / استعلام , استعلام کیس رایانه
 97. استعلام ساعت مچی گویا / استعلام , استعلام ساعت مچی گویا
 98. استعلام تعداد 10 دستگاه پژو 405 ، پژو پارس یا سمند / استعلام, استعلام تعداد 10 دستگاه پژو 405 ، پژو پارس یا سمند
 99. استعلام صندلی اسمیت / استعلام , استعلام صندلی اسمیت
 100. استعلام تهیه ، تنظیم ، ویرایش ، طراحی و چاپ / استعلام تهیه ، تنظیم ، ویرایش ، طراحی و چاپ
 101. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 102. استعلام مطالعات و طراحی محوطه مناره / استعلام , استعلام مطالعات و طراحی محوطه مناره
 103. استعلام انجام تعمیرات موتورخانه ، شوفاژها / استعلام,استعلام انجام تعمیرات موتورخانه ، شوفاژها
 104. استعلام تهیه 500 بسته کاغذ / استعلام,استعلام تهیه 500 بسته کاغذ
 105. استعلام پمپ شناور / استعلام , استعلام پمپ شناور
 106. استعلام ید و نصب درب ضد سرقت / استعلام , استعلام ید و نصب درب ضد سرقت
 107. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 108. استعلام بیمه در مقابل خطرهای آتش سوزی... / استعلام, استعلام بیمه در مقابل خطرهای آتش سوزی...
 109. استعلام مطالعات مرحله 1 بند انحرافی / استعلام , استعلام مطالعات مرحله 1 بند انحرافی
 110. استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ... / استعلام, استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ...
 111. استعلام زیرسازی جاده و ... / استعلام,استعلام زیرسازی جاده و ...
 112. استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان
 113. استعلام امکان سنجی افزایش ظرفیت و تناژ جرثقیل / استعلام, استعلام امکان سنجی افزایش ظرفیت و تناژ جرثقیل
 114. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 115. فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی
 116. استعلام الکتروپمپ روغن ترمز ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ روغن ترمز ...
 117. استعلام تجهیزات صوتی - تصویری و الکترونیکی / استعلام,استعلام تجهیزات صوتی - تصویری و الکترونیکی
 118. استعلام آب پاش / استعلام , استعلام آب پاش
 119. تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم
 120. مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری چاپ دوم
 121. اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن
 122. استعلام تامین 3000 متر لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام, استعلام تامین 3000 متر لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف
 123. استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع... / استعلام, استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع...
 124. استعلام ید 100 عدد دریچه منهول... / استعلام, استعلام ید 100 عدد دریچه منهول...
 125. استعلام احداث باغات در اراضی شیبدار ... / استعلام, احداث باغات در اراضی شیبدار ...
 126. فراخوان تعمیر و تجهیز است مشهر.... / پیش فراخوان جذب سرمایه گذار ، فراخوان تعمیر و تجهیز است مشهر....
 127. استعلام تامین نیروی انسانی نظافت و باربری ... / استعلام,استعلام تامین نیروی انسانی نظافت و باربری ...
 128. استعلام ید san storage / استعلام,استعلام ید san storage
 129. استعلام بهاء ید ژنراتور / استعلام, استعلام بهاء ید ژنراتور
 130. فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... / مناقصه, فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری...
 131. استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی و ... / استعلام , استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی و ...
 132. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 133. فراخوان ارزی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی نویت دوم / فراخوان ارزی کیفی ،فراخوان ارزی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی نویت دوم
 134. اصلاحیه مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی / مناقصه, اصلاحیه مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی
 135. استعلام زیرسازی جاده و ... / استعلام,استعلام زیرسازی جاده و ...
 136. استعلام ایزوگام پشت بام / استعلام,استعلام ایزوگام پشت بام
 137. مناقصه واگذاری خدمات طب کار به بخش خصوصی / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات طب کار به بخش خصوصی
 138. استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی / استعلام , استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی
 139. استعلام ید نهال / استعلام ,استعلام ید نهال
 140. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 141. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 142. استعلام اجرای مرحله دوم کاهش آسیب های اجتماعی... / استعلام, استعلام اجرای مرحله دوم کاهش آسیب های اجتماعی...
 143. استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی
 144. مزایده چهار دستگاه ماشین تزریق چینی ، کمپرسور هوا نوبت دوم / مزایده,مزایده چهار دستگاه ماشین تزریق چینی ، کمپرسور هوا نوبت دوم
 145. مزایده بهره برداری جایگاه cng...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری جایگاه cng...
 146. مزایده بهره برداری جایگاه cng...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری جایگاه cng...نوبت دوم
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.08 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ... / استعلام, استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...
 2. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 3. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 4. استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه / استعلام ، استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه
 5. استعلام چتر سایبان 2 متری / استعلام, استعلام چتر سایبان 2 متری
 6. استعلام کارتریج رنگی / استعلام , استعلام کارتریج رنگی
 7. استعلام جاده بین مزارع زیغان / استعلام,استعلام جاده بین مزارع زیغان
 8. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 9. استعلام دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی
 10. استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی
 11. استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری
 12. استعلام اتصالات فولادی جوشی .... / استعلام, استعلام اتصالات فولادی جوشی ....
 13. استعلام بسته نرم افزار cd آنتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزار cd آنتی ویروس
 14. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 15. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 16. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 17. استعلام ید برنج / استعلام, استعلام ید برنج
 18. مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ...
 19. استعلام جاده بین مزارع ... / استعلام,استعلام جاده بین مزارع ...
 20. استعلام آسف روستای / استعلام, استعلام آسف روستای
 21. استعلام آسف روستای ... / استعلام, استعلام آسف روستای...
 22. استعلام آسف روستای / استعلام, استعلام آسف روستای
 23. استعلام توسعه و بهسازی ساختمان / استعلام ,استعلام توسعه و بهسازی ساختمان
 24. استعلام آسف روستای... / استعلام, استعلام آسف روستای ...
 25. استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی
 26. استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی / استعلام , استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی خوی
 27. استعلام روتر شبکه / استعلام , استعلام روتر شبکه
 28. استعلام آسف روستاهای... / استعلام, استعلام آسف روستاهای...
 29. استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ... / استعلام, استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ...
 30. استعلام ید سه عدد تابلوی اطلاعاتی / استعلام ، استعلام ید سه عدد تابلوی اطلاعاتی ریلی جاده ای
 31. استعلام آسف روستای... / استعلام, استعلام آسف روستای...
 32. استعلام آسف روستای... / استعلام, استعلام آسف روستای ...
 33. استعلام مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس / استعلام , استعلام مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس
 34. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 35. استعلام آسف روستاهای... / استعلام, استعلام آسف روستاهای ...
 36. استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی... / استعلام, استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی...
 37. استعلام آسف روستاها / استعلام,استعلام آسف روستاها
 38. استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی... / استعلام, استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی...
 39. استعلام ی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری / استعلام, استعلام ی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری
 40. استعلام پالاز موکت طرح دار / استعلام, استعلام پالاز موکت طرح دار
 41. استعلام ید بیمه نامه مسئولیت مدنی / استعلام , استعلام ید بیمه نامه مسئولیت مدنی
 42. استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185 / استعلام, استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185
 43. استعلام موکت معمولی / استعلام, استعلام موکت معمولی
 44. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 45. استعلام کاغذ a4 و کاغذ a5 و ... / استعلام , استعلام کاغذ a4 و کاغذ a5 و ...
 46. استعلام و غیره / استعلام, استعلام و غیره
 47. استعلام آسف روستاها / استعلام,استعلام آسف روستاها
 48. استعلام هارد ا ترنال، پرژکتور و پرینتر / استعلام, استعلام هارد ا ترنال، پرژکتور و پرینتر
 49. استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار / استعلام, استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار
 50. استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ... / استعلام , استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ...
 51. استعلام کیت سه تستی / استعلام, استعلام کیت سه تستی
 52. استعلام ید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی / استعلام, استعلام ید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی
 53. استعلام تهیه و نصب سیم خاردار ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیم خاردار ...
 54. استعلام مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار / استعلام,استعلام مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار
 55. استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر
 56. استعلام ردی آفات سرخوطومی حنایی / استعلام, استعلام ردی آفات سرخوطومی حنایی
 57. استعلام نصب و ید یک دستگاه ترانس / استعلام , استعلام نصب و ید یک دستگاه ترانس
 58. استعلام ید رک و متعلقات آن / استعلام, استعلام ید رک و متعلقات آن
 59. استعلام گوشت منجمد گوساله / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله
 60. استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی
 61. استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی / استعلام, استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی
 62. استعلام مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران .. / استعلام, مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران ..
 63. استعلام ید لوازم برق / استعلام, استعلام ید لوازم برق
 64. استعلام ضربه گیر سالن ورزشی / استعلام, استعلام ضربه گیر سالن ورزشی
 65. استعلام ید عدس سبز / استعلام, استعلام ید عدس سبز
 66. استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ
 67. استعلام تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری ... / استعلام, استعلام تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری ...
 68. استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی / استعلام، استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی
 69. استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل / استعلام , استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل
 70. استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا
 71. استعلام آسف روستاها / استعلام,استعلام آسف روستاها
 72. آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه عمومی, آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...
 73. تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای, تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش
 74. استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی
 75. استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام , استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی
 76. استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی
 77. استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی
 78. استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان / استعلام, استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان
 79. مناقصه اجرای ج و کانیوا سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ج و کانیوا سطح شهر
 80. استعلام بلیط هواپیما / استعلام , استعلام بلیط هواپیما
 81. استعلام ناظرگیاه پزشکی / استعلام, استعلام ناظرگیاه پزشکی
 82. استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق
 83. استعلام کارتریج رنگی / استعلام , استعلام کارتریج رنگی
 84. استعلام ردی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام ردی آفات قرنطینه ایی
 85. استعلام انجام امور خدماتی / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی
 86. مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو
 87. استعلام تجهیزات اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری
 88. استعلام اخذ قرارداد با هتل ... / استعلام , استعلام اخذ قرارداد با هتل ...
 89. مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر
 90. استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی
 91. مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...
 92. استعلام ردی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام ردی آفات قرنطینه ایی
 93. استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ..... / استعلام, استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب .....
 94. تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسف معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسف معابر نوبت دوم
 95. استعلام تهیه بلیط .... / استعلام, استعلام تهیه بلیط ....
 96. استعلام صابون جامد 90 گرمی / استعلام, استعلام صابون جامد 90 گرمی
 97. استعلام پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث / استعلام, استعلام پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث
 98. مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ...
 99. استعلام مرمت عملیات کاروانسرای / استعلام , استعلام مرمت عملیات کاروانسرای
 100. استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد / استعلام , استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد
 101. مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ... / مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ...
 102. استعلام ید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام ید لوله و اتصالات
 103. استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی ت
 104. استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی
 105. مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست
 106. استعلام الکتروپمپ شناور تکفاز , سامانه ستاد / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور تکفاز , سامانه ستاد
 107. استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی / استعلام , استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی
 108. مناقصه ید 14063 متر کابل / مناقصه ، مناقصه ید 14063 متر کابل
 109. فراخوان کف ضد حریق ۳٪ / مناقصه, فراخوان کف ضد حریق ۳٪
 110. مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات / مناقصه ، مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات
 111. استعلام برنج دانه بلند / استعلام, استعلام برنج دانه بلند
 112. مناقصه ید انواع کنتور / مناقصه ، مناقصه ید انواع کنتور
 113. مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ... / مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ...
 114. مناقصه واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری
 115. مناقصه ید انواع کابل / مناقصه ، مناقصه ید انواع کابل
 116. مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مس ی / مناقصه, مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مس ی
 117. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی
 118. مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری
 119. استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
 120. استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ...
 121. استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری / استعلام, استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری
 122. مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز / مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز
 123. استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی
 124. استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال / استعلام, استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال
 125. استعلام شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی
 126. استعلام مدیریت تلفیقی آفات / استعلام,استعلام مدیریت تلفیقی آفات
 127. استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی
 128. مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی... / مناقصه, مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی...
 129. استعلام عدس / استعلام , استعلام عدس
 130. استعلام مرمت سه رشته قنات / استعلام, استعلام مرمت سه رشته قنات
 131. مناقصه احیاء و بازسازی بازار... / مناقصه عمویم, مناقصه احیاء و بازسازی بازار...
 132. استعلام لوبیا چیتی / استعلام , استعلام لوبیا چیتی
 133. مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوک ن و سوزوکی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوک ن و سوزوکی
 134. استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ...
 135. استعلام تهیه و تامین لوله حمل آب / استعلام, استعلام تهیه و تامین لوله حمل آب
 136. استعلام چای خشک / استعلام , استعلام چای خشک
 137. مناقصه احیاء و بازسازی بازار ... / مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار ...
 138. استعلام تعمیرات مراکز / استعلام,استعلام تعمیرات مراکز
 139. استعلام تی آستین دار آرم دار / استعلام, استعلام تی آستین دار آرم دار
 140. استعلام ل رنت گیرب و ... / استعلام, استعلام ل رنت گیرب و ...
 141. استعلام 15400 اصله نهال انگور و ... / استعلام, استعلام 15400 اصله نهال انگور و ...
 142. استعلام عملیات حفاظ شاخ نی مخزن آب... / استعلام, استعلام عملیات حفاظ شاخ نی مخزن آب...
 143. استعلام intel , industrial computer / استعلام، استعلام intel , industrial computer
 144. استعلام احداث دوربرگردان در محور... / استعلام, استعلام احداث دوربرگردان در محور...
 145. استعلام انتخاب ین مشاور... / استعلام, استعلام انتخاب ین مشاور...
 146. استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...
 147. مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس ، کاشت نهال، درخت ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس ، کاشت نهال، درخت ...
 148. مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری / مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری
 149. استعلام الکترو پمپ عمودی... / استعلام, استعلام الکترو پمپ عمودی...
 150. استعلام و غیره / استعلام, استعلام و غیره
 151. استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج
 152. فراخوان ارزی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم
 153. استعلام احداث شبکه و پست هوایی / استعلام , استعلام احداث شبکه و پست هوایی
 154. استعلام خمیر دندان / استعلام, استعلام خمیر دندان
 155. مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار
 156. استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری / استعلام, استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری
 157. استعلام تعمیر 10 مرکز / استعلام ,استعلام تعمیر 10 مرکز
 158. استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ... / استعلام, استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ...
 159. استعلام انجام امور رنگ آمیزی / استعلام, استعلام انجام امور رنگ آمیزی ارومیه
 160. استعلام کارتریج کامل پلاتر / استعلام, استعلام کارتریج کامل پلاتر
 161. استعلام ترانس ر جریان زیگلر ... / استعلام, استعلام ترانس ر جریان زیگلر ...
 162. استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی
 163. استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی
 164. استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ
 165. استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی
 166. استعلام کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی
 167. استعلام شیرها... / استعلام, استعلام شیرها...
 168. استعلام ید لوله های پلی اتیلن / استعلام , استعلام ید لوله های پلی اتیلن
 169. استعلام روغن مایع / استعلام, استعلام روغن مایع
 170. استعلام قند کله ش ته / استعلام, استعلام قند کله ش ته
 171. استعلام ماسک نیم صورت دراگر / استعلام , استعلام ماسک نیم صورت دراگر
 172. استعلام فلوسنج و ... / استعلام, استعلام فلوسنج و ...
 173. استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها... / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها...
 174. استعلام هیدرو کوپلینگ... / استعلام, استعلام هیدرو کوپلینگ...
 175. استعلام باطری شارژر 40 آمپر / استعلام, استعلام باطری شارژر 40 آمپر
 176. استعلام بیس اضطراری / استعلام,استعلام بیس اضطراری
 177. استعلام کنسرو لوبیا 420 گرمی / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا 420 گرمی
 178. استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها
 179. استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...
 180. استعلام پیچ و مهره و ... / استعلام, استعلام پیچ و مهره و ...
 181. استعلام آنالیزور گاز / استعلام, استعلام آنالیزور گاز
 182. استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ... / استعلام, استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ...
 183. مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم
 184. تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر / مزایده، تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر
 185. تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین / مزایده, تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین
 186. مزایده بهره برداری از جایگاه cng / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه cng
 187. مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه ماشین آلات / مزایده عمومی , مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه ماشین آلات
 188. استعلام pre filter / استعلام , استعلام pre filter
 189. استعلام احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری / استعلام, احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری
 190. استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار
 191. استعلام شیرها و ... / استعلام, استعلام شیرها و ...
 192. استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها
 193. استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی / استعلام ,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی
 194. استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ... / استعلام, استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ...
 195. استعلامfine filter type 592*592*296 / استعلام, استعلامfine filter type 592*592*296
 196. استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا
 197. استعلام فلومتر / استعلام ,استعلام فلومتر
 198. استعلام ksb پمپ و ... / استعلام, استعلام ksb پمپ و ...
 199. استعلام چاپ انواع پرچم / استعلام, استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی و پایه دار
 200. استعلام سوییچ انحراف گیر / استعلام , استعلام سوییچ انحراف گیر
 201. استعلام بیمه حوادث / استعلام,استعلام بیمه حوادث
 202. استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام, استعلام سمعک پشت گوشی
 203. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی
 204. استعلام باطری 50 آمپر / استعلام , استعلام باطری 50 آمپر
 205. استعلام پمپ ksb.... / استعلام , استعلام پمپ ksb ..
 206. استعلام سیستمهای هشدار دهنده / استعلام , استعلام سیستمهای هشدار دهنده
 207. مناقصه زیرسازی و آسف مرحله سوم / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسف مرحله سوم
 208. استعلام ید لوازم شبکه / استعلام , استعلام ید لوازم شبکه
 209. استعلام ید لوله فولادی درزدار / استعلام , استعلام ید لوله فولادی درزدار
 210. استعلام ترانس goa بوشینگ و ... / استعلام, استعلام ترانس goa بوشینگ و ...
 211. استعلام زانوبند و قوزک بند / استعلام , استعلام زانوبند و قوزک بند
 212. استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس / استعلام, استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس
 213. استعلام فیوز برقی / استعلام , استعلام فیوز برقی
 214. استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر
 215. استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ...
 216. مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه / مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه
 217. استعلام ید لوبیا چیتی / استعلام, استعلام ید لوبیا چیتی
 218. استعلام مجموعه پکینگ danieli / استعلام , استعلام مجموعه پکینگ danieli
 219. استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ... / استعلام, استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ...
 220. استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار
 221. استعلام گیرب / استعلام, استعلام گیرب
 222. استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن / استعلام ,استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن
 223. استعلام شکر سفید 900 گرمی / استعلام, استعلام شکر سفید 900 گرمی
 224. استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین / استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین
 225. استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده
 226. استعلام ید شیر کشویی ، شیر هوا ... / استعلام , استعلام ید شیر کشویی ، شیر هوا ،
 227. استعلام p/f howmar desalter / استعلام p/f howmar desalter
 228. استعلام سبزی منجمد خورشتی / استعلام, استعلام سبزی منجمد خورشتی
 229. استعلام parts for bono exacta tec injection pump / استعلام , استعلام parts for bono exacta tec injection pump
 230. استعلام قند ش ته 700 گرمی / استعلام, استعلام قند ش ته 700 گرمی
 231. استعلام چای 500 گرمی / استعلام , استعلام چای 500 گرمی
 232. استعلام تعمیر 11 مرکز / استعلام , استعلام تعمیر 11 مرکز
 233. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21
 234. استعلام بهاء بها تامین م ومات و اجرای طرح فیبرنوری / استعلام ،استعلام بهاء بها تامین م ومات و اجرای طرح فیبرنوری
 235. فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی
 236. استعلام روغن مایع بدون سرخ ی / استعلام, استعلام روغن مایع بدون سرخ ی
 237. استعلام ید سه عدد سویچ و ... / استعلام, استعلام ید سه عدد سویچ و ...
 238. مناقصه ب ت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای ب تی / مناقصه عمومی, مناقصه ب ت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای ب تی
 239. استعلام مرمت مدارس تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت مدارس تاریخی ...
 240. استعلام رنگ آمیزی و ?اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.12.28 رد سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه اجاره دو فروند بالگرد bell-412-ep - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو فروند بالگرد bell-412-ep - نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری شبکه- نصب انشعاب- اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری شبکه- نصب انشعاب- اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب- نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه واگذاری انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله
 4. استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی a5 / استعلام,استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی a5
 5. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...
 6. استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...
 7. استعلام حمل و نقل هوایی مسافر... / استعلام, استعلام حمل و نقل هوایی مسافر...
 8. مناقصه احداث کنار گذر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث کنار گذر ...
 9. تجدید فراخوان عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... نوبت دوم
 10. مناقصه عملیات تکمیلی عرشه پل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی عرشه پل نوبت دوم
 11. استعلام تقویم ... / استعلام , استعلام تقویم ...
 12. تجدید مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی - نوبت دوم
 13. فراخوان بهسازی نقاط لغزشی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان بهسازی نقاط لغزشی ... نوبت دوم
 14. مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها
 15. تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری ... ـ نوبت دوم
 16. مناقصه ید لوله upvc / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید لوله upvc
 17. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 18. مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم
 19. مناقصه ید ورق پوشش سقف / مناقصه ید ورق پوشش سقف
 20. مناقصه تامین مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه
 21. استعلام دوربین مدار بسته و سرور مورد نیاز ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته و سرور مورد نیاز ...
 22. فراخوان پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده ... / فراخوان عمومی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکار , فراخوان پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده ...
 23. استعلام پنکه ایستاده ایرانی / استعلام,استعلام پنکه ایستاده ایرانی
 24. مناقصه احداث مخزن آب... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مخزن آب...
 25. فراخوان طرح سامان دهی سرویس مدارس / فراخوان, سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه
 26. مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی ...
 27. استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق)... / استعلام,استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق)...
 28. مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم
 29. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری روابط عمومی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری روابط عمومی - نوبت دوم
 30. استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی و افزایش ارتفاع دکل سایت های bts / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی و افزایش ارتفاع دکل سایت های bts
 31. تجدید مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم
 32. مناقصه ید دریچه چدنی فاضل 60 سانتی لولادار - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه ید دریچه چدنی فاضل 60 سانتی لولادار - نوبت دوم
 33. استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام ,, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...
 34. استعلام تجهیزات سرور... / استعلام, استعلام تجهیزات سرور...
 35. استعلام مرمت و شن ریزی ... / استعلام , استعلام مرمت و شن ریزی ...
 36. مناقصه ید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران... نوبت دوم
 37. فراخوان انجام امور خدمات متقاضیان ، مشترکین و دفتری ...نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انجام امور خدمات متقاضیان ، مشترکین و دفتری ...نوبت دوم
 38. مناقصه احداث ساختمانهای آموزشی، درمانی و محوطه سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمانهای آموزشی، درمانی و محوطه سازی ـ نوبت دوم
 39. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب ـ نوبت دوم
 40. استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام , استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...
 41. تجدید مناقصه واگذاری انجام امور توزیع امانات و بسته های کوچک - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور توزیع امانات و بسته های کوچک - نوبت دوم
 42. تجدید مناقصه طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه - نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه - نوبت دوم
 43. مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - مرحله دوم
 44. مناقصه ید و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی نوبت دوم
 45. استعلام دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور...
 46. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ... - نوبت دوم
 47. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز96.12.28
 48. استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی ... / استعلام, استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی ...
 49. استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...
 50. فراخوان مناقصه مرکز درمانی محله ـ نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه مرکز درمانی محله ـ نوبت دوم
 51. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...
 52. مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری / مناقصه , مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری
 53. استعلام تلویزیون 32 اینچی... / استعلام,استعلام تلویزیون 32 اینچی...
 54. استعلام پنجره دو جداره با ... / استعلام,استعلام پنجره دو جداره با ...
 55. استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...
 56. مناقصه تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه نوبت دوم
 57. استعلام ویلپر ایران ب ار / استعلام,استعلام ویلپر ایران ب ار
 58. استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل .... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ....
 59. استعلام بازسازی و اور هال 8 دستگاه نمکپاش مکانیزه ... / استعلام , استعلام بازسازی و اور هال 8 دستگاه نمکپاش مکانیزه ...
 60. مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسف نوبت دوم
 61. مناقصه امور خدمات دامداری / مناقصه, مناقصه امور خدمات دامداری
 62. مناقصه ید دیزل ژنراتور - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ید دیزل ژنراتور - نوبت دوم
 63. مناقصه تهیه نقشه.... / مناقصه تهیه نقشه ...
 64. استعلام نماکاری ... / استعلام, استعلام نماکاری ...
 65. مناقصه عمومی طرح ز شی 2500 تاری از اراضی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طرح ز شی 2500 تاری از اراضی
 66. مناقصه طرح شبکه ز شی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طرح شبکه ز شی...
 67. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف ورودی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف ورودی ...
 68. مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها نوبت دوم
 69. مناقصه عمومی تکمیل مدرسه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مدرسه - نوبت دوم
 70. فراخوان مناقصه ید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم
 71. استعلام کولر گازی ..., سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استلعام, استعلام کولر گازی ...
 72. مناقصه تکمیل ، بهسازی و آسف و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل ، بهسازی و آسف و ... - نوبت دوم
 73. فراخوان تجدید 2 مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی- نوبت دوم / تجدید 2 فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی- نوبت دوم
 74. مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن... نوبت دوم
 75. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...
 76. فراخوان ارزی کیفی مشاوران انجام خدمات مدیریت طرح - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزی کیفی مشاوران انجام خدمات مدیریت طرح ـ نوبت دوم
 77. استعلام لوح و قلم ... / استعلام , استعلام لوح و قلم ...
 78. فراخوان جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار
 79. مناقصه ید دستگاه مقره شوی ، بالابر و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه ید دستگاه مقره شوی ، بالابر و ... نوبت دوم
 80. تجدید مناقصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله نوبت دوم
 81. استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی.. / استعلام,استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی..
 82. مناقصه آبرسانی به روستا و مجتمع آبرسانی...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به روستا و مجتمع آبرسانی... - نوبت دوم
 83. فراخوان شناسایی و ارزی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزی ، فراخوان شناسایی و ارزی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت
 84. فراخوان مناقصه تعداد 160.000 بسته اقلام غذایی / فراخوان مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه تعداد 160.000 بسته اقلام غذایی
 85. استعلام تهیه و نصب ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب ...
 86. آگهی مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابانها و جمع آوری و حمل زباله ..... / آگهی مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله
 87. استعلام سیم ارت سیار 63 و 230 و 400 کیلو وات / استعلام, استعلام سیم ارت سیار 63 و 230 و 400 کیلو وات
 88. مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب....نوبت دوم
 89. مناقصه سی هزار تن سنگ آهن کلوخه - 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه سی هزار تن سنگ آهن کلوخه - 96.12.28
 90. استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...
 91. مناقصه چهل هزار تن سنگ گچ 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه چهل هزار تن سنگ گچ 96.12.28
 92. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب
 93. مناقصه ید clapper seal sleeve / مناقصه ید clapper seal sleeve
 94. مناقصه اجاره جرثقیل / مناقصه عمومی , مناقصه اجاره جرثقیل
 95. استعلام ک نت ... / استعلام , استعلام ک نت ...
 96. فراخوان تکمیل و ادامه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لوکوموتیوها نوبت دوم / فراخوان، فراخوان تکمیل و ادامه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لوکوموتیوها نوبت دوم
 97. استعلام بازسازی و ساماندهی گ ار مطهر ... / استعلام , استعلام بازسازی و ساماندهی گ ار مطهر ...
 98. مناقصه لکه گیری و مرمت آسف معابر سطح شهر... نوبت دوم - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و مرمت آسف معابر سطح شهر... نوبت دوم - مرحله دوم
 99. فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب
 100. مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع ...
 101. مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت دوم
 102. مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار - نوبت دوم
 103. استعلام اجرای عملیات مربوط به ارائه خدمات... / استعلام,استعلام اجرای عملیات مربوط به ارائه خدمات...
 104. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان
 105. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه
 106. مناقصه wire line bridge plug &... نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی ، مناقصه wire line bridge plug &... نوبت دوم
 107. استعلام طراحی و چاپ... / استعلام, استعلام طراحی و چاپ...
 108. تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... نوبت دوم
 109. مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک 96.12.28 / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک 96.12.28
 110. استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ... / استعلام , استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ...
 111. استعلام,طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام,طبق لیست پیوست
 112. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف ورودی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف ورودی ... نوبت دوم
 113. فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران رشته آب جهت ارجاع پروژه های آب و فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی، فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران رشته آب جهت ارجاع پروژه های آب و فاضلاب - نوبت دوم
 114. استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...
 115. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 116. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ...
 117. استعلام جاروبرقی با توان 1600 وات ایرانی / استعلام, استعلام جاروبرقی با توان 1600 وات ایرانی
 118. استعلام اجرای قسمتی از معابر ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ...
 119. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف معابر سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف معابر سطح شهر - نوبت دوم
 120. استعلام سیم ارت سیار400 و 63 کیلو ولت / استعلام, استعلام سیم ارت سیار400 و 63 کیلو ولت
 121. استعلام ید 250 عدد صندوق صدقات... / استعلام,استعلام ید 250 عدد صندوق صدقات...
 122. فراخوان انتخاب مشاور تهیه طرح گردشگری / آگهی فراخوان,فراخوان انتخاب مشاور تهیه طرح گردشگری
 123. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسف معابر بافت تاریخی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسف معابر بافت تاریخی
 124. مناقصه ید ماده ضدخوردگی / مناقصه ید ماده ضدخوردگی
 125. تجدید مناقصه تکمیل خوابگاه ، احداث است و... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل خوابگاه ، احداث است و...
 126. مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مس ی / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مس ی
 127. مناقصه ید سیم مسی بدون روکش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید سیم مسی بدون روکش - نوبت دوم
 128. استعلام مخزن هوای فشرده / استعلام, استعلام مخزن هوای فشرده
 129. فراخوان احداث خانه محله- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه ارزی کیفی,فراخوان احداث خانه محله- نوبت دوم
 130. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... نوبت دوم
 131. استعلام مشارکت با بخش غیر تی، برای خدمات رسانی... / استعلام, استعلام مشارکت با بخش غیر تی، برای خدمات رسانی...
 132. استعلام بازسازی و ساماندهی گ ار مطهر ی ... / استعلام,استعلام بازسازی و ساماندهی گ ار مطهر ی ...
 133. مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور... - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور... - نوبت دوم
 134. استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...
 135. مناقصه ید 600 شاخه لوله 6 و 10 اینچ ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید 600 شاخه لوله 6 و 10 اینچ ... نوبت دوم
 136. مناقصه اجرای محوطه سازی سایت خدماتی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی سایت خدماتی و ... - نوبت دوم
 137. مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی خودرویی 96.12.28 / آگهی مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی خودرویی 96.12.28
 138. تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی- نوبت دوم
 139. استعلام عصا ... / استعلام, استعلام عصا ...
 140. مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ... / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ...
 141. تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 ـ نوبت دوم
 142. استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...
 143. فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه نظارت بر کلیه پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور , فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه نظارت بر کلیه پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم
 144. فراخوان تعمیرات اساسی 24000 ساعته 7 دستگاه کمپرسور- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تعمیرات اساسی 24000 ساعته 7 دستگاه کمپرسور- نوبت دوم
 145. مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور.
 146. مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوت دوم / مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم
 147. فراخوان عمومی است اج، تفکیک و بارگیری مصالح سنگی ـ مرحله سوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی است اج تفکیک و بارگیری مصالح سنگی ـ مرحله سوم
 148. استعلام فرش ماشینی ... / استعلام, استعلام فرش ماشینی ...
 149. مناقصه عمومی یک مرحله ای ید 1500 متر لوله... - نوبت دوم / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی یک مرحله ای ید 1500 متر لوله... - نوبت دوم
 150. استعلام اجرای قسمتی از معابر... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر...
 151. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور ... - نوبت دوم
 152. استعلام سرویس قاشق ... / استعلام , استعلام سرویس قاشق ...
 153. استعلام تشک ... / استعلام, استعلام تشک ...
 154. استعلام تولید و تحویل نهال... / استعلام, استعلام تولید و تحویل نهال...
 155. مناقصه عملیات اجرا لوله گذاری و تکمیل سیستم آبیاری تحت فشار... - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرا لوله گذاری و تکمیل سیستم آبیاری تحت فشار... - چاپ دوم
 156. استعلام لوازم کامپیوتر... / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر...
 157. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 158. استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...
 159. استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...
 160. تجدید فراخوان ابنیه فنی راه روستایی / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان ابنیه فنی راه روستایی
 161. فراخوان شناسائی تامین کننده مالی جهت تکمیل و ... / فراخوان ، فراخوان شناسائی تامین کننده مالی جهت تکمیل و ...
 162. استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده
 163. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 08... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 08... - نوبت دوم
 164. مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب - نوبت دوم
 165. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه... / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه...
 166. مناقصه ت یب و بازسازی جداول و ت یب ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه ت یب و بازسازی جداول و ت یب ... نوبت دوم
 167. فراخوان احداث خوابگاه، سلف سرویس،... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث خوابگاه، سلف سرویس، ... نوبت دوم
 168. تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک نوبت دوم
 169. مناقصه احداث بخش های انژیوگرافی، استرک سنتر mri , ct و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخش های انژیوگرافی، استرک سنتر mri , ct و ...
 170. استعلام ساعت ... / استعلام , استعلام ساعت ...
 171. مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان... - نوبت دوم
 172. مناقصه روکش آسف ...تجدید - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسف محور تجدید - نوبت دوم
 173. استعلام کره ... / استعلام , استعلام کره ...
 174. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...
 175. استعلام کاغذ بریل 140 گرمی 10 شیت / استعلام,استعلام کاغذ بریل 140 گرمی 10 شیت
 176. مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزی کیفی ,مناقصه احداث ساختمان اداری
 177. استعلام یخچال 13 فوت و... / استعلام,استعلام یخچال 13 فوت و...
 178. فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه ... / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه ...
 179. استعلام ید و نصب شش دستگاه نمایشگر صنعتی (ویدئو وال) / استعلام, استعلام ید و نصب شش دستگاه نمایشگر صنعتی (ویدئو وال)
 180. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم
 181. استعلام 5 فقره بیمه جهت اماکن به شرح پیوست / استعلام,استعلام 5 فقره بیمه جهت اماکن به شرح پیوست
 182. استعلام سمعک / استعلام, استعلام سمعک
 183. مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب
 184. استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب... / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب...
 185. فراخوان مناقصه شیرآلات و اتصالات مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه شیرآلات و اتصالات مخزن
 186. مناقصه خدمات راهبری، سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات راهبری، سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم
 187. پیش ارزی مناقصه احداث مجتمع تولید کود شیمیایی / پیش ارزی مناقصه، پیش ارزی مناقصه احداث مجتمع تولید کود شیمیایی
 188. استعلام طبق لیست / استعلام, استعلام طبق لیست
 189. تجدید مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز
 190. استعلام قیمت واگذاری امور نظافتی و خدماتی اداره کل ثبت اسناد واملاک / استعلام,استعلام قیمت واگذاری امور نظافتی و خدماتی اداره کل ثبت اسناد واملاک
 191. استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...
 192. استعلام تولید و پاطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.23 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. فراخوان تکمیل باقیمانده خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان تکمیل باقیمانده خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم
 2. مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی
 3. مناقصه بازسازی و تعمیرات ایستگاههای اصلی گاز - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازسازی و تعمیرات ایستگاههای اصلی گاز - نوبت دوم
 4. مناقصه پروژه انجام کلیه کارهای تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه انجام کلیه کارهای تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و ... - نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 6. مناقصه انجام امور خدمات امداد و گازبانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد و گازبانی - نوبت دوم
 7. مناقصه انجام عملیات آماده سازی باطله برداری - 96.12.23 / مناقصه انجام عملیات آماده سازی باطله برداری - 96.12.23
 8. مناقصه ید کت اوت پلیمری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ید کت اوت پلیمری... نوبت دوم
 9. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاه- نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاه - نوبت دوم
 10. مناقصه بین المللی ید شکر خام - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه ید شکر خام - نوبت دوم
 11. مناقصه احداث ساختمان مرکز تشخیص ژنتیک (dna) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث ساختمان مرکز تشخیص ژنتیک (dna) نوبت دوم
 12. ارزی کیفی احداث زیرساختهای هسته پیشران - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی , ارزی کیفی احداث زیرساختهای هسته پیشران- نوبت دوم
 13. استعلام تعمیر هموشیکر / استعلام,استعلام تعمیر هموشیکر
 14. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ... نوبت دوم
 15. استعلام تخلیه آب و اسیدشویی و بندکشی است .... / استعلام, استعلام تخلیه آب و اسیدشویی و بندکشی است ....
 16. استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...
 17. تجدیدمناقصه واگذاری پروژه احیاء و حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه احیاء و حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 18. استعلام اینترنت / استعلام, استعلام اینترنت
 19. مناقصه ید سود کاستیک پرک (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ید سود کاستیک پرک (نوبت دوم)
 20. تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک
 21. استعلام تامین کنندگان محترم با مراجعه به لیست... / استعلام,استعلام تامین کنندگان محترم با مراجعه به لیست...
 22. مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز جدید و قدیم... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز جدید و قدیم... نوبت دوم
 23. مناقصه گردن آویز ساشه سبزی خشک معطر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه گردن آویز ساشه سبزی خشک معطر (نوبت دوم)
 24. استعلام احداث شبکه آبیاری و ز شی نهر / استعلام, احداث شبکه آبیاری و ز شی نهر
 25. استعلام ipr512 monitoring ... / استعلام , استعلام ipr512 monitoring ...
 26. فراخوان ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات تامین بخشی از خدمات حفاری شامل اسیدکاری... / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات تامین بخشی از خدمات حفاری شامل اسیدکاری...
 27. استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا
 28. استعلام اینترنت 10 مگ / استعلام, اینترنت 10 مگ
 29. مناقصه انواع فویل آلومینیوم (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انواع فویل آلومینیوم (نوبت دوم)
 30. مناقصه پارچمنت 100 پلیمری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه پارچمنت 100 پلیمری (نوبت دوم)
 31. مناقصه مجتمع آبرسانی مجتمع چرمه نوده...نوبت دوم / مناقصه های عمومی، مناقصه مجتمع آبرسانی مجتمع چرمه نوده...نوبت دوم
 32. استعلام بازدید، کنترل، سرویس و نگهداری دستگاه های سیستم اعلام و اطفای حریق / استعلام, بازدید، کنترل، سرویس و نگهداری دستگاه های سیستم اعلام و اطفای حریق
 33. استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...
 34. استعلام تعمیر چاپگر آرتا p300 / استعلام,استعلام تعمیر چاپگر آرتا p300
 35. استعلام واگذاری تعداد 250 پرونده غیرقابل بازتوان / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 250 پرونده غیرقابل بازتوان
 36. استعلام مربیگری و آموزش ورزش های رزمی و دفاع شخصی بانوان / استعلام, مربیگری و آموزش ورزش های رزمی و دفاع شخصی بانوان
 37. استعلام تهیه و نصب تابلو با درایو ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو با درایو ...
 38. مناقصه ید 500 عدد نسوز ... / مناقصه عمومی, مناقصه ید 500 عدد نسوز ...
 39. استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...
 40. مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی، فنی و اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی، فنی و اداری
 41. استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام , اجرای طرح هادی روستا ...
 42. مناقصه تامین line pipe ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین line pipe ...
 43. استعلام تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی
 44. مناقصه ترمیم و بازسازی نوار حفاری و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و بازسازی نوار حفاری و ...نوبت دوم
 45. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات نوبت دوم
 46. استعلام ید اتصالات چدنی ... / استعلام , ید اتصالات چدنی ...
 47. استعلام ید کمد .... / استعلام, استعلام ید کمد ....
 48. مناقصه حدود 18 هزار تن آسف جهت احداث باند... / آگهی مناقصه,مناقصه حدود 18 هزار تن آسف جهت احداث باند...
 49. استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...
 50. اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه، اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب
 51. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه .. / استعلام, حفاری و لوله گذاری چاه ..
 52. مناقصه آماده سازی و اجرای خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آماده سازی و اجرای خیابانهای سطح شهر
 53. استعلام دوربین, صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین, صوتی و تصویر
 54. استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام , اجرای طرح هادی روستا ...
 55. استعلام تکمیل بهسازی کانال آبیاری ... / استعلام, استعلام تکمیل بهسازی کانال آبیاری ...
 56. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 57. فراخوان مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات برق شبکه و نقل و انتقالات مواد نفتی.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات برق شبکه و نقل و انتقالات مواد نفتی ....
 58. مناقصه خدمات نمودارگیری wire line چاه های نفت و گاز cased hole / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خدمات نمودارگیری wire line چاه های نفت و گاز cased hole
 59. استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام , اجرای طرح هادی روستا ...
 60. مناقصه احداث و توسعه فضای سبز عمومی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و توسعه فضای سبز عمومی
 61. مناقصه ارائه خدمات نمودارگیری wire line چاه های نفت و گاز / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات نمودارگیری wire line چاه های نفت و گاز
 62. مناقصه عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم بزرگراه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم بزرگراه
 63. استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...
 64. مناقصه ید 5961 زنجیره مقره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 5961 زنجیره مقره نوبت دوم
 65. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, حفاری و لوله گذاری چاه ..
 66. استعلام ید ups با متعلقات ... / استعللام, استعلام ید ups با متعلقات ...
 67. مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل / مناقصه, مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل
 68. مناقصه ید لوله و اتصالات پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ید لوله و اتصالات پلی اتیلن
 69. استعلام اپلیکاتور ... / استعلام , استعلام اپلیکاتور ...
 70. استعلام الکتروپمپ 7.5 کیلوولت mxv50-1607 / استعلام, الکتروپمپ 7.5 کیلوولت mxv50-1607
 71. فراخوان احداث مخزن، خط انتقال و تجهیز چاه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان احداث مخزن، خط انتقال و تجهیز چاه - نوبت دوم
 72. استعلام تلویزیون crt سایز 14 in / استعلام,استعلام تلویزیون crt سایز 14 in
 73. مناقصه دیافراگم پمپ واش گان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه دیافراگم پمپ واش گان نوبت دوم
 74. مناقصه ید ترانسفورماتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ترانسفورماتور
 75. استعلام مربیگری و آموزش ورزش یوگا بانوان / استعلام, مربیگری و آموزش ورزش یوگا بانوان
 76. مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی (عبور عابر پیاده) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی (عبور عابر پیاده) - نوبت دوم
 77. مناقصه امور نظافت ساختمانهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نظافت ساختمانهای...
 78. استعلام ید حوله ، و پارچه ملحفه ... / استعلام, استعلام ید حوله ، و پارچه ملحفه ...
 79. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر شهری سطح ناحیه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر شهری سطح ناحیه
 80. فراخوان ارزی کیفی ید لوله پلی اتیلن و... / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید لوله پلی اتیلن
 81. مناقصه ید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی- نوبت دوم
 82. فراخوان عملیات اجرایی انسداد چاههای غیر مجاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان عملیات اجرایی انسداد چاههای غیر مجاز - نوبت دوم
 83. استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر
 84. استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری روستا.. / استعلام, پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری روستا..
 85. استعلام مربیگری ... / استعلام , استعلام مربیگری ...
 86. تجدید مناقصه ید یکصد هزار تن ذرت وارداتی... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...
 87. مناقصه ید بالابر .... / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه ید بالابر ....
 88. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی - نوبت دوم
 89. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه زوزن - خواف / استعلام,استعلام حفاری و لوله گذاری چاه زوزن - خواف
 90. مناقصه پروژه آسف خیابان ها...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسف خیابان ها نوبت دوم
 91. استعلام فعالیت های پیک / استعلام, فعالیت های پیک
 92. مناقصه ید و حمل 974 متر لوله فولادی - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی ، مناقصه ید و حمل 974 متر لوله فولادی - نوبت دوم
 93. استعلام ید لوله پلاستیکی شفاف ... / استعلام, استعلام ید لوله پلاستیکی شفاف ...
 94. استعلام اینترنت و شبکه شهرستانی / استعلام, اینترنت و شبکه شهرستانی
 95. مناقصه عملیات احداث آبشار ص ه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث آبشار ص ه ای
 96. مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر
 97. مناقصه تکمیل است شنای آموزش و پرورش / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل است شنای آموزش و پرورش
 98. مناقصه واگذاری نظارت بر طرحهای اجرایی... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظارت بر طرحهای اجرایی...
 99. استعلام چاپ پاسخ نامه / استعلام, چاپ پاسخ نامه
 100. استعلام تامین برق ... / استعلام , استعلام تامین برق ...
 101. استعلام پودر پرکلرین / استعلام, استعلام پودر پرکلرین
 102. استعلام اسپیلت / استعلام, اسپیلت
 103. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...
 104. استعلام هارد سرور / استعلام,استعلام هارد سرور
 105. مناقصه ید و حمل 3700 متر لوله چدن داکتیل تجدید / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه ید و حمل 3700 متر لوله چدن داکتیل تجدید
 106. مناقصه تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی و حفاظ بتنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی و حفاظ بتنی - نوبت دوم
 107. استعلام صندلی و میز / استعلام , استعلام صندلی و میز
 108. مناقصه بروزرسانی اسناد فنی پستهای فوق توزیع (گروه دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بروزرسانی اسناد فنی پستهای فوق توزیع (گروه دوم)
 109. تجدید مناقصه اجرای دیوار حائل ... - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای دیوار حائل ... - نوبت دوم
 110. مناقصه واگذاری ماطلعات امکان سنجی، توجیهی، طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری ماطلعات امکان سنجی، توجیهی، طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک...
 111. استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...
 112. استعلام مایکرویو برقی خانگی .. / استعلام, مایکرویو برقی خانگی ..
 113. فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده شبکه فاضلاب
 114. مناقصه ایمن سازی، اصلاح و احیای آبنماهای... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایمن سازی، اصلاح و احیای آبنماهای... - نوبت دوم
 115. فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستاها / آگهی فراخوان شرکت در ارزی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستاها
 116. استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...
 117. استعلام فعالیت های پیک / استعلام, استعلام فعالیت های پیک
 118. مناقصه زیرسازی و ابنیه فنی محور راه چغوکی نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه زیرسازی و ابنیه فنی محور راه چغوکی نوبت دوم
 119. استعلام ید 100.000 لوله پلاستیکی شفاف / استعلام, ید 100.000 لوله پلاستیکی شفاف
 120. استعلام مطالعات مستند سازی مطالعه و تهیه ضوابط اختصاصی بافت تاریخی ... / استعلام, استعلام مطالعات مستند سازی مطالعه و تهیه ضوابط اختصاصی بافت تاریخی ...
 121. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه
 122. مناقصه خدمات شستشوی دپوی کارخانجات جاری لکوموتیوها و ... / مناقصه ، مناقصه خدمات شستشوی دپوی کارخانجات جاری لکوموتیوها و ...
 123. استعلام آبسردکن و آبگرمکن ... / استعلام,استعلام آبسردکن و آبگرمکن ...
 124. مناقصه نهالکاری و مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان ز / مناقصه ، مناقصه نهالکاری و مراقبت و آبیاری در طرح های بیابان ز
 125. فراخوان احداث محور روستایی / آگهی فراخوان , فراخوان احداث محور روستایی...
 126. استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...
 127. فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مربوط به اجرای باقیمانده شبکه فاضلاب
 128. استعلام پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری روستا / استعلام, پروژه تکمیل بهسازی کانال آبیاری روستا
 129. مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه های...نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه های...نوبت دوم
 130. فراخوان احداث، نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم تصفیه، توزیع و فروش آب آشامیدنی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ، فراخوان احداث، نصب ، راه اندازی و بهره برداری سیستم تصفیه، توزیع و فروش آب آشامیدنی
 131. فراخوان مناقصه حجمی - زمانی اداره امور جایگاه شرکتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حجمی - زمانی اداره امور جایگاه شرکتی
 132. استعلام واگذاری امور حمل و نقل مرسولات و وجوه دفاتر ict / استعلام, واگذاری امور حمل و نقل مرسولات و وجوه دفاتر ict
 133. استعلام تجهیزات خانگی, اداری و صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی, اداری و صنعتی
 134. استعلام ید نرم افزار... / استعلام, استعلام ید نرم افزار...
 135. استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...
 136. استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و است اج ... / آگهی استعلام ارزی کیفی , استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و است اج ...
 137. مناقصه ید 1100 شاخه لوله / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید 1100 شاخه لوله
 138. مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری - نوبت دوم
 139. تجدید مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه های بهسازی روستایی (نوبت دوم)
 140. استعلام 2 عدد تلویزیون سایز 50 ... / استعلام,استعلام 2 عدد تلویزیون سایز 50 ...
 141. مناقصه انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری / آگهی انتخاب مشاور به همراه ارزی کیفی,مناقصه انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری
 142. استعلام یخچال بدون برفک فن دار / استعلام, یخچال بدون برفک فن دار
 143. مناقصه ید انواع ترانسفورماتور کم تلفات... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع ترانسفورماتور کم تلفات... نوبت دوم
 144. مناقصه پروژه احداث 30 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث 30 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز... - نوبت دوم
 145. استعلام تکمیل بهسازی کانال آبیاری ... / استعلام , استعلام تکمیل بهسازی کانال آبیاری ...
 146. مناقصه عمومی تهیه و حمل شن مخلوط -نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی تهیه و حمل شن مخلوط -نوبت دوم
 147. استعلام رنگ آمیزی جداول و زیباسازی فضای سبز ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی جداول و زیباسازی فضای سبز ...
 148. استعلام ماشین حساب رومیزی / استعلام, ماشین حساب رومیزی
 149. مناقصه لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 150. مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی خورد گرگیج ...نوبت دوم
 151. استعلام الکتروموتور kw110 مدل ... / استعلام,استعلام الکتروموتور kw110 مدل ...
 152. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه
 153. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...
 154. استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه
 155. استعلام عملیات بهره برداری شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, عملیات بهره برداری شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب
 156. مناقصه ید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران، مناقصه ید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی...
 157. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری - نوبت دوم
 158. مناقصه ید یک دستگاه ذخیره سازی emc- storage / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ید یک دستگاه ذخیره سازی emc- storage
 159. استعلام کانال کول ... / استعلام , استعلام کانال کول ...
 160. استعلام ید تجهیزات، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبکه رادیویی .. / استعلام, ید تجهیزات، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبکه رادیویی ..
 161. مناقصه کاشت زمین چمن طبیعی و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کاشت زمین چمن طبیعی و ...نوبت دوم
 162. استعلام درب آلومینیومی و شیشه سکوریت ... / استعلام, استعلام درب آلومینیومی و شیشه سکوریت ...
 163. مناقصه زانو پلیکا...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زانو پیکا... نوبت دوم
 164. استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن ... / استعلام, انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن ...
 165. استعلام تصفیه خانه ... / استعلام , استعلام تصفیه خانه ...
 166. استعلام طراحی و چاپ بنر تندیس پوستر نصب داربست بستن اسپیس و سایر خدمات / استعلام,استعلام طراحی و چاپ بنر تندیس پوستر نصب داربست بستن اسپیس و سایر خدمات
 167. مناقصه بروزرسانی و افزایش ظرفیت سیستم dcs نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بروزرسانی و افزایش ظرفیت سیستم dcs نوبت دوم
 168. استعلام پنجره دو جداره آلومینیوم / استعلام, استعلام پنجره دو جداره آلومینیوم
 169. فراخوان عملیات اجرای سازه و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان عملیات اجرای سازه و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ- نوبت دوم
 170. استعلام احداث ورودی و وجی ناحیه صنعتی ... / استعلام , احداث ورودی و وجی ناحیه صنعتی ...
 171. فراخوان المان های ورودی باغ / آگهی فراخوان ,فراخوان المان های ورودی باغ
 172. استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور
 173. استعلام محوطه سازی سایت خدماتی شهرک... / استعلام,استعلام محوطه سازی سایت خدماتی شهرک...
 174. استعلام اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستا ... / استعلام, اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستا ...
 175. فراخوان احداث مدرسه .... / مناقصه, فراخوان احداث مدرسه ....
 176. مناقصه انجام نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها... تجدید
 177. استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...
 178. استعلام کابل شبکه ... / استعلام , استعلام کابل شبکه ...
 179. استعلام دستگاه ارتفاع سنج دیجیتال / استعلام, دستگاه ارتفاع سنج دیجیتال
 180. استعلام انجام خدمات پروژه اصلاح و تعویض رایزرهای ارت / استعلام, استعلام انجام خدمات پروژه اصلاح و تعویض رایزرهای ارت
 181. اصلاحیه فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن / اصلاحیه ارزی کیفی و مناقصه عمومی، فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن
 182. استعلام ید 300 کیلو کیسه اتوکلاو... / استعلام,استعلام ید 300 کیلو کیسه اتوکلاو...
 183. استعلام احداث باغات در اراضی شیبدار ... / استعلام, احداث باغات در اراضی شیبدار ...
 184. مناقصه ارائه خدمات حفاظت و حراست تعدادی از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات حفاظت و حراست تعدادی از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع
 185. اصلاحیه مناقصه توسعه ساختمان اداری / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه توسعه ساختمان اداری
 186. مناقصه انجام عملیات حمل ، نصب و راه اندازی سایتهای ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات حمل ، نصب و راه اندازی سایتهای ...
 187. مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی، تعمیرات انواع ترانسفورماتور... / مناقصه عمومی, مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی، تعمیرات انواع ترانسفورماتور...
 188. مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ...
 189. استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد
 190. مناقصه انجام خدمات نظافت و شستشوی ناوگان تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافت و شستشوی ناوگان تجدید
 191. مناقصه تکمیل بند.... / مناقصه , مناقصه تکمیل بند ...
 192. مناقصه یداری دریچه تئوری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه یداری دریچه تئوری - نوبت دوم
 193. استعلام اقلام تبلیغاتی ... / استعلام , استعلام اقلام تبلیغاتی ...
 194. مناقصات اجرای عملیات اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب 96.12.23 / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزی کیفی , مناقصات اجرای عملیات اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب 96.12.23
 195. مناقصه بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه دوم ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه دوم ... - نوبت دوم
 196. مناقصه بهسازی ایستگاه پمپاژ شماره 3 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی ایستگاه پمپاژ شماره 3
 197. مناقصه احداث پیست دوچرخه سواری عینک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پیست دوچرخه سواری عینک... نوبت دوم
 198. اصلاحیه مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین / اصلاحیه مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین
 199. استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...
 200. مناقصه ید 40 دستگاه میراگر لرزه ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید 40 دستگاه میراگر لرزه ای- نوبت دوم
 201. مناقصه ید دستگاه 300 دستگاه mini pc - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ید دستگاه 300 دستگاه mini pc- نوبت دوم
 202. استعلام فعالیت های خدماتی ... / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی ...
 203. استعلام ید مانیتور .... / استعلام, استعلام ید مانیتور ....
 204. استعلام ید تجهیزات سیستم جامع نرم افزاری / استعلام, استعلام ید تجهیزات سیستم جامع نرم افزاری
 205. فراخوان تجدید مناقصه تهیه لوله های فولادی... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه تهیه لوله های فولادی ... - نوبت دوم
 206. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ...
 207. فراخوان تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار ، فراخوان تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده نوبت دوم
 208. استعلام کباب پز ... / استعلام , استعلام کباب پز ...
 209. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ... / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ...
 210. استعلام بازسازی و بهسازی پارکینگ ... / استعلا , استعلام بازسازی و بهسازی پارکینگ ...
 211. استعلام شن ریزی جاده ... / استعلام, استعلام شن ریزی جاده ...
 212. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 213. مناقصه عمومی یک مرحله ای به منظور واگذاری انجام حفاظت و حراست از املاک.... / آگهی مناقصه, مناقصه یک مرحله ای به منظور واگذاری انجام حفاظت و حراست از املاک....
 214. استعلام احداث زیرساخت های کمپینگ .. / استعلام, احداث زیرساخت های کمپینگ ..
 215. مناقصه پروژه احداث میدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث میدان
 216. استعلام طراحی و چاپ ... / استعلام , استعلام طراحی و چاپ ...
 217. استعلام انجام عملیات سم پاشی و ط گذاری ایستگاه های انتقال و فوق توزیع .. / استعلام, انجام عملیات سم پاشی و ط گذاری ایستگاه های انتقال و فوق توزیع ..
 218. مناقصه انجام رابر کاری me-2121-v2b&v3b (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام رابر کاری me-2121-v2b&v3b (نوبت دوم)
 219. استعلام وسایل مورد نیاز جهت مرکز بهداشت / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز جهت مرکز بهداشت
 220. فراخوان ایجاد و تثبیت اشتغال روستایی / آگهی فراخوان، فراخوان ایجاد و تثبیت اشتغال روستایی
 221. مناقصه پروژه 350 تختخو ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه 350 تختخو ... نوبت دوم
 222. مناقصه ید 8.000 متر لوله واتروال بویلرها (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 8.000 متر لوله واتروال بویلرها (نوبت دوم)
 223. استعلام بهینه سازی مصرف سموم / استعلام, بهینه سازی مصرف سموم
 224. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 225. استعلام کانال بتنی / استعلام, استعلام کانال بتنی
 226. استعلام تهیه مصالح و اجرای آسف ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای آسف ...
 227. مناقصه تکمیل پروژه های ساختمانی و ... / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , مناقصه تکمیل پروژه های ساختمانی و ...
 228. استعلام کولرگازی صنعتی / استعلام, کولرگازی صنعتی
 229. مناقصه خدمات نقلیه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نقلیه ...
 230. استعلام روتر و سوییچ و فایروال / استعلام, روتر و سوییچ و فایروال
 231. استعلام وسایل بدنسازی / استعلام, استعلام وسایل بدنسازی
 232. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 233. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنما... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل آبنما... نوبت دوم
 234. استعلام ید دو دستگاه کولر گازی... / استعلام,استعلام ید دو دستگاه کولر گازی...
 235. تجدید مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین - نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی تمرچین - نوبت دوم
 236. مناقصه احداث یک دهنه پل ف ی.... / مناقصه , مناقصه احداث یک دهنه پل ف ی
 237. مناقصه مشاوره و طراحی در امور ساختمان - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مشاوره و طراحی در امور ساختمان - نوبت دوم
 238. استعلام کامپیوتر و .. / استعلام, کامپیوتر و ..
 239. مناقصه احداث مدرسه ابت 9 کلاسه، ... / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابت 9 کلاسه، ...
 240. مناقصه بهره برداری از کمپ گردشگری پارک دانشجو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری از کمپ گردشگری پارک دانشجو
 241. استعلام لوازم تحریر..... / استعلام, استعلام لوازم تحریر.....
 242. فراخوان مناقصه ایمن سازی خط ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایمن سازی خط ... نوبت دوم
 243. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل ...نوبت دوم / مناقصه عمومی ،مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل ...نوبت دوم
 244. مناقصه عملیات تعریض معبر و ساماندهی پیاده رو- مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعریض معبر و ساماندهی پیاده رو- مرحله اول نوبت دوم
 245. استعلام فریزر صنعتی صندوقی، یخچال ایستاده و ... / استعلام, فریزر صنعتی صندوقی، یخچال ایستاده و ...
 246. استعلام کیس کامل صندوق / استعلام, استعلام کیس کامل صندوق
 247. مناقصه تامین خدمات پست امداد و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین خدمات پست امداد و ...نوبت دوم
 248. مناقصه تامین، حمل، تجهیز، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس پست ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل، تجهیز، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس پست ...نوبت دوم
 249. استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...
 250. فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن... / فراخوان ارزی کیفی و مناقصه عمومی، فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن...
 251. مناقصه امور مربوطه به کلیه خدمات نگهبانی انتظامات ، ترافیکی ، حفاظت فیزیکی.... / مناقصه , مناقصه امور مربوط به کلیه خدمات نگهبانی انتظامات ، ترافیکی ، حفاظت فیزیکی....
 252. استعلام خدمات نصب و راه اندازی روتر و سوییچ و فایروال سیسکو / استعلام, خدمات نصب و راه اندازی روتر و سوییچ و فایروال سیسکو
 253. مناقصه یداری قطعات مورد نیاز آسانسورهای باری و مسافری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه یداری قطعات مورد نیاز آسانسورهای باری و مسافری - نوبت دوم
 254. مناقصه تکمیل گ ار ... / مناقصه, مناقصه تکمیل گ ار ...
 255. استعلام حسابرسی ... / استعلام, حسابرسی ...
 256. مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک و ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک و ... نوبت دوم
 257. مناقصه نگهداری درختان .... / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری درختان ....
 258. فراخوان مناقصه ید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری ... / فراخوان ارزی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری ...
 259. استعلام احداث است ذخیره آب ... / استعلام , استعلام احداث است ذخیره آب ...
 260. تجدید مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب (نوبت دوم)
 261. استعلام ید تجهیزات مبارزه غیرشیمیایی حفظ نباتات ... / استعلام, استعلام ید تجهیزات مبارزه غیرشیمیایی حفظ نباتات ...
 262. مناقصه عملیات تکمیل باند دوم ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل باند دوم ...
 263. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان های نمایشگاهی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ساختمان های نمایشگاهی
 264. تجدید مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم... (نوبت دوم) / نجدید -آگهی فراخوان , مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم... (نوبت دوم)
 265. فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی - 96.12.20 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی - 96.12.20
 266. استعلام احداث و بهسازی کانال زراعی ... / استعلام, احداث و بهسازی کانال زراعی ...
 267. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، خدمات عمومی و... / مناقصه،مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، خدمات عمومی و...
 268. مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ..تجدید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ... تجدید - نوبت دوم
 269. مناقصه اجرای شبکه های فرعی و اصلی .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه های فرعی و اصلی.... - نوبت دوم
 270. استعلام شخصی سازی وبسته بندی به همراه پاکت گذاری کارت / استعلام, شخصی سازی وبسته بندی به همراه پاکت گذاری کارت
 271. مناقصه کفپوش بتنی پیاده روها در معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کفپوش بتنی پیاده روها در معابر شهری
 272. استعلام چاپ بنر ... / استعلام , استعلام چاپ بنر ...
 273. مناقصه عمومی ید و اجرای پروژه خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه ید و اجرای پروژه خط انتقال فاضلاب...
 274. فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ... / مناقصه , فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ...
 275. استعلام ید قطعات کامپیوتر... / استعلام, سازمان نقشه برداری کشور
 276. مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی
 277. استعلام تعمیرات دیوار محوطه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ... / استعلام, تعمیرات دیوار محوطه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ...
 278. تجدید مناقصه ید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه ید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز..
 279. استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...
 280. استعلام کلروفوم 205 لیتری مارک اصل / استعلام, کلروفوم 205 لیتری مارک اصل
 281. فراخوان نصب و استقرار نرم افزار مدیریت انبار (wms) / آگهی فراخوان، فراخوان نصب و استقرار نرم افزار مدیریت انبار (wms)
 282. فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن موردنیاز / فراخوان ارزی کیفی و مناقصه عمومی ، فراخوان ارزی کیفی و مناقصه ید لوله پلی اتیلن موردنیاز
 283. استعلام پسته / استعلام, استعلام پسته
 284. فراخوان تامین زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال... / مناقصه, فراخوان تامین زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال...
 285. استعلام سیستم یونیت / استعلام, سیستم یونیت
 286. فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه 9 کلاسه... نوبت دوم
 287. استعلام لاستیک پیکاب و سمند / استعلام, لاستیک پیکاب و سمند
 288. استعلام مانیتورینگ بوشینگ ترانسفورماتور قدرت ... / استعلام, استعلام مانیتورینگ بوشینگ ترانسفورماتور قدرت ...
 289. تجدید مناقصه ید کولر گازی .... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ید کولر گازی ....
 290. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
 291. استعلام مرمت و راهگشایی راهها ... / استعلام , استعلام مرمت و راهگشایی راهها ...
 292. مناقصه عملیات حمل کالا اعم از گندم - دانه های روغنی... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل کالا اعم از گندم - دانه های روغنی...
 293. استعلام لوله پلی اتیلن 200 / استعلام, لوله پلی اتیلن 200
 294. استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...
 295. استعلام اجرای پروژه احداث جاده .... / استعلام, استعلام اجرای پروژه احداث جاده ....
 296. استعلام لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام, لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف
 297. استعلام 2 پروپانول مرک اصلی 2.5 لیتری / استعلام,استعلام 2 پروپانول مرک اصلی 2.5 لیتری
 298. استعلام تجهیز اتاق سرور / استعلام, تجهیزات اتاق سرور
 299. مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ... / فراخوان ارزی کیفی , مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ...
 300. مناقصه طراحی فرآیند برونسپاری کلیه فعالیتهای ... نوبت دوم / آگهی شناسایی , مناقصه طراحی فرآیند برونسپاری کلیه فعالیتهای ... نوبت دوم
 301. مناقصه تامین تعداد 33 نفر نیرو حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تعداد 33 نفر نیرو حفاظت فیزیکی
 302. مناقصه تاسیسات زیربنایی و محوطه سازی ... / آگهی ارزی کیفی پیمانکاران, مناقصه تاسیسات زیربنایی و محوطه سازی ...
 303. استعلام تلویزیون و یخچال / استعلام, تلویزیون و یخچال
 304. مناقصه نگهداری، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، امداد و بهره برداری از شبکه و تاسیسات...
 305. استعلام نرم افزار فارسی ساز تقویم پرنیان در قالب (ms-project) چند کاربره / استعلام,استعلام نرم افزار فارسی ساز تقویم پرنیان در قالب (ms-project) چند کاربره
 306. استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر ...
 307. استعلام ساخت و نصب در و پنجره ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب در و پنجره ...
 308. استعلام ید نرم افزار / استعلام, ید نرم افزار
 309. مناقصه تعمیر و صافکاری تانک سیار ... / مناقصه, مناقصه تعمیر و صافکاری تانک سیار ...
 310. مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع اوری فاضلاب و .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع اوری فاضلاب و ....
 311. فراخوان مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات ... / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات ...
 312. مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ...
 313. مناقصه تامین برق 5 حلقه چاه آب شرب با احداث شبکه 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین برق 5 حلقه چاه آب شرب با احداث شبکه 20 کیلوولت
 314. استعلام ید 500 بسته کاغذ a4 / استعلام , ید 500 بسته کاغذ a4
 315. استعلام مقدار 9000 لیتر ازت مایع / استعلام,استعلام مقدار 9000 لیتر ازت مایع
 316. استعلام اتانول... / استعلام, استعلام اتانول...
 317. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع / مناقصه عمومی، مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع
 318. استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته
 319. استعلام لینک رادیو ... / استعلام , استعلام لینک رادیو ...
 320. مناقصه اجرای پروژه فاز یک احداث پارکینگ.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه فاز یک احداث پارکینگ.... نوبت دوم
 321. مناقصه نگهداری مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز نوبت دوم
 322. استعلام سرور hp proliant dl 580 gen 9 server / استعلام, سرور hp proliant dl 580 gen 9 server
 323. تجدید مناقصه انجام خدمات حسابداری ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات حسابداری ...
 324. استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی... / استعلام, استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی...
 325. اصلاحیه مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات
 326. استعلام تجهیزات لینک رادیویی بین ... / استعلام,استعلام تجهیزات لینک رادیویی بین ...
 327. مناقصه اصلاح ساختار آسانسور فرسوده .... / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح ساختار آسانسور فرسوده ....
 328. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 329. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان
 330. استعلام کاشی و سرامیک / استعلام, کاشی و سرامیک
 331. مناقصه ید بیمه نامه / مناقصه ،مناقصه ید بیمه نامه
 332. مناقصه تعمیرات ابنیه در سال 1397... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات ابنیه در سال 1397...
 333. اصلاحیه فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه فراخوان , فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق
 334. استعلام ید سرور.... / استعلام, استعلام ید سرور....
 335. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم / مزایده و مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل - نوبت دوم
 336. فراخوان مناقصه مجدد اجرای شبکه داخلی کامپیوتری lan ... / فراخوان مناقصه مجدد اجرای شبکه داخلی کامپیوتری lan ...
 337. استعلام کوله پشتی کوهنوردی / استعلام, استعلام کوله پشتی کوهنوردی
 338. مناقصه لوله پلی اتیلن 160 و 200 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن 160 و 200 (نوبت دوم)
 339. مناقصه ید لوله بتنی تحت فشار ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه ید لوله بتنی تحت فشار ... (نوبت دوم)
 340. فراخوان مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و... (نوبت دوم)
 341. مناقصه parts for national rotary table model- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه parts for national rotary table model- نوبت دوم
 342. مناقصه ید سینی کابل و متعلقات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید سینی کابل و متعلقات- نوبت دوم
 343. فراخوان احداث م اول تصفیه خانه فاضلاب شهر / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث م اول تصفیه خانه فاضلاب شهر
 344. فراخوان شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی / فراخوان، فراخوان شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی
 345. مناقصه لوله چدن داکتیل / مناقصه عمومی, مناقصه لوله چدن داکتیل
 346. فراخوان ید خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات اکتشاف و است اج معدن طلای...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ید خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات اکتشاف و است اج معدن طلای...اصلاحیه
 347. مناقصه ید قیر جهت آسف معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید قیر جهت آسف معابر سطح شهر
 348. مناقصه اجرای ج گذاری نهری و کانیو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ج گذاری نهری و کانیو - نوبت دوم
 349. مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی از انهار... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی- نوبت دوم
 350. فراخوان مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه / مناقصه, فراخوان مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه
 351. مناقصه ید بیس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید بیس - نوبت دوم
 352. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 353. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب شهرک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب شهرک - نوبت دوم
 354. مناقصه پروژه پیاده روسازی خیابان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پیاده روسازی خیابان - نوبت دوم
 355. مناقصه شیر پروانه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شیر پروانه ای و ...
 356. استعلام دستگاه اسپیلیت 30000 / استعلام, دستگاه اسپیلیت 30000
 357. استعلام انجام مطالعات و شناسایی کانون های آلاینده ... / استعلام , استعلام انجام مطالعات و شناسایی کانون های آلاینده ...
 358. اصلاحیه مناقصه خدمات اجرای فاز دوم پارک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،اصلاحیه مناقصه خدمات اجرای فاز دوم پارک - نوبت دوم
 359. مناقصه تشکیل دفتر فروش و فروش واحدهای تجاری / مناقصه, مناقصه تشکیل دفتر فروش و فروش واحدهای تجاری
 360. استعلام هوای اداری تجاری ... / استعلام, استعلام هوای اداری تجاری ...
 361. مناقصه حفاری چاه آب آشامیدنی روستای / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفاری چاه آب آشامیدنی روستای
 362. مناقصه راهبری و نگهداری و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبری و نگهداری و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان...نوبت دوم
 363. مناقصه کمک به احداث محور آبشار.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کمک به احداث محور آبشار.....
 364. استعلام آند به همراه پیچ و مهره اتصال کابل آند و مفصل سه راهی / استعلام , آند به همراه پیچ و مهره اتصال کابل آند و مفصل سه راهی
 365. استعلام ید سیم و کابل جهت ساختمان دادگاه ... / استعلام,استعلام ید سیم و کابل جهت ساختمان دادگاه ...
 366. مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع اداری....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع اداری....نوبت دوم
 367. تجدید مناقصه ید و تحویل 150 عدد سایفون چدنی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ید و تحویل 150 عدد سایفون چدنی - نوبت دوم
 368. استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...
 369. تجدید مناقصه عملیات لایروبی حوضچه بندر... / تجدید مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی حوضچه بندر...
 370. تجدید فراخوان مناقصه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی- نوبت دوم
 371. استعلام تعمیرات و تاسیسات سراهای .. / استعلام, تعمیرات و تاسیسات سراهای ..
 372. تجدید مناقصه آسف معابر و خیابان های سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه آسف معابر و خیابان های سطح شهر
 373. مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه... / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه...
 374. استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون
 375. استعلام موبر پودر معطر ... / استعلام, استعلام موبر پودر معطر ...
 376. استعلام گوشت سردست / استعلاماستعلام گوشت سردست
 377. مناقصه ید 2 عدد پکیج مبدل حرارتی - نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید 2 عدد پکیج مبدل حرارتی - نوبت دوم
 378. استعلام احداث مدرسه دو کلاسه.. / استعلام, احداث مدرسه دو کلاسه..
 379. استعلام احداث مدرسه ... / استعلام , استعلام احداث مدرسه ...
 380. مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی، آبونه و مرکزی ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی، آبونه و مرکزی ...تجدید
 381. مناقصه اجرای ماسه آسف محور.... / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای ماسه آسف ....
 382. مناقصه پروژه برق رسانی به روستا.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برق رسانی به روستا.... نوبت دوم
 383. استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف / استعلام , فعالیت های اتحادیه های اصناف
 384. تجدید فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... / آگهی دعوت به تجدید ارزی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن...
 385. آگهی فراخوان ارزی عملیات ساماندهی و استانداردسازی انشعابات / آگهی فراخوان ارزی ،آگهی فراخوان ارزی عملیات ساماندهی و استانداردسازی انشعابات
 386. استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ...
 387. مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل نوبت دوم
 388. استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...
 389. فراخوانcontactor motor starter... abb & electrical panel of gtg abb - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان contactor motor starter... abb & electrical panel of gtg abb - نوبت دوم
 390. مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز مناطق یک و دو ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز مناطق یک و دو ...
 391. استعلام ید 12 عدد باتری 12 ولت یو پی اس 100 آمپر بر ساعت / استعلام , ید 12 عدد باتری 12 ولت یو پی اس 100 آمپر بر ساعت
 392. استعلام اجرای شبکه گاز ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه گاز ...
 393. تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی
 394. مناقصه امور تایپ نامه رسانی نظافت و پذیرایی... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه امور تایپ نامه رسانی نظافت و پذیرایی...
 395. مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری نوبت دوم
 396. استعلام پوشه پلاستیکی طرح جامع / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ...
 397. استعلام ید دستگاه کنترل تردد / استعلام, استعلام ید دستگاه کنترل تردد
 398. استعلام دو آیتم رله / استعلام, دو آیتم رله
 399. مناقصه سه سری کاروان اردوگاهی - نوبت دوم / مناقصه سه سری کاروان اردوگاهی ـ نوبت دوم
 400. آگهی فروش اسنااطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.16 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه coiled tubing down hole tools - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه coiled tubing down hole tools - نوبت دوم
 2. مناقصه عمومی یک مرحله ای ید کنتور مولتی جت خشک r160 با قابلیت نصب سنسور... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه یک مرحله ای ید کنتور مولتی جت خشک r160 با قابلیت نصب سنسور... نوبت دوم
 3. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...
 4. مناقصه phase ac.3-induction motor - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه phase ac.3-induction motor - نوبت دوم
 5. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...
 6. استعلام ج گذاری و پیاده رو سنگی / استعلام, استعلام ج گذاری و پیاده رو سنگی
 7. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...
 8. مناقصه اجرای طرح هندسی بلوار - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح هندسی بلوار - نوبت دوم
 9. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 10. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...
 11. مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال - نوبت دوم / مناقصه عمومی ،مناقصه کنتور سه فاز دیجیتال - نوبت دوم
 12. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 13. مناقصه خدمات مربوط به امور نظافت، آبدارخانه، نگهبانی و نامه رسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به امور نظافت، آبدارخانه، نگهبانی و نامه رسانی - نوبت دوم
 14. فراخوان تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی و...نوبت دوم / مناقصه, فراخوان تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش، مستندسازی و...نوبت دوم
 15. استعلام اجرای قسمتی از معابر / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر
 16. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 17. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
 18. مناقصه ج گذاری، زیرسازی و آسف فاز 2 و احداث بوستان...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ج گذاری، زیرسازی و آسف فاز 2 و احداث بوستان...نوبت دوم
 19. استعلام نصب و راه اندازی بخش موتور فرم ساز ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی بخش موتور فرم ساز ...
 20. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 21. مناقصه حفظ و نگهداری بوستان ها و فضای سبز شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری بوستان ها و فضای سبز شهر - نوبت دوم
 22. فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار تولید کاغذ از کربنات کلسیم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار تولید کاغذ از کربنات کلسیم
 23. استعلام سرور hp proliant dl80 g9 / استعلام, سرور hp proliant dl80 g9
 24. استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...
 25. مناقصه طراحی، تامین و اجرای سامانه پایش و کنترل دما ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی، تامین و اجرای سامانه پایش و کنترل دما ... نوبت دوم
 26. استعلام اسکن، اصلاح و فایل بندی پرونده های پرسنلی / استعلام, اسکن، اصلاح و فایل بندی پرونده های پرسنلی
 27. مناقصه تعریض و بهسازی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعریض و بهسازی.... - نوبت دوم
 28. استعلام ید کاپشن شلوار- روپوش و مانتو شلوار / استعلام, استعلام ید کاپشن شلوار- روپوش و مانتو شلوار
 29. فراخوان تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 90 صندلی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , فراخوان تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 90 صندلی... (نوبت دوم)
 30. فراخوان مناقصه ساخت سوله با مساحت تقریبی 4128 متر مربع- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت سوله با مساحت تقریبی 4128 متر مربع نوبت دوم
 31. استعلام اجرای قسمتی از معابر / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر
 32. مناقصه تامین و نصب 99 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و نصب 99 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی - نوبت دوم
 33. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...
 34. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 35. فراخوان عمومی میدان دریادار همتی / فراخوان ، فراخوان عمومی میدان دریادار همتی
 36. مناقصه عملیات تکمیل ابنیه فروشگاه رفاه فاز دو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تکمیل ابنیه فروشگاه رفاه فاز دو - نوبت دوم
 37. استعلام سیستم تحت وب نظام پیشنهادها شرح خدمات توسعه و پشتیبانی / استعلام, سیستم تحت وب نظام پیشنهادها شرح خدمات توسعه و پشتیبانی
 38. استعلام اجرای قسمتی از معابر ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ...
 39. مناقصه حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه تجدید - نوبت دوم
 40. مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت...نوب دوم / مناقصه ، مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت...نوبت دوم
 41. استعلام ید سرعت گیر / استعلام, استعلام ید سرعت گیر
 42. تجدید مناقصه عمومی برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی برون سپاری و واگذاری امور خدمات شهر نوبت دوم
 43. مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه فیدر و... / مناقصه , مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی سه دستگاه فیدر و...
 44. استعلام پایش آمار بخش کشاورزی / استعلام, پایش آمار بخش کشاورزی
 45. فراخوان ارزی کیفی اجرای عملیات تکمیل تاسیسات پیش تصفیه م تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزی کیفی، فراخوان ارزی کیفی اجرای عملیات تکمیل تاسیسات پیش تصفیه م تجدید نوبت دوم
 46. فراخوان عملیات احداث پست برق 3، 66/6 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی ,فراخوان عملیات احداث پست برق 3، 66/6 کیلوولت - نوبت دوم
 47. استعلام ج ... / استعلام , استعلام ج ...
 48. استعلام پایش آمار بخش کشاورزی ... / استعلام, استعلام پایش آمار بخش کشاورزی ...
 49. مناقصه احداث دیوار ضلع شمالی مجموعه سوارکاری / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار ضلع شمالی مجموعه سوارکاری
 50. فراخوان خدمات پیمانکاری خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزی کیفی , فراخوان خدمات پیمانکاری خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری تجدید نوبت دوم
 51. مناقصه عملیات استریپ و تونل زنی به منظور ارزی کانتینرهای.... / مناقصه ؛ مناقصه عملیات استریپ و تونل زنی به منظور ارزی کانتینرهای....
 52. استعلام ج پیاده رو و اجرای پل - اجرای طرح هادی / استعلام, ج پیاده رو و اجرای پل - اجرای طرح هادی ...
 53. تجدید مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه - نوبت دوم
 54. استعلام واگذاری خدمات کار درمانی ... / استعلام , استعلام واگذاری خدمات کار درمانی ...
 55. مناقصه ت یب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ت یب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی چاپ دوم
 56. استعلام واگذاری خدمات گفتاردرمانی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات گفتاردرمانی
 57. استعلام واگذاری تعداد 84 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام, واگذاری تعداد 84 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند
 58. استعلام ج و پیاده رو سازی .... / استعلام, استعلام ج و پیاده رو سازی ....
 59. استعلام واگذاری خدمات کاردرمانی مددجویان بهزیستی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات کاردرمانی مددجویان بهزیستی
 60. مناقصه واگذاری مدیریت نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت نیروی انسانی
 61. مناقصه anti-jam coring tools ابزار مغزه گیری - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه anti-jam coring tools ابزار مغزه گیری - نوبت دوم
 62. استعلام ید کلمپ تک فکی و دو فکی / استعلام, ید کلمپ تک فکی و دو فکی
 63. استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...
 64. استعلام محفظه ذخیره ساز به همراه هارد مطابق پیوس / استعلام,استعلام محفظه ذخیره ساز به همراه هارد مطابق پیوس
 65. مناقصه عملیات استریپ و تونل زنی به منظور ارزی کانتینرهای.... / مناقصه ؛ مناقصه عملیات استریپ و تونل زنی به منظور ارزی کانتینرهای....
 66. مناقصه ید نئوپرن های تیپ 1 و 2 پل / مناقصه عمومی, مناقصه ید نئوپرن های تیپ 1 و 2 پل
 67. استعلام آسف ریزی معابر - اجرای طرح هادی / استعلام, آسف ریزی معابر - اجرای طرح هادی
 68. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری و ... تجدید- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی- تجدید- نوبت دوم
 69. مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح حمل و اجرای شبکه.....
 70. استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...
 71. استعلام ید سخت افزار و لوازم جانبی رایانه ای / استعلام, استعلام ید سخت افزار و لوازم جانبی رایانه ای
 72. مناقصه ید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بلت تیکنر تغلیط کننده لجن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بلت تیکنر تغلیط کننده لجن
 73. استعلام یداری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان / استعلام, استعلام یداری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان
 74. استعلام عملیات سنگی (سنگ فرش - ج گذاری)- اجرای طرح هادی .. / استعلام , عملیات سنگی (سنگ فرش - ج گذاری)- اجرای طرح هادی ..
 75. تجدید فراخوان ید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم
 76. مناقصه احداث باشگاه ملوانان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث باشگاه ملوانان - نوبت دوم
 77. فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری نوبت دوم
 78. استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن
 79. استعلام ساخت سایر پروژه های ی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های ی عمران
 80. استعلام ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, عملیات ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ...
 81. فراخوان ید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز- نوبت دوم
 82. استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...
 83. استعلام ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام , ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی
 84. تجدید فراخوان ید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و ز شی - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و ز شی - نوبت دوم
 85. استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...
 86. مناقصه تعمیر و توسعه و بهسازی اورژانس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و توسعه و بهسازی اورژانس
 87. استعلام سامانه رهیاب و توسعه و پشتیبانی سیستم نامه,سامانه ستاد / استعلام, استعلام سامانه رهیاب و توسعه و پشتیبانی سیستم نامه
 88. استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...
 89. استعلام واگذاری پرونده های مددجویان معلول ... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده های مددجویان معلول ...
 90. استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان
 91. فراخوان مناقصه انجام پروژه بازسازی و احداث dike wall ... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام پروژه بازسازی و احداث dike wall ...
 92. استعلام نرم افزار توسعه و پشتیبانی بازار الکترونیک طبق مشخصات پیوست / استعلام,استعلام نرم افزار توسعه و پشتیبانی بازار الکترونیک طبق مشخصات پیوست
 93. تجدید مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و.. نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و... نوبت دوم
 94. استعلام ج گذاری و پیاده روسازی سنگی - اجرای طرح هادی / استعلام, ج گذاری و پیاده روسازی سنگی - اجرای طرح هادی
 95. مناقصه ید و اجرای آسف بلوار نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید و اجرای آسف بلوار نوبت دوم
 96. استعلام واگذاری پرونده ... / استعلام , استعلام واگذاری پرونده ...
 97. فراخوان انجام تعمیرات ساخمان ها و ابنیه صنعتی ... / آگهی فراخوان، فراخوان انجام تعمیرات ساخمان ها و ابنیه صنعتی ...
 98. استعلام آسف معابر- اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام آسف معابر- اجرای طرح هادی
 99. مناقصه حفاظت فیزیکی طرحهای عمرانی تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی طرحهای عمرانی تجدید
 100. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 101. استعلام واگذاری خدمات مرکز اجتماع درمان مدار tc / استعلام, واگذاری خدمات مرکز اجتماع درمان مدار tc
 102. مناقصه یداری قطعات مورد نیاز آسانسورهای باری و مسافری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه یداری قطعات مورد نیاز آسانسورهای باری و مسافری
 103. استعلام واگذاری پرونده های افراد معلول ... / استعلام, استعلام واگذاری پرونده های افراد معلول ...
 104. مناقصه عملیات ساختمانی توسعه 2 فیدر 63 کیلوولت پست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی توسعه 2 فیدر 63 کیلوولت پست
 105. مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر سطح شهر نوبت دوم
 106. استعلام گوجه درجه یک / استعلام, گوجه درجه یک
 107. فراخوان مناقصه مدیریت اجرای برنامه تامین مالی د با رویکرد بانکداری / فراخوان مناقصه مدیریت اجرای برنامه تامین مالی د با رویکرد بانکداری
 108. استعلام آب میوه سن ایچ / استعلام, استعلام آب میوه سن ایچ
 109. فراخوان ید تعداد 50000 عدد حلب بنزین jp4 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ید تعداد 50000 عدد حلب بنزین jp4
 110. استعلام بیسکویت معرکه 80 گرمی 8 عددی در انواع طعم ها طبق ایران کد ثبت شده / استعلام,استعلام بیسکویت معرکه 80 گرمی 8 عددی در انواع طعم ها طبق ایران کد ثبت شده
 111. استعلام پیاز درشت درجه یک ,سایت ستاد / استعلام, پیاز درشت درجه یک
 112. مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی
 113. فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات دیوار چینی... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات دیوار چینی...
 114. استعلام آنتی سرم ..., سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام , استعلام آنتی سرم ...
 115. مناقصه کابل مخصوص چاه پیمایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل مخصوص چاه پیمایی (نوبت دوم)
 116. مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه ساختمان اداری نوبت دوم
 117. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام, خط حمل و نقل پستی روستایی
 118. مناقصه تامین نیروی انسانی - تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی - تجدید
 119. مناقصه عمومی پروژه برق رسانی به روستا.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برق رسانی به روستا....
 120. فراخوان ید حدود 360 تن انواع قوطی ف ی و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ید حدود 360 تن انواع قوطی ف ی و ...
 121. مناقصه دستگاه الکتروشوک خ ر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه دستگاه الکتروشوک خ ر - نوبت دوم
 122. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...
 123. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 124. فراخوان مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری - تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری - تجدید - نوبت دوم
 125. استعلام خط حمل و نقل پستی درون استانی (شهری) / استعلام,استعلام خط حمل و نقل پستی درون استانی (شهری)
 126. مناقصه ید ترانس ولتاژ فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ترانس ولتاژ فشار متوسط
 127. فراخوان مناقصه ارائه خدمات حفاری و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات حفاری و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی ... (نوبت دوم)
 128. استعلام اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی و ...نوبت دوم / آگهی استعلام ارزی کفی مناقصات, استعلام اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات خانگی و ...نوبت دوم
 129. تجدید مناقصه اجرای عملیات آسف شامل تهیه مصالح سنگی و پخت / مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای عملیات آسف شامل تهیه مصالح سنگی و پخت
 130. استعلام خط حمل و نقل پستی / استعلام, استعلام خط حمل و نقل پستی
 131. استعلام خط حمل و نقل ... / استعلام , استعلام خط حمل و نقل ...
 132. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان برون شهری..... / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان برون شهری....
 133. مناقصه عمومی کلیه امور مربوط به فضای سبز خود / مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز خود
 134. استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...
 135. مناقصه احداث جاده دسترسی و محوطه چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث جاده دسترسی و محوطه چاه
 136. استعلام سیب زمینی .... / استعلام, استعلام سیب زمینی ....
 137. مناقصه توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزی کیفی,مناقصه توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق
 138. استعلام خط پستی حمل و نقل روستایی / استعلام, استعلام خط پستی حمل و نقل روستایی
 139. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام, استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی
 140. تجدید مناقصه jereh twin pump نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه jereh twin pump نوبت دوم
 141. استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...
 142. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام,استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی
 143. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام, خط حمل و نقل پستی روستایی
 144. مناقصه پروژه ز شی شبانکاره / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ز شی شبانکاره
 145. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم
 146. مناقصه ایمن سازی تقاطع حادثه خیز دریاچه و ... نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه , مناقصه ایمن سازی تقاطع حادثه خیز دریاچه و ... نوبت دوم
 147. استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...
 148. مناقصه اجرای عملیات راهبری کارخانه کمپوست / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات راهبری کارخانه کمپوست
 149. مناقصه ید ترمینال پی ال سی و حفاظت / مناقصه, مناقصه ید ترمینال پی ال سی و حفاظت
 150. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف خیابان / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسف خیابان
 151. استعلام خطوط حمل و نقل پستی ... / استعلام, استعلام خطوط حمل و نقل پستی ...
 152. مناقصه ید روغن خام سویا / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه ید روغن خام سویا
 153. استعلام حمل و نقل زمینی / استعلام, استعلام حمل و نقل زمینی
 154. استعلام خطوط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام, خطوط حمل و نقل پستی روستایی
 155. استعلام خطوط حمل و نقل ... / استعلام , استعلام خطوط حمل و نقل ...
 156. فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان, فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی (نوبت دوم)
 157. مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن...
 158. مناقصه ید الکتروموتور 30 کیلووات.... / مناقصه , مناقصه ید الکتروموتور 30 کیلووات....
 159. استعلام جمع آوری محصولات پستی / استعلام, جمع آوری محصولات پستی
 160. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی ... / فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث و راه اندازی ...
 161. استعلام خط حمل و نقل ... / استعلام , استعلام خط حمل و نقل ...
 162. استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام,استعلام سایر حمل و نقل زمینی
 163. مناقصه ید روغن آفتابگردان / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه ید روغن آفتابگردان
 164. استعلام خط حمل و نقل پستی / استعلام, خط حمل و نقل پستی
 165. تجدید فراخوان زیرسازی قطعه دوم... / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان زیرسازی قطعه دوم...
 166. مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان
 167. مناقصه ید اقلام حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید اقلام حفاظت کاتدیک
 168. استعلام خط حمل و نقل ... / استعلام , استعلام خط حمل و نقل ...
 169. استعلام خط حمل و نقل پستی شهری / استعلام, خط حمل و نقل پستی شهری
 170. مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 مترمکعبی و نصب تجهیزات پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی فراخوان ارزی کیفی به صورت دو مرحله ای،مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 مترمکعبی و نصب تجهیزات پمپاژ
 171. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی ... / استعلام, استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی ...
 172. فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی و پشتیبانی
 173. مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...
 174. مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی ... / مناقصه ، مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی بلوار عسلویه
 175. استعلام خط حمل و نقل پستی / استعلام, خط حمل و نقل پستی
 176. مناقصه عملیات شبکه توزیع روستا و تجهیز موتورخانه... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات شبکه توزیع روستا و تجهیز موتورخانه...
 177. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام,استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی
 178. استعلام خط حمل و نقل ... / استعلام , استعلام خط حمل و نقل ...
 179. مناقصه یداری 55400 تخته پتو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یداری 55400 تخته پتو
 180. مناقصه انجام رابر کاری me-2121-v2b&v3b / مناقصه, مناقصه انجام رابر کاری me-2121-v2b&v3b
 181. استعلام چاپ اوراق / استعلام, چاپ اوراق
 182. استعلام خط حمل و نقل پستی... / استعلام, استعلام خط حمل و نقل پستی...
 183. مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری...نوبت دوم
 184. استعلام سرور اچ پی / استعلام, سرور اچ پی
 185. مناقصه ید لباس استتار افراد با آرم و علامت و کلاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید لباس استتار افراد با آرم و علامت و کلاه
 186. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال سد انحرافی... / استعلام,استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال سد انحرافی...
 187. استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی / استعلام, استعلام خط حمل و نقل پستی روستایی
 188. مناقصه ید تعداد 700.000 قطعه پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی / مناقصه , مناقصه ید تعداد 700.000 قطعه پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی
 189. مناقصه احداث 7876 متر خط لوله 4 نفت ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث 7876 متر خط لوله 4 اینچ نفت ... - نوبت دوم
 190. استعلام سرایداری مدرسه / استعلام, سرایداری مدرسه
 191. مناقصه ید 89 قلم قطعه نوبت دوم / مناقصه ید 89قلم قطعه نوبت دوم
 192. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها / اصلاحیه , مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها
 193. مناقصه گرم زمستانی (بلوز و شلوار) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گرم زمستانی (بلوز و شلوار)
 194. مناقصه عمومی ته?اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.15 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم
 2. تجدید فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ ... - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار، تجدید فراخوان انجام خدمات تامین کاغذ ... - نوبت دوم
 3. فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات ی نظارت عالی و کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات ی نظارت عالی و کارگاهی - نوبت دوم
 4. استعلام دکن کاغذ... / استعلام , استعلام دکن کاغذ...
 5. استعلام چاپ کتاب ... / استعلام , استعلام چاپ کتاب ...
 6. مناقصه تامین 1000 تن پرسولفات آمونیوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 1000 تن پرسولفات آمونیوم
 7. تجدید مناقصه ید یک دستگاه آیس پلاست کامپکت / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه ید یک دستگاه آیس پلاست کامپکت
 8. استعلام all in one ... / استعلام , استعلام all in one ...
 9. مناقصه پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / مناقصه, مناقصه پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
 10. استعلام درخواست ید دوربین و اقلام درخواستی... / استعلام,استعلام درخواست ید دوربین و اقلام درخواستی...
 11. مناقصه تهیه و اجرای آسف در شهرک صنعتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسف در شهرک صنعتی و ... نوبت دوم
 12. استعلام ید و نصب پنجره ... / استعلام , استعلام ید و نصب پنجره ...
 13. مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای..... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای اکتشافی نوبت دوم
 14. استعلام سایر آموزش ها / استعلام,استعلام سایر آموزش ها
 15. مناقصه حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه تجدید / فراخوان مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه تجدید
 16. استعلام سرویس سنگ ... / استعلام , استعلام سرویس سنگ ...
 17. استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه / استعلام, استعلام انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
 18. مناقصه تکمیل و احداث ساختمان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث ساختمان ...
 19. مناقصه تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از سامانه تولید و توزیع آب شرب... / مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از سامانه تولید و توزیع آب شرب...
 20. تجدید فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist / تجدید فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه air hoist
 21. استعلام اجرای برنامه های عملیاتی آموزش و پژوهش ... / استعلام , استعلام اجرای برنامه های عملیاتی آموزش و پژوهش ...
 22. تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان - نوبت دوم
 23. فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه بوز بشکه ها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه بوز بشکه ها - نوبت دوم
 24. استعلام کفش طبی خام / استعلام, استعلام کفش طبی خام
 25. مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال - نوبت دوم
 26. استعلام اجرای برنامه های اطلاع رسانی، آگهی سازی و جلب مشارکت عمومی ... / استعلام , استعلام اجرای برنامه های اطلاع رسانی، آگهی سازی و جلب مشارکت عمومی ...
 27. استعلام عایق الاستومتری / استعلام عایق الاستومتری
 28. استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ... / استعلام, استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ...
 29. مناقصه عمومی تامین مصالح ، تجهیزات و اجرای شبکه توزیع گاز - نوبت دوم / مناصه عمومی ، مناقصه عمومی تامین مصالح ، تجهیزات و اجرای شبکه توزیع گاز - نوبت دوم
 30. استعلام صندل طبی آماده (با پاشنه) / استعلام, صندل طبی آماده (با پاشنه)
 31. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 32. استعلام ساخت و نصب پنجره ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب پنجره ...
 33. مناقصه تامین خدمات بهره برداری به صورت روز کار و نوبتکار دائم در خشکی (نوبت دوم) / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خدمات بهره برداری به صورت روز کار و نوبتکار دائم در خشکی (نوبت دوم)
 34. مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی - تجدید نوبت دوم
 35. استعلام کفش طبی آماده (با پاشنه) / استعلام, کفش طبی آماده (با پاشنه)
 36. مناقصه پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز... نوبت دوم
 37. استعلام ید, نصب و راه اندازی دکل خودایستا / استعلام, استعلام ید, نصب و راه اندازی دکل خودایستا
 38. استعلام کفش طبی خام (بدون پاشنه) / استعلام, کفش طبی خام (بدون پاشنه)
 39. فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور - نوبت دوم
 40. استعلام لوازم حریر / استعلام, لوازم حریر
 41. استعلام ید و نصب تجهیزات مورد نیاز hse... / استعلام , استعلام ید و نصب تجهیزات مورد نیاز hse...
 42. استعلام لوله و اتصالات مورد نیاز.... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات مورد نیاز....
 43. مناقصه عملیات اجرای کانال س وشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای کانال س وشیده
 44. تجدید مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی
 45. استعلام صندوق پیشنهادات و انتقادات استندی / استعلام, صندوق پیشنهادات و انتقادات استندی
 46. مناقصه coiled tubing down hole tools / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه coiled tubing down hole tools
 47. استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...
 48. استعلام عملیات بازسازی پکیج کمپ یک / استعلام, عملیات بازسازی پکیج کمپ یک
 49. مناقصه عمومی ید و نصب سیستم صوتی تصویری مجموعه آمفی تئاتر -نوبت دوم / مزایده عمومی ,مناقصه عمومی ید و نصب سیستم صوتی تصویری مجموعه آمفی تئاتر -نوبت دوم
 50. استعلام زونکن سه گوش و قفل دار / استعلام, استعلام زونکن سه گوش و قفل دار
 51. فراخوان اجرای بیس و آسف و ج گذاری مجتمع خدماتی رفاهی... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای بیس و آسف و ج گذاری مجتمع خدماتی رفاهی...
 52. مناقصه ید 8000 دستگاه کنتور تکفاز و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه های عمومی , مناقصه ید 8000 دستگاه کنتور تکفاز و ... نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه زیرسازی و آسف / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه زیرسازی و آسف
 54. استعلام ید لوازم کامپیوتری / استعلام, ید لوازم کامپیوتری
 55. استعلام ید نرم افزار ... / استعلام, استعلام ید نرم افزار ...
 56. استعلام تهیه نهار ... / استعلام , استعلام تهیه نهار ...
 57. مناقصه ید، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک ثابت و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ید، نصب و راه اندازی 15 دستگاه الکتروشوک ثابت و یک دستگاه الکتروشوک آمبولانسی
 58. مناقصه ید، نصب و راه اندازی یکدستگاه سل کانتر تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ید، نصب و راه اندازی یکدستگاه سل کانتر تجدید
 59. مناقصه arts for varco keylly spinner / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی ، مناقصه arts for varco keylly spinner
 60. مناقصه ید 865 متر لوله فولادی جوشی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید 865 متر لوله فولادی جوشی ... نوبت دوم
 61. استعلام دستگاه گریس پمپ فشار بالا... / استعلام, دستگاه گریس پمپ فشار بالا...
 62. فراخوان مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری..... تجدید / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری لوله.... تجدید
 63. استعلام دستگاه تلفن سانترال / استعلام,استعلام دستگاه تلفن سانترال
 64. مناقصه anti-jam coring tools ابزار مغزه گیری / آگهی مناقصه، مناقصه anti-jam coring tools ابزار مغزه گیری
 65. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 66. استعلام لوله چدن داکتیل به قطر 500 م م با تعلقات کامل .. / استعلام, لوله چدن داکتیل به قطر 500 م م با تعلقات کامل ..
 67. مناقصه عمومی تهیه و تدارک تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی فیبر نوری و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی تهیه و تدارک تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی فیبر نوری و ... نوبت دوم
 68. استعلام ید آنتی ویروس... / استعلام, استعلام ید آنتی ویروس...
 69. تجدید فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی / فراخوان , تجدید فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی
 70. فراخوان مناقصه 800 دستگاه آبگرمکن ایستاده گازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه 800 دستگاه آبگرمکن ایستاده گازی
 71. مناقصه swaco supr adjustable choke model / آگهی مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای, مناقصه swaco supr adjustable choke model
 72. استعلام دارای دوربین دیجیتال باش با کیفیت 5 مگاپی ل .... / استعلام, دارای دوربین دیجیتال باش با کیفیت 5 مگاپی ل ....
 73. مناقصه کابل مخصوص چاه پیمایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کابل مخصوص چاه پیمایی
 74. استعلام جمع آوری داده های ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی.. / استعلام, جمع آوری داده های ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی..
 75. مناقصه احداث باشگاه ملوانان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث باشگاه ملوانان
 76. مناقصه مدیریت و تامین نیروی انسانی ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و تامین نیروی انسانی ...
 77. استعلام شارژ کپسول آتش نشانی... / استعلام, استعلام شارژ کپسول آتش نشانی...
 78. استعلام قرص جاذب ... / استعلام , استعلام قرص جاذب ...
 79. استعلام یک ست ارت پرتابل 132 کیلوولت کامل / استعلام, یک ست ارت پرتابل 132 کیلوولت کامل
 80. استعلام اجرای قسمتی از معابر / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر
 81. استعلام تهیه گل و گیاه و درختچه فضای سبز / استعلام, استعلام تهیه گل و گیاه و درختچه فضای سبز
 82. مناقصه تکمیل سالن ورزشی تختی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل سالن ورزشی تختی
 83. مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و لکه گیری و پخش آسف
 84. مناقصه ید ، حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه ید ، حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری
 85. استعلام جوهر نمک و کیسه زباله / استعلام, جوهر نمک و کیسه زباله
 86. مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه های آبرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه های آبرسانی...
 87. استعلام اجرای قسمتی از معابر... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر...
 88. استعلام سنگ کاری- اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,استعلام سنگ کاری- اجرای طرح هادی روستا...
 89. استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...
 90. مناقصه حمل و نقل بین المللی زمینی / فراخوان عمومی, مناقصه حمل و نقل بین المللی زمینی
 91. فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه رودخانه و ... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه رودخانه و ...
 92. استعلام عملیات ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ... / استعلام, عملیات ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ...
 93. مناقصه ید، حمل و تخلیه چمن ... / مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل و تخلیه چمن ...
 94. مناقصه لکه گیری و مرمت آسف معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و مرمت آسف معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم
 95. استعلام ید تقویم / استعلام, ید تقویم
 96. استعلام محلول لیتیوم بروماید ... / استعلام , استعلام محلول لیتیوم بروماید ...
 97. استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل
 98. استعلام سبد کالای بهداشتی شامل مایع ظرفشویی، شامپو و ... / استعلام , سبد کالای بهداشتی شامل مایع ظرفشویی، شامپو و ...
 99. استعلام ید دوربین (دوربین عکاسی دیجیتال) / ستعلام, استعلام ید دوربین (دوربین عکاسی دیجیتال)
 100. مناقصه ید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه... / مناقصه ، مناقصه ید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه...
 101. مناقصه ید، حمل، تخلیه، نصب و اجرای چمن جهت زمین تمرینی... / مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل، تخلیه، نصب و اجرای چمن جهت زمین تمرینی...
 102. استعلام تعویض پنجره های ثبت ... / استعلام, تعویض پنجره های ثبت ...
 103. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث بخش 230 کیلو ولت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث بخش 230 کیلو ولت
 104. مناقصه گازرسانی به صنایع ... / مناقصه، مناقصه گازرسانی به صنایع
 105. استعلام دستگاه اعلان حریق ... / استعلام , استعلام دستگاه اعلان حریق ...
 106. مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسف / مناقصه , مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسف
 107. مناقصه ید، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد سالن س وشیده... / مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد سالن س وشیده...
 108. استعلام دستگاه تست ضربه ... / استعلام, استعلام دستگاه تست ضربه ...
 109. استعلام باطری 12 ولت 60 آمپر جهت ups خودپرداز / استعلام, باطری 12 ولت 60 آمپر جهت ups خودپرداز
 110. استعلام بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی
 111. مناقصه احداث سوله انبار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سوله انبار ... نوبت دوم
 112. مناقصه بکارگیری و استفاده از لودر جهت بارگیری - تجدید / مناقصه, مناقصه بکارگیری و استفاده از لودر جهت بارگیری - تجدید
 113. مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسف سطح منطقه 11 (تجدید) / تجدید مناقصه , مناقصه حمل ، پخش ، تراش و روکش آسف سطح منطقه 11 (تجدید)
 114. استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...
 115. مناقصه تکمیل ساختمان رختکن و محوطه سازی یوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان رختکن و محوطه سازی یوم
 116. استعلام سبد کالا خوراکی ... / استعلام, استعلام سبد کالا خوراکی ...
 117. استعلام لوازم برقی و اثاثه اداری / استعلام, لوازم برقی و اثاثه اداری
 118. استعلام ساخت جاده و راه آهن (ج گذاری و عملیات سنگی) / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن (ج گذاری و عملیات سنگی)
 119. استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...
 120. مناقصه عمومی یک مرحله ای ید کنتور مولتی جت خشک r160 با قابلیت نصب سنسور... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ید کنتور مولتی جت خشک r160 با قابلیت نصب سنسور...
 121. مناقصه احداث باند دوم محور..... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزی کیفی، مناقصه احداث باند دوم محور.... نوبت دوم
 122. مناقصه پیمانسپاری کنترل کیفیت خطوط تولیدی / مناقصه ، مناقصه پیمانسپاری کنترل کیفیت خطوط تولیدی
 123. استعلام عملیات ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ... / استعلام, عملیات ج و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ...
 124. مناقصه تعداد 247 دستگاه گازسنج - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 247 دستگاه گازسنج - نوبت دوم
 125. فراخوان ارزی کیفی انتخاب مشاور نقشه برداری در مقیاس ...نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزی کیفی, فراخوان ارزی کیفی انتخاب مشاور نقشه برداری در مقیاس ...نوبت دوم
 126. استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی ...
 127. استعلام آجیل ... / استعلام , استعلام آجیل ...
 128. استعلام ید 6 دستگاه رایانه / استعلام, استعلام ید 6 دستگاه رایانه
 129. مناقصه قفسه بندی انبار محصول نهایی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه قفسه بندی انبار محصول نهایی نوبت دوم
 130. مناقصه ید 1.000.000 عدد رول پلاستیکی عطر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 1.000.000 عدد رول پلاستیکی عطر
 131. استعلام یونیت ویندوزی برند hatron / استعلام , یونیت ویندوزی برند hatron
 132. تمدید مناقصه ید 150 کیلو کابل خودنگهدار... / اگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه ید 150 کیلو کابل خودنگهدار...
 133. استعلام عملیات برکناری شبکه های 20 کیلوولت و روشنایی / استعلام, عملیات برکناری شبکه های 20 کیلوولت و روشنایی
 134. استعلام ساخت جاده و راه آهن (اجرای قسمتی از معابر طرح هادی) / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن (اجرای قسمتی از معابر طرح هادی)
 135. مناقصه احداث سوله نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه احداث سوله نوبت دوم
 136. استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر ...
 137. استعلام سیب زمینی درجه یک / استعلام, سیب زمینی درجه یک
 138. فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ - نوبت دوم
 139. اصلاحیه مناقصه عملیات امور راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه عملیات امور راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم
 140. استعلام کارت مخابراتی... / استعلام, استعلام کارت مخابراتی...
 141. آگهی مناقصه اجرای فاز 2 خط انتقال آب شرب / مناقصه,مناقصه اجرای فاز 2 خط انتقال آب شرب
 142. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام , اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...
 143. مناقصه تامین و نصب 99 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی / مناقصه , مناقصه تامین و نصب 99 دستگاه شیر قطع اضطراری برقی
 144. فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی معابر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی معابر
 145. استعلام پیاز ... / استعلام , استعلام پیاز ...
 146. فراخوان ید 66 قلم تجهیزات تابلو برق (نوبت دوم) / فراخوان ارزی کیفی مناقصه ،فراخوان ید 66 قلم تجهیزات تابلو برق (نوبت دوم)
 147. تجدید مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب همراه با ترمیم ترانشه
 148. استعلام ساخت سایر پروژه های ی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های ی عمران
 149. آگهی مناقصه ج بندی دال بتنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه ج بندی دال بتنی - نوبت دوم
 150. استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ و ... / استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ و ...
 151. استعلام unity 400 ... / استعلام , استعلام unity 400 ...
 152. مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان .... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان .... تمدید
 153. استعلام اجرای قسمتی از معابر / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر
 154. مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر
 155. استعلام دستگاه پکیج سرمایشی و ... / استعلام, دستگاه پکیج سرمایشی و ...
 156. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر / آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر
 157. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 158. فراخوان عمومی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات ... / مناقصه عمومی,فراخوان عمومی انجام خدمات جامع مشترکین، نصب انشعابات ...
 159. فراخوان مناقصه ید کنتور مولتی جت خشک r160 کلاس / مناقصه,فراخوان مناقصه ید کنتور مولتی جت خشک r160 کلاس
 160. استعلام ج گذاری ... / استعلام , استعلام ج گذاری ...
 161. استعلام خودرو اجاره ای... / استعلام, استعلام خودرو اجاره ای...
 162. استعلام, کابل 3*2.5و 16×3 / استعلام, کابل 3*2.5و 16×3
 163. استعلام لوبیا قرمز / استعلام, استعلام لوبیا قرمز
 164. استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق) / استعلام,استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق)
 165. مناقصه تامین خودرو / مناقصه, مناقصه تامین خودرو
 166. استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...
 167. مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری...
 168. اصلاحیه مناقصه انجام تعمیرات سطوح d,c,b هفت دستگاه توربین زیمنس- نوبت دوم / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام تعمیرات سطوح d,c,b هفت دستگاه توربین زیمنس- نوبت دوم
 169. مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی
 170. مناقصه احداث 7876 متر خط لوله 4 اینچ نفت ... / مناقصه , مناقصه احداث 7876 متر خط لوله 4 اینچ نفت ...
 171. مناقصه طراحی ، ید، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد سالن س وشیده یوم ... / مناقصه , مناقصه طراحی ، ید، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد سالن س وشیده یوم ...
 172. مناقصه بخشی از امور کمک پرستاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بخشی از امور کمک پرستاری
 173. استعلام اجرای عملیات حفاری... / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری...
 174. فراخوان ارزی توان انجام تعهدات و مناقصه ید 16500 متر لوله تک جداره ...تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ارزی توان انجام تعهدات و مناقصه ید 16500 متر لوله تک جداره ...تجدید
 175. مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نظافت و شستشوی شیشه های نمای بیرونی - نوبت دوم
 176. مناقصه ید پکینیگ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید پکینیگ - نوبت دوم
 177. استعلام ساخت بنا / استعلام ساخت بنا
 178. استعلام اسکنر .... / استعلام, استعلام اسکنر ....
 179. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال
 180. مناقصه ید لوازم یدکی واحدهای gef5 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی واحدهای gef5 نوبت دوم
 181. مناقصه تکمیل و اتمام ساختمان مرکزی اداره کل راه و شهرسازی / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و اتمام ساختمان مرکزی اداره کل راه و شهرسازی
 182. استعلام در لولایی آلومینیومی، شیشه ساده فلوت و ... / استعلام, در لولایی آلومینیومی، شیشه ساده فلوت و ...
 183. مناقصه ید خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی.... / مناقصه ,مناقصه ید خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی....
 184. مناقصه ایمن سازی و بهسازی نمایشگاه ... / مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و بهسازی نمایشگاه ...
 185. تجدید مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری
 186. استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...
 187. استعلام بیمه ساختمان ها / استعلام , بیمه ساختمان ها
 188. استعلام اجرای عملیات حفاری، نصب لوله جدار (جمع آوری، تصفیه و تأمین آب) / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفاری، نصب لوله جدار (جمع آوری، تصفیه و تأمین آب)
 189. مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای بلوکهای اقامتی و تجاری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای نمای بلوکهای اقامتی و تجاری...
 190. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی ... نوبت دوم
 191. مناقصه ید، حمل و پخش آسف فینیشری معابر - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل و پخش آسف فینیشری معابر - تجدید
 192. استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ... / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ...
 193. مناقصه تامین نیروی خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین نیروی خدماتی نوبت دوم
 194. استعلام 4 حلقه لاستیک بارز جهت پروژه 405 / استعلام, 4 حلقه لاستیک بارز جهت پروژه 405
 195. مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر سطح شهر
 196. استعلام کلورفورم ... / استعلام , استعلام کلورفورم ...
 197. مناقصه زیرسازی ، ج گذاری و آسف خیابانهای سطح روستا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، ج گذاری و آسف خیابانهای سطح روستا (نوبت دوم)
 198. استعلام فرش / استعلام, استعلام فرش
 199. فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان (نوبت دوم) / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان (نوبت دوم)
 200. استعلام عملیات بازسازی و تعمیرات ساختمان... / استعلام, عملیات بازسازی و تعمیرات ساختمان...
 201. مناقصه high speed radial bond tools (rbt) for well logging services / مناقصه high speed radial bond tools (rbt) for well logging services
 202. مناقصه ید کابل خودنگهدار آلومینیومی / آگهی مناقصه , مناقصه ید کابل خودنگهدار آلومینیومی
 203. استعلام تعداد 5 عدد سوئیچ... / استعلام,استعلام تعداد 5 عدد سوئیچ...
 204. فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ... (نوبت دوم) / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ... (نوبت دو?اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.14 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. استعلام میکروفون ... / استعلام , استعلام میکروفون ...
 2. استعلام محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب ... / استعلام , استعلام محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب ...
 3. استعلام حفاظ ف ی استیل به ابعاد 2.85*4 متر / استعلام حفاظ ف ی استیل به ابعاد 2.85*4 متر
 4. فراخوان ارزی کیفی ید 30000 هزار لامپ 25 وات- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه , مناقصه ید 30000 هزار لامپ 25 وات led حب - نوبت دوم
 5. استعلام پروژه آموزشی با موضوع مدیریت دانش / استعلام پروژه آموزشی با موضوع مدیریت دانش
 6. استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت در شهرک صنعتی نظرآباد / استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت در شهرک صنعتی نظرآباد
 7. مناقصه احداث ساختمان انبار مواد آتش زا / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار مواد آتش زا
 8. مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه تانک ذخیره ا یژن مایع... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی یک دستگاه تانک ذخیره ا یژن مایع... نوبت دوم
 9. استعلام تشک مواج بیمارستانی / استعلام , استعلام تشک مواج بیمارستانی
 10. استعلام کاتریج اچ پی .... / استعلام , استعلام کاتریج اچ پی ....
 11. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه تامین نیروی انسانی
 12. مناقصه مسقف پارکینگ / مناقصه , مناقصه مسقف پارکینگ
 13. استعلام ید 50 بشکه روغن ترانس / استعلام ید 50 بشکه روغن ترانس
 14. استعلام تجهیزات عکاسی / استعلام, استعلام تجهیزات عکاسی
 15. مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم
 16. استعلام بیمه آتش سوزی موجودی انبار ... / استعلام بیمه آتش سوزی موجودی انبار ...
 17. استعلام دستگاه پمپ سرم پزشکی ... / استعلام , استعلام دستگاه پمپ سرم پزشکی ...
 18. استعلام ید و نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازهای سایت... / استعلام, استعلام ید و نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازهای سایت...
 19. مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... نوبت دوم
 20. استعلام پژوهش با موضوع عوامل موثر بر ترخیص موفق / استعلام پژوهش با موضوع عوامل موثر بر ترخیص موفق
 21. مناقصه یداری ظرف فوم تک پرسی / مناقصه , مناقصه یداری ظرف فوم تک پرسی
 22. مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان نوبت دوم
 23. استعلام اجرای دیوار حائل ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار حائل ...
 24. مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم
 25. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی ، کامیون ... نوبت دوم
 26. استعلام آبگرمکن با گاز شهری صادراتی شمعک دائم روشن مدل b3115 / استعلام آبگرمکن با گاز شهری صادراتی شمعک دائم روشن مدل b3115
 27. مناقصه امور حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی نوبت دوم
 28. مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ...نوبت دوم
 29. مناقصه امور خدماتی سال 1397 -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی سال 1397 -نوبت دوم
 30. استعلام پژوهش با موضوع عوامل موثر در شیوع کودک آزاری ... / استعلام , استعلام پژوهش با موضوع عوامل موثر در شیوع کودک آزاری ...
 31. استعلام فایروال .... / استعلام, استعلام فایروال ....
 32. استعلام تجهیزات آیفون و سنسور / استعلام, استعلام تجهیزات آیفون و سنسور
 33. فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه -نوبت دوم
 34. مناقصه انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و آکادمی ملی المپیک- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و آکادمی ملی المپیک- نوبت دوم
 35. استعلام میز کنفرانس 8 نفره / استعلام , استعلام میز کنفرانس 8 نفره
 36. استعلام اجرای دیوار حائل سنگی .... / استعلام, استعلام اجرای دیوار حائل سنگی ....
 37. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم
 38. فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات ی نظارت عالی و کارگاهی / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات ی نظارت عالی و کارگاهی
 39. استعلام کارت الکترونیکی هوشمند... / استعلام , استعلام کارت الکترونیکی هوشمند...
 40. فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ...نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ...نوبت دوم
 41. مناقصه واگذاری انجام خدمات طبخ ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام خدمات طبخ ...
 42. فراخوان تامین فرستنده های اف ام پوشش جمعیتی مراکز...نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان تامین فرستنده های اف ام پوشش جمعیتی مراکز...نوبت دوم
 43. مناقصه تعمیر و بازسازی حوضچه های 1789 - 1788 - 2ad ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی حوضچه های 1789 - 1788 - 2ad ...نوبت دوم
 44. مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق (فشار ضعیف)... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق (فشار ضعیف)... نوبت دوم
 45. مناقصه ید 2000 بند کاغذ / آگهی مناقصه , مناقصه ید 2000 بند کاغذ
 46. استعلام اجرای دیوار حائل ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار حائل ...
 47. استعلام اجرای محوطه سازی و جداره سازی در روستای قانقرمه ... / استعلام اجرای محوطه سازی و جداره سازی در روستای قانقرمه ...
 48. مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیلی ساختمانهای اصلی و جنبی (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیلی ساختمانهای اصلی و جنبی (نوبت دوم)
 49. استعلام پژوهش با موضوع تدوین بسته آموزشی ... / استعلام, استعلام پژوهش با موضوع تدوین بسته آموزشی ...
 50. استعلام عملیات ساختمانی شامل ترمیم راهرو عمومی محوطه و ... / استعلام عملیات ساختمانی شامل ترمیم راهرو عمومی محوطه و ...
 51. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 52. تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع سطح استان
 53. استعلام ید نرم افزار / استعلام, استعلام ید نرم افزار
 54. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق... نوبت دوم
 55. استعلام ید دوربین / استعلام ید دوربین
 56. مناقصه تهیه و اجرای دیوارهای پیرامونی پروژه ... / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای دیوارهای پیرامونی پروژه....
 57. مناقصه لوله پلی اتیلن سه لایه ...تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن سه لایه ... تجدید- نوبت دوم
 58. استعلام لوازم گاردریل ... / استعلام , استعلام لوازم گاردریل ...
 59. مناقصه اجرای تکمیل پارک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تکمیل پارک نوبت دوم
 60. استعلام ید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال ... / استعلام ید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال ...
 61. مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال / مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال
 62. استعلام پژوهش با موضوع اثربخش آموزش ... / استعلام, استعلام پژوهش با موضوع اثربخش آموزش ...
 63. مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز- نوبت دوم
 64. مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت... / مناقصه ، مناقصه احداث فونداسیون خط 63 کیلوولت...
 65. مناقصه ید خدمات مشاوره نوبت دوم / ارزی کیفی مشاوران , مناقصه ید خدمات مشاوره نوبت دوم
 66. استعلام سنگاب قلم زنی ... / استعلام , استعلام سنگاب قلم زنی ...
 67. استعلام تابلو برق راه انداز ستاره مثلث برای پمپ 110kw / استعلام تابلو برق راه انداز ستاره مثلث برای پمپ 110kw
 68. مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز میرعبدلی و....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز میرعبدلی و....نوبت دوم
 69. مناقصه عمومی تامین مصالح ، تجهیزات و اجرای شبکه توزیع گاز / مناصه عمومی ، مناقصه عمومی تامین مصالح ، تجهیزات و اجرای شبکه توزیع گاز
 70. مناقصه انجام خدمات بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و خارج....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور..... نوبت دوم
 71. فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی بند نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی بند نوبت دوم
 72. استعلام لیمو عمانی درجه یک ایرانی / استعلام لیمو عمانی درجه یک ایرانی
 73. استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام , استعلام دستمال کاغذی ...
 74. مناقصه ید پنج میلیون سیم کارت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید پنج میلیون سیم کارت نوبت دوم
 75. استعلام شناسایی آسیب ها و چالش های مزتبط با خدمات ثبت احوال... / استعلام, استعلام شناسایی آسیب ها و چالش های مزتبط با خدمات ثبت احوال...
 76. مناقصه ید و نصب و پشتیبانی آموزش و راه اندازی ... / مناقصه , مناقصه ید و نصب و پشتیبانی آموزش و راه اندازی ...
 77. استعلام اجرای روسازی و آسف ... / استعلام , استعلام اجرای روسازی و آسف ...
 78. مناقصه احداث مرکز توانمندسازی بانوان.... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مرکز توانمندسازی بانوان....
 79. مناقصه ید 8000 دستگاه کنتور تکفاز و 6000 عدد قاب کنتور تکفاز / فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه ید 8000 دستگاه کنتور تکفاز و 6000 عدد قاب کنتور تکفاز
 80. استعلام ید چهار دستگاه عملگر برقی جهت پروژه شبکه آبیاری.. / استعلام ید چهار دستگاه عملگر برقی جهت پروژه شبکه آبیاری..
 81. مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گازرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گازرسانی
 82. استعلام تعداد 78 حلقه تایر خودروهای امدادی ... / استعلام,استعلام تعداد 78 حلقه تایر خودروهای امدادی ...
 83. استعلام اجرای سیستم ارتینگ ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم ارتینگ ...
 84. استعلام ید لپ تاپ ... / استعلام, استعلام ید لپ تاپ ...
 85. استعلام سویای سبحان / استعلام سویای سبحان
 86. فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
 87. مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
 88. فراخوان عمومی طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری اصلاحیه / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری اصلاحیه
 89. استعلام ید خدمت کارشناسی / استعلام, ید خدمت کارشناسی
 90. استعلام زردچوبه ... / استعلام , استعلام زردچوبه ...
 91. استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم / استعلام, استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم
 92. استعلام نعناع خشک تازه بدونه چوب و خاک / استعلام,استعلام نعناع خشک تازه بدونه چوب و خاک
 93. مناقصه احداث و آسف راه های روستایی... نوبت سوم / مناقصه, مناقصه احداث و آسف راه های روستایی... نوبت سوم
 94. استعلام زرشک پفکی کاملا سالم قرمز رنگ دان شده / استعلام, زرشک پفکی کاملا سالم قرمز رنگ دان شده
 95. استعلا پنکه،کولر آب، اسپیلت و آب سرد کن / استعلام, استعلا پنکه،کولر آب، اسپیلت و آب سرد کن
 96. مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی تجدید / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تجهیز و نوسازی (تسطیح) اراضی تجدید
 97. استعلام سمپاش ... / استعلام , استعلام سمپاش ...
 98. استعلام کاربرد مراکز online نوع ups kva داده و اتاق سرور / استعلام, کاربرد مراکز online نوع ups kva داده و اتاق سرور
 99. مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه نوبت دوم
 100. مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ناحیه گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ناحیه گازرسانی نوبت دوم
 101. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق - نوبت دوم
 102. استعلام نخود درشت و زودپز ایرانی / استعلام, نخود درشت و زودپز ایرانی
 103. مناقصه ارائه خدمات پیمانکاری مربوط به پاسخگویی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پیمانکاری مربوط به پاسخگویی
 104. فراخوان ید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته -نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی تامین کالا همراه با ارزی کیفی , فراخوان ید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته -نوبت دوم
 105. استعلام الکتروموتور شناور... / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور...
 106. استعلام تجهیزات ارتباطی و مخابراتی... / استعلام, استعلام تجهیزات ارتباطی و مخابراتی...
 107. مناقصه ید 865 متر لوله فولادی جوشی در سایزهای 100 الی 1000 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید 865 متر لوله فولادی جوشی در سایزهای 100 الی 1000 میلیمتر
 108. استعلام تابلو برق ... / استعلام, تابلو برق ...
 109. استعلام نرم افزار شبکه ... / استعلام , استعلام نرم افزار شبکه ...
 110. استعلام لباس کار اورکت / استعلام, استعلام لباس کار اورکت
 111. تجدید مناقصه بازسازی و پوشش کانال .... / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه بازسازی و پوشش کانال ....
 112. استعلام عملیات بازسازی و بهسازی تابلوهای برق... / استعلام , عملیات بازسازی و بهسازی تابلوهای برق...
 113. استعلام ید تجهیزات گروه اتفاقات به تعداد 60 قلم... / استعلام,استعلام ید تجهیزات گروه اتفاقات به تعداد 60 قلم...
 114. استعلام گوشت مرغ ... / استعلام , استعلام گوشت مرغ ...
 115. ارزی کیفی تولید کننده جرثقیل پشت کامیونی 3 و 5 تن با متعلقات کامل / آگهی ارزی کیفی ، ارزی کیفی تولید کننده جرثقیل پشت کامیونی 3 و 5 تن با متعلقات کامل
 116. استعلام پروب دما پزشکی و سلامت ... / استعلام, استعلام پروب دما پزشکی و سلامت ...
 117. مناقصه ت یب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ت یب پیاده روهای وضع موجود و اجرای کف سازی
 118. مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی و یک مرحله ای , مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی
 119. مناقصه تهیه و اجرای آسف در شهرک صنعتی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسف در شهرک صنعتی و ...
 120. استعلام جی پی اس tracker / استعلام , استعلام جی پی اس tracker
 121. استعلام پسته خام و پسته شور / استعلام, استعلام پسته خام و پسته شور
 122. فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی
 123. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر روستا / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر روستا
 124. مناقصه ت یب و بازسازی پل داریوش / آگهی مناقصه، مناقصه ت یب و بازسازی پل داریوش
 125. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی.. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساماندهی.. تجدید نوبت دوم
 126. فراخوان مناقصه ید الکتروموتور lv ... / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید الکتروموتور lv ...
 127. مناقصه پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز...
 128. تمدید مناقصه مهلت شرکت در مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم و و کابل خود نگهدار / مناقصه عمومی، تمدید مناقصه مهلت شرکت در مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم و کابل خود نگهدار
 129. مناقصه اجرای اسکلت سالن جامع آزمون دانشکده داروسازی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اسکلت سالن جامع آزمون دانشکده داروسازی نوبت دوم
 130. مناقصه واگذاری امور فنی و پشتیبانی.... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور فنی و پشتیبانی....
 131. مناقصه تامین نیروی امور ی مورد نیاز شهرداری / مناقصه, مناقصه تامین نیروی امور ی مورد نیاز شهرداری
 132. مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهدار شبکه های توزیع برق نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهدار شبکه های توزیع برق نوبت دوم
 133. مناقصه پوشش کانال ... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پوشش کانال ... تجدید
 134. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 135. استعلام یک دستگاه لب تاب ... / استعلام,استعلام یک دستگاه لب تاب ...
 136. استعلام کیت است اج / استعلام, استعلام کیت است اج
 137. فراخوان پروژه بهسازی و آسف راه روستایی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان پروژه بهسازی و آسف راه روستایی - نوبت دوم
 138. مناقصه تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر
 139. مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر تجدید
 140. استعلام یخچال معمولی، نمایشگر led و ...,سایت ستاد / استعلام, یخچال معمولی، نمایشگر led و ...
 141. استعلام طرح پیشگیری از خشم نوجوانان ... / استعلام , استعلام طرح پیشگیری از خشم نوجوانان ...
 142. اصلاحیه مناقصه گاز رسانی به صنایع- نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان ارزی کیفی , مناقصه گاز رسانی به صنایع - نوبت دوم
 143. مناقصه واگذاری یت اجرایی و مدیریتی ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری یت اجرایی و مدیریتی ...- نوبت دوم
 144. استعلام سرور hp server dl380-g9 / استعلام, سرور hp server dl380-g9
 145. استعلام نصب و بالاکشیدن پمپ های آب شرب / استعلام, استعلام نصب و بالاکشیدن پمپ های آب شرب
 146. فراخوان مناقصه تعریض راه روستایی ، احداث راه روستایی و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه تعریض راه روستایی ، احداث راه روستایی و ... نوبت دوم
 147. مناقصه عملیات لایروبی رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لایروبی رودخانه
 148. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار
 149. استعلام ساخت دال بتونی ... / استعلام , استعلام ساخت دال بتونی ...
 150. استعلام پرومسلوب المنقعه چاههای غیرمجاز / استعلام, استعلام پرومسلوب المنقعه چاههای غیرمجاز
 151. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - تعمیر و نگهداری مخازن و توسعه بازسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - تعمیر و نگهداری مخازن و توسعه بازسازی
 152. استعلام کت و شلوار ایکات - کفش چرم مشهد - پیراهن اعلا,سامانه ستاد / استعلام, کت و شلوار ایکات - کفش چرم مشهد - پیراهن اعلا
 153. استعلام اجرای کانیو ... / استعلام , استعلام اجرای کانیو ...
 154. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری و استفاده از لودر .... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری و استفاده از لودر ....
 155. مناقصه عملیات تامین منابع مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری ... / فراخوان ارزی کیفی سرمایه گذاران, مناقصه عملیات تامین منابع مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری ...
 156. همایش اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران / همایش اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران
 157. استعلام تلفن سانترال,سامانه تدارکات الکترونیکی ت / استعلام, تلفن سانترال
 158. مناقصه خدمات روزمره تعمیرات عمومی و ساختمان ها / مناقصه, مناقصه خدمات روزمره تعمیرات عمومی و ساختمان ها
 159. آگهی مناقصه آژانس ایاب و ذهاب ساختمان مرکزی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه آژانس ایاب و ذهاب ساختمان مرکزی
 160. مناقصه ید 60.000 برگ زینک حرارتی / مناقصه , مناقصه ید 60.000 برگ زینک حرارتی
 161. استعلام کاپشن شلوار گرم نخی کلاه دار آندرو درجه یک / استعلام, کاپشن شلوار گرم نخی کلاه دار آندرو درجه یک
 162. استعلام شارژ کپسول ... / استعلام , استعلام شارژ کپسول ...
 163. استعلام کاپشن شلوار گرم سانتانا کلاه دار مردانه درجه یک / استعلام, کاپشن شلوار گرم سانتانا کلاه دار مردانه درجه یک
 164. استعلام سیستم مدیریت کابل های فیبر نوری و اطلاعات شبکه انتقال / استعلام, سیستم مدیریت کابل های فیبر نوری و اطلاعات شبکه انتقال
 165. فراخوان مناقصه عمومی احداث مجتمع 16 واحدی مسکن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی احداث مجتمع 16 واحدی مسکن نوبت دوم
 166. فراخوان مناقصه انجام یتهای نقلیه درون شهری / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه انجام یتهای نقلیه درون شهری
 167. تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی
 168. مناقصه خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی
 169. مناقصه ید آهن آلات / آگهی مناقصه ,مناقصه ید آهن آلات
 170. مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه نوبت دوم
 171. اصلاحیه مناقصه لوله پلی اتیلن / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن
 172. استعلام لباس ... / استعلام , استعلام لباس ...
 173. مناقصه اجرای عملیات جداول خیابان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جداول خیابان ... نوبت دوم
 174. مناقصه واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات اطلاع رسانی گردشگری
 175. استعلام hpe 800gb nvme x4 lanes write intensive ssd / استعلام , hpe 800gb nvme x4 lanes write intensive ssd
 176. مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان ...
 177. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مصلی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مصلی - نوبت دوم
 178. مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی نظافتی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی نظافتی
 179. استعلام ساخت جاده و راه آهن .. / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن ..
 180. استعلام واگذاری تعداد 65 پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول / استعلام , واگذاری تعداد 65 پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول
 181. استعلام سرور hp dl 580 g9 / استعلام, استعلام سرور hp dl 580 g9
 182. مناقصه واگذاری نگهداری و خدمات فضاهای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و خدمات فضاهای سبز
 183. استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...
 184. مناقصه گازرسانی به روستاهای ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به روستاهای ...نوبت دوم
 185. مناقصه احداث باند دوم محور..... / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث باند دوم محور....
 186. فراخوان مناقصه انجام کارهای خدماتی و پشتیبانی پسیو - نوبت دوم / فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام کارهای خدماتی و پشتیبانی پسیو - نوبت دوم
 187. استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ..
 188. مناقصه اجرای پروژه ج گذاری ، زیرسازی و آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ج گذاری ، زیرسازی و آسف نوبت دوم
 189. مناقصه اجرای خط کشی طولی شبکه معابر / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه اجرای خط کشی طولی شبکه معابر
 190. مناقصه نسبت به ساماندهی و بازسازی گ ار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به ساماندهی و بازسازی گ ار نوبت دوم
 191. استعلام درخواست ید لوازم مصرفی پزشکی / استعلام, استعلام درخواست ید لوازم مصرفی پزشکی
 192. مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه... نوبت دوم
 193. استعلام اسپیکر ... / استعلام , استعلام اسپیکر ...
 194. استعلام ید و نصب بایگانی ریلی / استعلام , ید و نصب بایگانی ریلی
 195. استعلام تور والیبال با سیم ب ل ... / استعلام, استعلام تور والیبال با سیم ب ل ...
 196. مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان پرو?اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.13 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه ید سیلندر کامل actuator cofimco - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید سیلندر کامل actuator cofimco- نوبت دوم
 2. فراخوان طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر... - نوبت دوم
 3. استعلام لب تاب ... / استعلام , استعلام لب تاب ...
 4. مناقصه عملیات گودبرداری، مرمت آسف و آسف کاری (با مصالح) ... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات گودبرداری، مرمت آسف و آسف کاری (با مصالح) ...
 5. استعلام هارد سرور ... / استعلام , استعلام هارد سرور ...
 6. استعلام سیست آرتمیای 80 درصد ... / استعلام , استعلام سیست آرتمیای 80 درصد ...
 7. ارزی کیفی دستگاه تنفسی با متعلقات - نوبت دوم / مناقصه, ارزی کیفی دستگاه تنفسی با متعلقات - نوبت دوم
 8. فراخوان قطعات یدکی گیت ولو نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان قطعات یدکی گیت ولو نوبت دوم
 9. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن ...
 10. مناقصه ید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ...
 11. فراخوان تامین فرستنده های اف ام پوشش جمعیتی مراکز... / آگهی فراخوان، فراخوان تامین فرستنده های اف ام پوشش جمعیتی مراکز...
 12. مناقصه تامین تعداد 260 عدد تجهیز تنفسی اضطراری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعداد 260 عدد تجهیز تنفسی اضطراری - نوبت دوم
 13. استعلام میز اداری ... / استعلام , استعلام میز اداری ...
 14. فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ... / آگهی فراخوان، فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ...
 15. مناقصه تهیه کالا ، نصب تسهیلات ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه کالا ، نصب تسهیلات ...
 16. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن
 17. استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ...
 18. مناقصه مقاطعه کاری، سرویس، نگهداری و تعمیرات مخابرات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری، سرویس، نگهداری و تعمیرات مخابرات ...
 19. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری ساختمانهای ستادی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزی کیفی, مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری ساختمانهای ستادی - نوبت دوم
 20. استعلام محوطه سازی و روشنایی استراحتگاه های جاده ای ... / استعلام , استعلام محوطه سازی و روشنایی استراحتگاه های جاده ای ...
 21. استعلام لوله مانیسمان... / استعلام, استعلام لوله مانیسمان...
 22. مناقصه پا ازی و شستشوی نماها و جداره های شهری ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پا ازی و شستشوی نماها و جداره های شهری ...- نوبت دوم
 23. مناقصه ید، نصب و راه اندازی دو دستگاه فیکو ویترکتومی... (بار دوم) / مناقصه ید، نصب و راه اندازی دو دستگاه فیکو ویترکتومی... (بار دوم)
 24. فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان شماره 31 - نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار، فراخوان خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان شماره 31 - نوبت دوم
 25. مناقصه احداث سوله نمک و ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سوله نمک و ماشین آلات - نوبت دوم
 26. مناقصه ومیت کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ومیت کل - نوبت دوم
 27. استعلام ید تجهیزات سخت افزاری / استعلام, استعلام ید تجهیزات سخت افزاری
 28. استعلام بهسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام بهسازی ساختمان ...
 29. استعلام احداث، مرمت و بهسازی شبکه برق... / استعلام, استعلام احداث، مرمت و بهسازی شبکه برق...
 30. مناقصه عملیات تولید و خم کاری ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات تولید و خم کاری ...
 31. مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی و محوطه چاه موقعیت e039n / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث جاده دسترسی و محوطه چاه موقعیت e039n
 32. فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی بند / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی بند
 33. مناقصه پوشاک و پوتین آتش نشانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پوشاک و پوتین آتش نشانی- نوبت دوم
 34. مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی - نوبت دوم
 35. استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...
 36. استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور
 37. تجدید مناقصه چهار دستگاه دیزل ژنراتور 136kw و... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه چهار دستگاه دیزل ژنراتور 136kw و... نوبت دوم
 38. استعلام الکتروموتور شناور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور ...
 39. مناقصه لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش آسف - نوبت دوم
 40. مناقصه ید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله - نوبت دوم
 41. مناقصه احداث سوله انبار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سوله انبار ...
 42. استعلام تابلو راه انداز ستاره مثلث برای پمپ kw73/5 / استعلام تابلو راه انداز ستاره مثلث برای پمپ kw73/5
 43. تجدیدمناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی ... / تجدید مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی ...
 44. مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... تجدید نوبت دوم
 45. استعلام لوازم مخابراتی ... / استعلام , استعلام لوازم مخابراتی ...
 46. استعلام قند ش ته ریز / استعلام, استعلام قند ش ته ریز
 47. مناقصه ید، بارگیری، حمل، باراندازی لوله های جی آر پی (grp)- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید، بارگیری، حمل، باراندازی لوله های جی آر پی (grp)- نوبت دوم
 48. استعلام نصب و نوکوبی گاردیل دو موج و سه موج و جمع آوری گاردیل دو و سه موج / استعلام نصب و نوکوبی گاردیل دو موج و سه موج و جمع آوری گاردیل دو و سه موج
 49. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده
 50. استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات
 51. مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...
 52. استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی ... / استعلام , استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی ...
 53. مناقصه ید، بارگیری، حمل، باراندازی لوله های بتنی ...نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید، بارگیری، حمل، باراندازی لوله های بتنی ...نوبت دوم
 54. استعلام ید تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام ید تجهیزات آزمایشگاهی
 55. مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...
 56. استعلام تجهیزات رایانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای ...
 57. استعلام کان موتورخانه / استعلام, استعلام کان موتورخانه
 58. استعلام ید تجهیزات رایانه ... / استعلام, استعلام ید تجهیزات رایانه ...
 59. مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm
 60. استعلام تک نازل تکنو تار سه فاز خود مکش... / استعلام,استعلام تک نازل تکنو تار سه فاز خود مکش...
 61. استعلام فعالیت های مخابراتی ... / استعلام , استعلام فعالیت های مخابراتی ...
 62. استعلام ید قطعات دوربین های مداربسته / استعلام ید قطعات دوربین های مداربسته
 63. مناقصه احداث سیستم روشنایی ...تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث سیستم روشنایی ...تجدید نوبت دوم
 64. مناقصه بهسازی راه روستایی و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه بهساری راه روستایی و .. نوبت دوم
 65. مناقصه تکمیل تصفیه خانه آب مجتمع ریکا و سرنی / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل تصفیه خانه آب مجتمع ریکا و سرنی
 66. استعلام لرزه گیر لاستیکی مهاردار ... / استعلام لرزه گیر لاستیکی مهاردار ...
 67. استعلام ید ردیاب خودرو / استعلام,استعلام ید ردیاب خودرو
 68. استعلام اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه سازی شبکه برق
 69. استعلام احداث فونداسیون، جمع آوری، نصب برج و سیم کشی ... / استعلام , استعلام احداث فونداسیون، جمع آوری، نصب برج و سیم کشی ...
 70. استعلام حمایت از برگزاری جشنواره فرهنگی - ورزشی خانواده آبی / استعلام حمایت از برگزاری جشنواره فرهنگی - ورزشی خانواده آبی
 71. مناقصه احداث جاده دسترسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده دسترسی
 72. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی ...- نوبت دوم
 73. استعلام مدل kvaآنلاین ... / استعلام, استعلام مدل kvaآنلاین ...
 74. مناقصه ید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه ید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت تجدید
 75. فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه
 76. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تامین مواد اولیه ، طبخ ، توزیع غذا و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تامین مواد اولیه ، طبخ ، توزیع غذا و ...
 77. استعلام تجهیز 5 دستگاه خودرو پیکاپ / استعلام تجهیز 5 دستگاه خودرو پیکاپ
 78. استعلام ید تعمیر و نگهداری 8 دستگاه vms / استعلام,استعلام ید تعمیر و نگهداری 8 دستگاه vms
 79. استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...
 80. مناقصه ید , نصب و راه اندازی بیسیم دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید , نصب و راه اندازی بیسیم دیجیتال
 81. فراخوان ید انواع کابل های آلومینیومی و مسی فشار ضعیف - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای,فراخوان ید انواع کابل های آلومینیومی و مسی فشار ضعیف - نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان
 83. استعلام عملیات اجرای شیار لرزاننده در راه های شیریانی حوزه استحفاظی استان / استعلام عملیات اجرای شیار لرزاننده در راه های شیریانی حوزه استحفاظی استان
 84. مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک s شهرک کارگاهی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه، مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک s شهرک کارگاهی...تجدید
 85. فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان
 86. استعلام صندلی مدیریت راحتیران مدل s8000 چرم رنگ مشکی / استعلام صندلی مدیریت راحتیران مدل s8000 چرم رنگ مشکی
 87. مناقصه انجام خدمات عملیاتی و راننده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات عملیاتی و راننده - نوبت دوم
 88. استعلام 20 دستگاه کیس / استعلام, استعلام 20 دستگاه کیس
 89. مناقصه اجرای ج گذاری نهری و کانیو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ج گذاری نهری و کانیو
 90. استعلام میز .... / استعلام , استعلام میز ....
 91. استعلام ترمیم پل سه راهی شاهینی به روش تسلیح خارجی frp / استعلام ترمیم پل سه راهی شاهینی به روش تسلیح خارجی frp
 92. استعلام دستگاه ذخیره ساز nas qnap.... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز nas qnap....
 93. مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ناحیه گازرسانی / آگهی مناقصه، مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ناحیه گازرسانی
 94. مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای..... / مناقصه, مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای اکتشافی
 95. مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محمولات علوفه ای- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محمولات علوفه ای- تجدید
 96. مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات و رانندگان
 97. استعلام کاغذ استریل عرض 30 سانتی متری / استعلام کاغذ استریل عرض 30 سانتی متری
 98. استعلام آسف ... / استعلام , استعلام آسف ...
 99. مناقصه احداث ابنیه فنی راه روستایی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث ابنیه فنی راه روستایی نوبت دوم
 100. استعلام تعمیرات ساختمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ... / استعلام تعمیرات ساختمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ...
 101. مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله ... / مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری حمل و دفن زباله ...
 102. فراخوان واگذاری احداث سالن تشریح ... نوبت سوم / فراخوان, فراخوان واگذاری احداث سالن تشریح ... نوبت سوم
 103. استعلام به روز آوری کتاب توانمندی های خوشه نفت و گاز اراک / استعلام به روز آوری کتاب توانمندی های خوشه نفت و گاز اراک
 104. فراخوان اجرای زیرسازی و آسف سایت مسکن مهر... / مناقصه, فراخوان اجرای زیرسازی و آسف سایت مسکن مهر...
 105. مناقصه عمومی ید، نصب و راه اندازی 14 دستگاه اتو آنالایزر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید، نصب و راه اندازی 14 دستگاه اتو آنالایزر
 106. مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به روستاهای ...
 107. استعلام ید و نصب دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام ید و نصب دیزل ژنراتور ...
 108. استعلام ارزی فناوری سه شرکت ذینفع خوشه نفت و گاز / استعلام ارزی فناوری سه شرکت ذینفع خوشه نفت و گاز
 109. مناقصه ید بیس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید بیس
 110. مناقصه عمومی ید تجهیزات سرور و ارتقاء سطح امنیتی و پردازشی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید تجهیزات سرور و ارتقاء سطح امنیتی و پردازشی
 111. استعلام ترمیم پل روگذر / استعلام, استعلام ترمیم پل روگذر
 112. استعلام برگزاری دو دوره آموزش / استعلام برگزاری دو دوره آموزش
 113. استعلام ساخت و واگذاری مکان بوفه بیمارستان.... / استعلام, استعلام ساخت و واگذاری مکان بوفه بیمارستان....
 114. فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ
 115. فراخوان ارزی کیفی انجام مطالعات طرح تامین آب ا و روستاها / مناقصه, فراخوان ارزی کیفی انجام مطالعات طرح تامین آب ا و روستاها
 116. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه یونیت - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه یونیت - نوبت دوم
 117. استعلام برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی ...
 118. مناقصه عملیات اجرایی پروزه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی پروزه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب
 119. استعلام ترمیم و بهسازی 11 بابت موتورخانه و 2 باب مخزن سنگ و سیمان .... / استعلام ترمیم و بهسازی 11 بابت موتورخانه و 2 باب مخزن سنگ و سیمان ....
 120. تجدید فراخوان ارزی کیفی طرح آبرسانی... (نوبت دوم) / فراخوان تجدید ارزی کیفی، تجدید فراخوان ارزی کیفی طرح آبرسانی... (نوبت دوم)
 121. استعلام ید تعداد 100 دستگاه آبگرمکن گازی الکتروهوس ایستاده / استعلام ید تعداد 100 دستگاه آبگرمکن گازی الکتروهوس ایستاده
 122. مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی
 123. مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری .... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، نظافت ، نگهبانی ...نوبت دوم
 124. مناقصه ید کلید پست های زمینی ( ونر، دژنکتور و...) ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ید کلید پست های زمینی ( ونر، دژنکتور و...) ... (نوبت دوم)
 125. قرارداد ید تجهیزات و انجام خدمات توسعه رک و سیستم سرمایشی... / استعلام,قرارداد ید تجهیزات و انجام خدمات توسعه رک و سیستم سرمایشی...
 126. استعلام آبگرمکن برقی .... / استعلام, استعلام آبگرمکن برقی ....
 127. استعلام اجرای آسف معابر روستای قیدلی بلاغ .... / استعلام اجرای آسف معابر روستای قیدلی بلاغ ....
 128. فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری به سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , فراخوان عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری به سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب
 129. استعلام کیسه زباله ... / استعلام , استعلام کیسه زباله ...
 130. استعلام لب تاب / استعلام, استعلام لب تاب
 131. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ... / آگهی مناقصات, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ...
 132. مناقصه نگهداری از فضای سبز محوطه کارخانه و ... / مناقصه , مناقصه نگهداری از فضای سبز محوطه کارخانه و ...
 133. استعلام تشکیل گروه های همیار در محلات .... / استعلام تشکیل گروه های همیار در محلات ....
 134. مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی (مرحله دوم - نوبت اول ) / آگهی مناقصه, مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی (مرحله دوم - نوبت اول )
 135. مناقصه اجرای فرش موزائیک - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فرش موزائیک- نوبت اول چاپ دوم
 136. مناقصه ید پکینیگ / مناقصه , مناقصه ید پکینیگ
 137. استعلام تشکیل گروه های همیار در ... / استعلام,استعلام تشکیل گروه های همیار در ...
 138. فراخوان مناقصه عمومی احداث مجتمع 16 واحدی مسکن / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی احداث مجتمع 16 واحدی مسکن
 139. مناقصه بهسازی و اصلاح هندسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و اصلاح هندسی
 140. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مصلی / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مصلی
 141. استعلام تخت خواب یک نفره ... / استعلام تخت خواب یک نفره ...
 142. فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان اداری / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان اداری
 143. استعلام اجاره اتوبوس ... / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس اسکانیا...
 144. فراخوان مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی / مناقصه عمومی, فراخوان مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی
 145. استعلام تجهیزات سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سالن ورزشی ...
 146. مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی از انهار... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی
 147. فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ... - نوبت دوم
 148. مناقصه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مواد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مواد
 149. مناقصه تهیه مصالح واجرای سقف کاذب خشک ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح واجرای سقف کاذب خشک ...
 150. استعلام آرد خبازی 15 درصد سبوس / استعلام آرد خبازی 15 درصد سبوس
 151. مناقصه هشت عدد انواع الکتروموتور و گیرب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه هشت عدد انواع الکتروموتور و گیرب
 152. مناقصه مناقصه عملیات ساماندهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مناقصه عملیات ساماندهی
 153. استعلام سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور ...
 154. فراخوان شناسایی سرمایه گذار مجتمع تجاری و پارکینگ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار مجتمع تجاری و پارکینک...
 155. استعلام نهال کاری درختان / استعلام, استعلام نهال کاری درختان
 156. مناقصه اصلاح عایق بندی یکدستگاه کوره آنیل مس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح عایق بندی یکدستگاه کوره آنیل مس
 157. مناقصه ید پلاستیک و ... / مناقصه , مناقصه ید پلاستیک و ...
 158. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی 96.12.13 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی 96.12.13
 159. مناقصه واگذاری انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله نوبت دوم
 160. مناقصه تکمیل کتابخانه شهر و ... نوبت دوم / مناقصه تکمیل کتابخانه شهر و ... نوبت دوم
 161. مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز نوبت دوم
 162. مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر نوبت دوم
 163. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و امور نقلیه و رانندگی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و امور نقلیه و رانندگی نوبت دوم
 164. مناقصه نگهداری درختان / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری درختان
 165. مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق (فشار ضعیف)... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق (فشار ضعیف)...
 166. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه نوبت دوم
 167. مناقصه انجام امور خدماتی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و اداری نوبت دوم
 168. مناقصه خدمات حراست و نگهبانی ... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم
 169. مناقصه دستگاه تنفسی - نوبت دوم / مناقصه دستگاه تنفسی - نوبت دوم
 170. فراخوان احداث مجتمع های خدماتی رفاهی / آگهی فراخوان , فراخوان احداث مجتمع های خدماتی رفاهی
 171. مناقصه تکمیل عملیات تهیه و نصب گاردریل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل عملیات تهیه و نصب گاردریل نوبت دوم
 172. مناقصه عمومی تهیه و تدارک تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی فیبر نوری و ... / مناقصه عمومی تهیه و تدارک تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی فیبر نوری و ...
 173. مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی مرحله اول نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی مرحله اول نوبت دوم
 174. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و انجام امور حفاظت جنگل.. / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور خدماتی و انجام امور حفاظت جنگل..
 175. استعلام تابلو اسکوربرد جهت سالن ورزشی... / استعلام,استعلام تابلو اسکوربرد جهت سالن ورزشی...
 176. مناقصه انجام امور پیمانکاری نیروهای خدماتی تولیدی، فنی... / مناقصه, مناقصه انجام امور پیمانکاری نیروهای خدماتی تولیدی، فنی...
 177. مناقصه اجرای عملیات رفت و روب / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفت و روب
 178. مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه... - نوبت دوم
 179. مناقصه اصلاح دور پیچ های .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اصلاح دور پیچ های .... نوبت دوم
 180. مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت ف ی نوبت دوم / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت ف ی - نوبت دوم
 181. فراخوان ید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته 96.12.13 / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی تامین کالا همراه با ارزی کیفی , فراخوان ید، حمل و نصب لوله بتنی مسلح پیش ساخته 96.12.13
 182. مناقصه ید یک دستگاه بیوراکتور 100 لیتری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ید یک دستگاه بیوراکتور 100 لیتری - نوبت دوم
 183. استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی... / استعلام, استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی...
 184. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه خودنگهدار با سیم های مسی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه خودنگهدار با سیم های مسی نوبت دوم
 185. مناقصه ید و نصب سیستم دوربین مداربسته ی بخش لیوفیلیزاسیون - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ید و نصب سیستم دوربین مداربسته ی بخش لیوفیلیزاسیون - نوبت دوم
 186. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده... نوبت دوم
 187. فراخوان تجهیز به سیستم دوربین مداربسته / آگهی فراخوان، فراخوان تجهیز به سیستم دوربین مداربسته
 188. مناقصه انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و آکادمی ملی المپیک / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و آکادمی ملی المپیک
 189. مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی و روسازی خیابان های ی هسته ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرساطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.10 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه پروژه تکمیل یوم تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ممناقصه پروژه تکمیل یوم تجدید - نوبت دوم
 2. فراخوان عمومی سرمایه گذاری احداث میدان چمن / فراخوان عمومی سرمایه گذاری، فراخوان عمومی سرمایه گذاری احداث میدان چمن
 3. مناقصه لکه گیری و روکش آسف / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش آسف
 4. مناقصه لوله های فولادی آبرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله های فولادی آبرسانی - نوبت دوم
 5. استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی ...
 6. استعلام بیمه ... / استعلام ,استعلام بیمه ...
 7. ارزی کیفی تکمیل کانال نخل تقی c10 / مناقصه , ارزی کیفی تکمیل کانال نخل تقی c10
 8. استعلام ساخت کمد ام دی اف... / استعلام, استعلام ساخت کمد ام دی اف...
 9. مناقصه ترمیم و مرمت روکش آسف ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و مرمت روکش آسف ...نوبت دوم
 10. مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی... نوبت دوم
 11. مناقصه عملیات مربوط به اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات مربوط به اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و... - نوبت دوم
 12. فراخوان تشریفات و پذیرایی- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان تشریفات و پذیرایی- نوبت دوم
 13. استعلام د وش ... / استعلام , استعلام د وش ...
 14. استعلام ترازو ژاپنی اصل یک هزار و تا شش هزار گرم / استعلام ترازو ژاپنی اصل یک هزار و تا شش هزار گرم
 15. استعلام پایانه راه دور abb 560 جهت ایستگاه انتقال .... / استعلام, استعلام پایانه راه دور abb 560 جهت ایستگاه انتقال ....
 16. مناقصه واگذاری عملیات راهبردی آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات راهبردی آتش نشانی
 17. استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...
 18. استعلام کیسه زباله جنس مرغوب سایز کوچک /متوسط / بزرگ / استعلام کیسه زباله جنس مرغوب سایز کوچک /متوسط / بزرگ
 19. مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای / آگهی مناقصه, مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای
 20. استعلام کاغذ سفید صدفی .... / استعلام, استعلام کاغذ سفید صدفی ....
 21. استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام کولر اسپیلت ...
 22. مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی ... نوبت دوم
 23. استعلام مرمت جاده ... / استعلام , استعلام مرمت جاده ...
 24. استعلام h6n2 / استعلام h6n2
 25. فراخوان ید 61قلم ادوات برقی / فراخوان ارزی کیفی ، فراخوان ید 10 قلم ادوات برق - نوبت دوم
 26. مناقصه تهیه و اجرای پخش آسف (از نوع توپکا - بیندر).... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای پخش آسف (از نوع توپکا - بیندر)....
 27. مناقصه اجراء پروژه آسف و بهسازی معابر -مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه محدود, مناقصه اجراء پروژه آسف و بهسازی معابر -مرحله اول نوبت دوم
 28. مناقصه زنده گیری سگ های غیرمفید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زنده گیری سگ های غیرمفید
 29. استعلام h2n3... / استعلام , استعلام h2n3...
 30. مناقصه ید انواع کابل... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید انواع کابل... نوبت دوم
 31. استعلام اسکاچ، دستمال آشپزخانه،کش پول / استعلام اسکاچ، دستمال آشپزخانه،کش پول
 32. مناقصه ید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار - نوبت دوم
 33. استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...
 34. مناقصه فعالیتهای کلینیکی دامپزشکی و نگهداری نقاهتگاه سگ های غیرمفید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیتهای کلینیکی دامپزشکی و نگهداری نقاهتگاه سگ های غیرمفید
 35. مناقصه دستمزد اجرای پلاک بتنی پرسی پیاده رو و سنگ فرش در معابر شهری... / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد اجرای پلاک بتنی پرسی پیاده رو و سنگ فرش در معابر شهری...
 36. استعلام ید لوازم یدکی تابلوهای زیمنس / استعلام ید لوازم یدکی تابلوهای زیمنس
 37. مناقصه دستمزد پخش آسف و لکه گیری / مناقصه ,مناقصه دستمزد پخش آسف و لکه گیری
 38. استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...
 39. مناقصه ید لوله جدار فولادی 14 اینچ / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید لوله جدار فولادی 14 اینچ
 40. مناقصه اجرای پروژه های آسف معابر بالادست... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های آسف معابر بالادست... تجدید - نوبت دوم
 41. مناقصه عملیات امور راهداری و نکهداری راهها / مناقصه , مناقصه عملیات امور راهداری و نکهداری راهها
 42. مناقصه ید تابلو و کنتور بازار برق - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید تابلو و کنتور بازار برق - نوبت دوم
 43. مناقصه دستمزد دیوارها شامل پی کنی و ... / مناقصه ,مناقصه دستمزد دیوارها شامل پی کنی و ...
 44. مناقصه عملیات اجرایی جمع آوری آب های سطحی شهر... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی جمع آوری آب های سطحی شهر... (نوبت دوم)
 45. مناقصه تامین تعداد 260 عدد تجهیز تنفسی اضطراری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعداد 260 عدد تجهیز تنفسی اضطراری
 46. استعلام جاسوئیچی تبلیغاتی .... / استعلام, استعلام جاسوئیچی تبلیغاتی ....
 47. استعلام مدار کنترل از راه دور ... / استعلام , استعلام مدار کنترل از راه دور ...
 48. تجدید مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی - مرحله دوم نوبت اول
 49. مناقصه دستمزد ج گذاری معابر و کوچه های شهر شامل حمل ج و سیمان... / آگهی مناقصه، مناقصه دستمزد ج گذاری معابر و کوچه های شهر شامل حمل ج و سیمان...
 50. مناقصه عمومی اجرای تکمیل مسجد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای تکمیل مسجد
 51. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو -مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو -مرحله دوم - نوبت دوم
 52. استعلام آنالایزر گازهای دودکش ... / استعلام , استعلام آنالایزر گازهای دودکش ...
 53. استعلام h8n4 / استعلام, استعلام h8n4
 54. مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر واحد بخار نیروگاه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر واحد بخار نیروگاه - نوبت دوم
 55. استعلام احداث خط انتقال آب ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب ...
 56. دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس / دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس
 57. مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی خواجوشهر
 58. استعلام نصب پولکی صندوق صدقات بزرگ / استعلام نصب پولکی صندوق صدقات بزرگ
 59. تجدید مناقصه ید 61 تن روغن ترانسفورمر.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ید 61 تن روغن ترانسفورمر....
 60. مناقصه توسعه برق رسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه توسعه برق رسانی ... نوبت دوم
 61. استعلام h14n5 / استعلام h14n5
 62. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 63. مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید خالدار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید خالدار
 64. استعلام پارامی وویروس پرندگان pmv1 - 9 / استعلام, پارامی وویروس پرندگان pmv1 - 9
 65. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی معابر سطحی شهر / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی معابر سطحی شهر
 66. مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی نوبت دوم
 67. مناقصه اجرای مناسب سازی و ایمن سازی مسیرهای عابر پیاده / مناقصه ,مناقصه اجرای مناسب سازی و ایمن سازی مسیرهای عابر پیاده
 68. استعلام ضبط کننده 64 کانال پاناسونیک nx400 و هارد و .. / استعلام ضبط کننده 64 کانال پاناسونیک nx400 و هارد و ..
 69. مناقصه صورتحساب برق مشترکین / اگهی مناقصه , مناقصه صورتحساب برق مشترکین
 70. استعلام ساخت دستگاه مهربانی الکترونیکی ... / استعلام , استعلام ساخت دستگاه مهربانی الکترونیکی ...
 71. فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی,فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی نوبت دوم
 72. استعلام پکیج کامل نرم افزار حسابداری تی (تعهدی) / استعلام پکیج کامل نرم افزار حسابداری تی (تعهدی)
 73. تجدید مناقصه ید یکدستگاه بالابر خودکششی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ید یکدستگاه بالابر خودکششی ...
 74. مناقصه complete tube bundle نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه complete tube bundle نوبت دوم
 75. مناقصه خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مسیری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری ایستگاه پمپاژ، ایستگاه میان مسیری ...
 76. تجدید مناقصه بهسازی و اصلاح آبنماهای... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و اصلاح آبنماهای...
 77. مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گ ار ی بهشت سکینه (س) / مناقصه عمومی، مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گ ار ی بهشت سکینه (س)
 78. اصلاحیه مناقصه ید و اجرای آسف بلوار / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ید و اجرای آسف بلوار
 79. استعلام h11n6 ... / استعلام , استعلام h11n6 ...
 80. استعلام ید و نصب 20 دستگاه ردیاب خودرو به همراه نرم افزازر مربوطه / استعلام ید و نصب 20 دستگاه ردیاب خودرو به همراه نرم افزازر مربوطه
 81. فراخوان مناقصه عمومی تامین دستگاه آندوسکوپی (ویدئو سکوپ) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی تامین دستگاه آندوسکوپی (ویدئو سکوپ) - نوبت دوم
 82. استعلام سماور برقی ... / استعلام, استعلام سماور برقی ...
 83. فراخوان مناقصه توسعه و تکمیل راههای روستایی.... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه توسعه و تکمیل راههای روستایی.... (نوبت دوم)
 84. مناقصه پروژه آبرسانی سیار در مناطق عشایر / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه آبرسانی سیار در مناطق عشایر
 85. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت سوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت سوم
 86. استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام یک دستگاه لپ تاپ
 87. استعلام h9n7 ... / استعلام , استعلام h9n7 ...
 88. آگهی فراخوان شناسایی احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن
 89. مناقصه انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی در ایستگاهها و پایانه ها و .... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مراقبتی و حفاظتی در ایستگاهها و پایانه ها و ....
 90. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 91. استعلام تعداد 150 جفت کفش ایمنیکار با مارک یحیی / استعلام تعداد 150 جفت کفش ایمنیکار با مارک یحیی
 92. مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز... / مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز...
 93. استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی تئودور / استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی تئودور
 94. اصلاحیه مناقصه گاز رسانی / اصلاحیه مناقصه فراخوان ارزی کیفی , مناقصه گاز رسانی
 95. استعلام تجهیزات رایانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ...
 96. استعلام تهیه، ید تجهیزات، پشتیبانی و بهره برداری دوربین های نظارت تصویری / استعلام تهیه، ید تجهیزات، پشتیبانی و بهره برداری دوربین های نظارت تصویری
 97. مناقصه پروژه تجدید ممیزی نوسازی سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه تجدید ممیزی نوسازی سطح شهر
 98. مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد نوبت دوم
 99. فراخوان ید 32 دستگاه ترانسفورماتور (نوبت دوم) / مناقصه , فراخوان ید 32 دستگاه ترانسفورماتور (نوبت دوم)
 100. استعلام دفترچه یادداشت ... / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت ...
 101. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی , مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 102. مناقصه ید، حمل و نصب و راه اندازی جهت مکانیزه نمودن 3 دستگاه پل عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل و نصب و راه اندازی جهت مکانیزه نمودن 3 دستگاه پل عابر پیاده
 103. استعلام ست میز مدیریت با کنفرانس 12 نفره ... / استعلام ست میز مدیریت با کنفرانس 12 نفره ...
 104. استعلام عملیات سم پاشی ... / استعلام , استعلام عملیات سم پاشی ...
 105. مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری (نوبت دوم)
 106. مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی نوبت دوم
 107. مناقصه ید مواد گن ا نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی , مناقصه ید مواد گن ا نوبت دوم
 108. فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات از مشترکین- نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی, فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات از مشترکین- نوبت دوم
 109. مناقصه قرارداد جامع خدمات مشترکین شامل تست ،نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه قرارداد جامع خدمات مشترکین شامل تست ،نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری نوبت دوم
 110. استعلام سنسور دما و رطوبت تحت شبکه و پچ پنل 16 پورت poe / استعلام سنسور دما و رطوبت تحت شبکه و پچ پنل 16 پورت poe
 111. تجدیدمناقصه ید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه ید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه ...نوبت دوم
 112. مناقصه عملیات مربوط به اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه یک (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه یک (نوبت دوم)
 113. مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسف معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسف معابر سطح شهر- نوبت دوم
 114. استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...
 115. استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار ف ی رانی / استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار ف ی رانی
 116. مناقصه لکه گیری و روکش آسف محور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لکه گیری و روکش آسف محور
 117. مناقصه پروژه فاز 2 ساماندهی فضای پیرامونی مقبره... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه فاز 2 ساماندهی فضای پیرامونی مقبره... - نوبت دوم
 118. مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسف معابر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی آسف معابر و ...
 119. استعلام استاندارد سازی اتاق سرور .... / استعلام, استعلام استاندارد سازی اتاق سرور ....
 120. فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 700 انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 700 انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم
 121. مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه آبسردکن / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه آبسردکن
 122. استعلام گوشت ران مرغ و / استعلام گوشت ران مرغ و
 123. تجدید ارزی کیفی ید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک / مناقصه, تجدید ارزی کیفی ید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک
 124. استعلام طرح نظرسنجی ... / استعلام , استعلام طرح نظرسنجی ...
 125. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب - چاپ سوم / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب -چاپ سوم
 126. استعلام خار ضد صعود خورشیدی / استعلام خار ضد صعود خورشیدی
 127. فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق / اگهی فراخوان , فراخوان انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق
 128. مناقصه پوشاک و پوتین آتش نشانی / مناقصه عمومی, مناقصه پوشاک و پوتین آتش نشانی
 129. استعلام قطعات یدکی ایستگاه های فرودگاهی ... / استعلام, استعلام قطعات یدکی ایستگاه های فرودگاهی ...
 130. استعلام ید تجهیزات گروه اتفاقات به تعداد 60 قلم / استعلام ید تجهیزات گروه اتفاقات به تعداد 60 قلم
 131. مناقصه عمومی بهسازی محور ارتباطی، اصلاح هندسی ... / مناقصه ،مناقصه عمومی بهسازی محور ارتباطی، اصلاح هندسی ...
 132. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه عمومی , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 133. مناقصه اجرای طراحی و ی، تأمین تجهیزات، نصب...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای طراحی و ی، تأمین تجهیزات، نصب...نوبت دوم
 134. مناقصه لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن
 135. مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری
 136. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع (نوبت دوم)
 137. استعلام قطعات .... / استعلام قطعات ....
 138. تجدید مناقصه ید ج بتنی / مناقصه ,تجدید مناقصه ید ج بتنی
 139. مناقصه ید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ... نوبت دوم / مناقصه ید تجهیزات تاسیسات مکانیکی ... نوبت دوم
 140. استعلام کیت کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام کیت کالیبراسیون ...
 141. تجدید مناقصه چهار دستگاه دیزل ژنراتور 136kw و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه چهار دستگاه دیزل ژنراتور 136kw و...
 142. مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی... نوبت دوم
 143. مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی، ج گذاری معابر..... (مرحله سوم - نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی، ج گذاری معابر..... (مرحله سوم - نوبت دوم)
 144. استعلام ویفرکتسرا تیست شیرین عسل 70 گرمی .. / استعلام ویفرکتسرا تیست شیرین عسل 70 گرمی ..
 145. مناقصه ید و تامین تجهیزات اری بارانی نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه ید و تامین تجهیزات اری بارانی نوبت دوم
 146. تجدید مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم
 147. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ساختمان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ساختمان - نوبت دوم
 148. استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی ... / استعلام , استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی ...
 149. مناقصه پیگیری و وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه پیگیری و وصول مطالبات
 150. مناقصه gas turbine ruston- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه gas turbine ruston- نوبت دوم
 151. استعلام ترانس جریان ولتاژ / استعلام ترانس جریان ولتاژ
 152. مناقصه احداث نهر کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث نهر کشاورزی
 153. مناقصه احداث پارک در شهرک... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک در شهرک...
 154. استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی لامبرشت / استعلام لوازم یدکی ایستگاه خ ر هواشناسی لامبرشت
 155. مناقصه کابل مهاردار هوایی و کابل کانالی و خاکی / آگهی مناقصه ,مناقصه کابل مهاردار هوایی و کابل کانالی و خاکی
 156. استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...
 157. مناقصه دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری / مناقصه ,مناقصه دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری
 158. فراخوان مناقصه عمومی ید 6000 تخته خورجین / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه عمومی ید 6000 تخته خورجین
 159. فراخوان مناقصه اصلاح و تکمیل و مرمت سوله / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح و تکمیل و مرمت سوله
 160. استعلام شناسنامه دار زیستگاه ها و تعیین مناطق حساس شیلاتی ... / استعلام شناسنامه دار زیستگاه ها و تعیین مناطق حساس شیلاتی ...
 161. مناقصه دستگاه اندازه گیری آلایندگی خودرو... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه اندازه گیری آلایندگی خودرو...
 162. استعلام آجیل ... / استعلام , استعلام آجیل ...
 163. مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم - نوبت دوم
 164. مناقصه ید و تحویل 13 قلم ورق، یک قلم پروفیل hp / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید و تحویل 13 قلم ورق، یک قلم پروفیل hp
 165. استعلام پسته خام و پسته شور و مغز بادام هندی و مغز بادام درختی / استعلام پسته خام و پسته شور و مغز بادام هندی و مغز بادام درختی
 166. مناقصه عمومی ید یک هزار عدد آبگرمکن گازی و برقی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی ید یک هزار عدد آبگرمکن گازی و برقی... نوبت دوم
 167. مناقصه تعمیر و بازسازی پل... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی پل... نوبت دوم
 168. فراخوان عملیات اجرای خط انتقال آب 400 و 500 م م چدن داکتیل / فراخوان ، فراخوان عملیات اجرای خط انتقال آب 400 و 500 م م چدن داکتیل
 169. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا
 170. مناقصه تامین مکانیزم عملگر نیوماتیکی کلید ژنراتور واحد گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مکانیزم عملگر نیوماتیکی کلید ژنراتور واحد گازی نوبت دوم
 171. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 172. استعلام شبکه برق رسانی چاه ... / استعلام , استعلام شبکه برق رسانی چاه ...
 173. مناقصه ید وسایل شهربازی... / مناقصه, مناقصه ید وسایل شهربازی...
 174. استعلام تهیه و نصب جهت درب و پنجره ساختمان اداره ... / استعلام تهیه و نصب جهت درب و پنجره ساختمان اداره ...
 175. آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز / اگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز
 176. استعلام تهیه و نصب کرکره / استعلام تهیه و نصب کرکره
 177. اصلاحیه مناقصه احداث پروژه های ناجا / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه های ناجا
 178. استعلام لیبل ... / استعلام , استعلام لیبل ...
 179. مناقصه تهیه مصالح و اجرای پی کنی / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای پی کنی
 180. استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی (ec) پرتابل / استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی (ec) پرتابل
 181. فراخوان ارزی کیفی انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل خدمات حمل و نقل، تعمیر و نگهداری... / فراخوان فراخوان ارزی کیفی انجام امور خدماتی و پشتیبانی شامل خدمات حمل و نقل، تعمیر و نگهداری...
 182. مناقصه گازرسانی به خوشه کلات مشایخ اصلاحیه / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به خوشه کلات مشایخ -اصلاحیه
 183. مناقصه انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 184. مناقصه اجرای کامل عملیات نیرورسانی پروژه های برج باغ مس ی... / مناقصه, مناقصه اجرای کامل عملیات نیرورسانی پروژه های برج باغ مس ی...
 185. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم
 186. استعلام فعالیت های طراحی تخصصی / استعلام فعالیت های طراحی تخصصی
 187. استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...
 188. مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب ... نوبت دوم
 189. مناقصه برونسپاری فعالیت های حفظ ، نگهداری و بهره برداری از اماکن و ... / مناقصه, مناقصه برونسپاری فعالیت های حفظ ، نگهداری و بهره برداری از اماکن و ...
 190. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم نوبت دوم
 191. مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه نوبت دوم
 192. استعلام رب آتا / استعلام رب آتا
 193. مناقصه پیاده روسازی بلوار .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی بلوار ....
 194. اصلاحیه مناقصه زیرسازی، ج گذاری و آسف و... / مناقصه ,اصلاحیه مناقصه زیرسازی، ج گذاری و آسف و...
 195. استعلام دستگاه جوش پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام دستگاه جوش پلی اتیلن ...
 196. استعلام دکل شکننده فرودگاهی / استعلام دکل شکننده فرودگاهی
 197. مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم
 198. مناقصه واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و ... - نوبت دوم
 199. استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...
 200. مناقصه خدمات عمومی -شامل امور خدماتی، خدمتگزاری و ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی -شامل امور خدماتی، خدمتگزاری و ...- نوبت دوم
 201. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه خودنگهداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه خودنگهداری- نوبت دوم
 202. استعلام مایع ظرفشویی ... / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی ...
 203. استعلام نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار / استعلام,استعلام نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار
 204. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم
 205. استعلام سوئیچ... / استعلام , استعلام سوئیچ...
 206. مناقصه ید خدمت نیروهای درمانی جهت بیمارستانهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید خدمت نیروهای درمانی جهت بیمارستانهای تابعه
 207. مناقصه تامین 129 قلم از قطعات یدکی مورد نیاز دروگرهای نیشکر ... / مناقصه,مناقصه تامین 129 قلم از قطعات یدکی مورد نیاز دروگرهای نیشکر ...
 208. استعلام بروز رسانی بسته نرم افزار .... / استعلام , استعلام بروز رسانی بسته نرم افزار ....
 209. استعلام دیگ چدنی شوفاژ 12 پره کامل و شیر برقی کنترل مشعل گازی -گرمی / استعلام,استعلام دیگ چدنی شوفاژ 12 پره کامل و شیر برقی کنترل مشعل گازی -گرمی
 210. استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...
 211. مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات / مناقصه,مناقصه انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات
 212. فراخوان، فراخوان سرمایه گذاری در تامین و بهره برداری خودروهای برقی (نوبت دوم) / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در تامین و بهره برداری خودروهای برقی (نوبت دوم)
 213. استعلام دتکتور گاز سنج ... / استعلام , استعلام دتکتور گاز سنج ...
 214. مناقصه ارائه خدمات مدیریتی حدود 381 نفر نیروی انسانی / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات مدیریتی حدود 381 نفر نیروی انسانی
 215. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با تامین مصالح و م ومات / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوائی با تامین مصالح و م ومات
 216. مناقصه احداث خیابان، ج گذاری، تهیه و اجرای آسف - چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خیابان، ج گذاری، تهیه و اجرای آسف - چاپ دوم
 217. مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 - نوبت دوم
 218. استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...
 219. فراخوان ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و ... 96.12.7 / فراخوان ارزی کیفی مشاوران , فراخوان ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی و ... 96.12.7
 220. تجدید مناقصه ید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات ... / مناقصه ، تجدید مناقصه ید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات ...
 221. مناقصه ید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم
 222. ارزی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بزرگ... / آگهی عمومی ارزی کیفی، ارزی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان بزرگ...
 223. مناقصه ید برنج هندی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه ید برنج هندی ... (نوبت دوم)
 224. مناقصه ید روغن خام سویا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه ید روغن خام سویا (نوبت دوم)
 225. فراخوان مناقصه آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی ...نوبت دوم
 226. استعلام الکترو پمپ ... / استعلام , استعلام الکترو پمپ ...
 227. مناقصه اجرای خدمات سرویس دهی آبدارخانه، نظافت و باغبانی.. نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , مناقصه اجرای خدمات سرویس دهی آبدارخانه، نظافت و باغبانی.. نوبت دوم
 228. مناقصه ید کاور و راکت استاندارد مارشالر... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ید کاور و راکت استاندارد مارشالر...
 229. استعلام کولرگازی ... / استعلام, استعلام کولرگازی ...
 230. فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات - نوبت دوم
 231. استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام واگذاری تعداد 74 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...
 232. استعلام مایع جرم گیر ... / استعلام , استعلام مایع جرم گیر ...
 233. مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم، انواع کابل خودنگهدار... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید انواع سیم آلومینیوم، انواع کابل خودنگهدار... نوبت دوم
 234. مناقصه واگذاری امورات مربوط به تامین نیروی انسانی، انجام امورات آبیاری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امورات مربوط به تامین نیروی انسانی، انجام امورات آبیاری و ...
 235. استعلام سرور مدل dl380 gen / استعلام سرور مدل dl380 gen
 236. مناقصه ید 14063 متر کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 14063 متر کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم
 237. استعلام دستگاه رله دیستانس ... / استعلام , استعلام دستگاه رله دیستانس ...
 238. استعلام چراغ ... / استعلام, استعلام چراغ ....
 239. مناقصه لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 240. مناقصه ید یکدستگاه آیس پلاست کامپکت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه ید یکدستگاه آیس پلاست کامپکت (نوبت دوم)
 241. مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات و روشنایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات و روشنایی - نوبت دوم
 242. استعلام برنج 1121 هندی / استعلام برنج 1121 هندی
 243. مناقصه اجرای عملیات ساخت باقی مانده 2 برج مس ی- نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت باقی مانده 2 برج مس ی- نوبت دوم
 244. مناقصه میزان 50.000 تن سنگ آهن - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه میزان 50.000 تن سنگ آهن - نوبت دوم
 245. مناقصه انجام عملیات کیسه گیری، توزین... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات کیسه گیری، توزین...
 246. مناقصه ید و نصب دوربین های مداربسته پالایشگاه ... / آگهی مناقصه، مناقصه ید و نصب دوربین های مداربسته پالایشگاه ...
 247. مناقصه ید 30 تن برنج ایرانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه ید 30 تن برنج ایرانی و ...
 248. مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی... نوبت دوم
 249. مناقصه درب اتوماتیک رول آپ / مناقصه عمومی , مناقصه درب اتوماتیک رول آپ
 250. استعلام لیبل ... / استعلام , استعلام لیبل ...
 251. مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری
 252. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری تعدادی از ایستگاه های انتقال - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات بهره برداری تعدادی از ایستگاه های انتقال - نوبت دوم
 253. مناقصه زیرسازی و آسف معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسف معابر سطح شهر (نوبت دوم)
 254. استعلام کدورت سنج آب / استعلام کدورت سنج آب
 255. مناقصه احداث پارک محله ای و محوطه سازی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای و محوطه سازی (نوبت دوم)
 256. تجدید مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجاره ماشین آلات، عملیات خدمات شهری...
 257. تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها (نوبت دوم)
 258. استعلام دوربین عکاسی دیجیتال... / استعلام دوربین عکاسی دیجیتال...
 259. مناقصه عملیات اجرایی روسازی جاده عملکردی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روسازی جاده عملکردی ...
 260. استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه ..... / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه .....
 261. فراخوان تامین تجهیزات استودیویی (نوبت دوم) / مناقصه , فراخوان تامین تجهیزات استودیویی (نوبت دوم)
 262. استعلام واگذاری تعداد 76 پرونده غیر قابل باز توان ... / استعلام , استعلام واگذاری تعداد 76 پرونده غیر قابل باز توان ...
 263. اصلاحیه فراخوان عمومی مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه و ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان عمومی مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه و ...
 264. استعلام برگزاری دوره آموزشی و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد با توجه به شرح خدمات پیوست / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد با توجه به شرح خدمات پیوست
 265. استعلام 55 دستگاه باطری 2 ولت، 350 آمپر ساعت.. / استعلام 55 دستگاه باطری 2 ولت، 350 آمپر ساعت..
 266. استعلام کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ... / استعلام , استعلام کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ...
 267. مناقصه آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه آبرسانی ...نوبت دوم
 268. استعلام 410 متر حفاری و لوله کشی شوفاژ به همراه بازسازی / استعلام 410 متر حفاری و لوله کشی شوفاژ به همراه بازسازی
 269. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت
 270. استعلام تهیه و نصب درب دو لنگه 230*60 سانتی متر مربع - ضد حریق / استعلام تهیه و نصب درب دو لنگه 230*60 سانتی متر مربع - ضد حریق
 271. استعلام انجام تعمیرات مورد نیاز 7 باب کتابخانه شهری و روستایی ... / استعلام, استعلام انجام تعمیرات مورد نیاز 7 باب کتابخانه شهری و روستایی ...
 272. استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز ...
 273. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری
 274. استعلام ید مانیتور .... / استعلام, استعلام ید مانیتور
 275. مناقصه احداث ساختمان پانسیون / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پانسیون
 276. مناقصه اجرای گازرسانی پروژه های... / دعوت به مناقصه، مناقصه اجرای گازرسانی پروژه های...
 277. استعلام کمربند نجات دونفره، ماسکت، پوتین ضد حریق / استعلام کمربند نجات دونفره، ماسکت، پوتین ضد حریق
 278. مناقصه ید و استقرار تجهیزات ذخیره سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه ید و استقرار تجهیزات ذخیره سازی ...
 279. مناقصه تامین خودروهای استیجاری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری درون شهری و برون شهری مرحله دوم نوبت دوم
 280. تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی (نوبت دوم)
 281. مناقصه ید یک مجموعه swimming roll / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید یک مجموعه swimming roll
 282. مناقصه ید یک دستگاه اتوبوستر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه ید یک دستگاه اتوبوستر و ... نوبت دوم
 283. فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 11 کیلومتر خط تغذیه نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 11 کیلومتر خط تغذیه نوبت دوم
 284. مناقصه مرمت و ساماندهی شهرستان / مناقصه ,مناقصه مرمت و ساماندهی شهرستان
 285. مناقصه رنگ آمیزی اساسی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی اساسی - نوبت دوم
 286. مناقصه ید تجهیزات آتش نشانی ... / مناقصه ,مناقصه ید تجهیزات آتش نشانی ...
 287. مناقصه نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات آزمایشگاه / اگهی مناقصه , مناقصه نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات آزمایشگاه
 288. مناقصه ید قطعات و تجهیزات یدکی ریفاینر کلافلاین / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید قطعات و تجهیزات یدکی ریفاینر کلافلاین
 289. تجدید مناقصه تهیه و اجرای ادامه لوله گذاری خط انتقال آب ... / مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و اجرای ادامه لوله گذاری خط انتقال آب ...
 290. استعلام mini pc... / استعلام , استعلام mini pc...
 291. مناقصه ید م ومات اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید م ومات اداری
 292. فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رفسنجان - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رفسنجان - نوبت دوم
 293. استعلام تهیه غذای گرم / استعلام, استعلام تهیه غذای گرم
 294. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 147کیلومتر شبکه توزیع نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 147کیلومتر شبکه توزیع نوبت دوم
 295. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی (نوبت دوم)
 296. مناقصه تکمیل ساختمان اداری و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان اداری و ...
 297. تجدید مناقصه پروژه زیرسازی ج گذاری و آسف شهرک / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه زیرسازی ج گذاری و آسف شهرک
 298. مناقصه ید کیسه های جامبوبگ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید کیسه های جامبوبگ نوبت دوم
 299. مناقصه اجرای تغذیه چاه های آب شرب... نوبت دوم / آگهی دریافت اسناد ارزی کیفی و مناقصه , مناقصه اجرای تغذیه چاه های آب شرب... نوبت دوم
 300. استعلام ید سرور طبق مشخصات پیوست / استعلام, استعلام ید سرور طبق مشخصات پیوست
 301. مناقصه احداث ج ،کانیو ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث ج ،کانیو ...نوبت دوم
 302. مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی... / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی...
 303. استعلام ید و نصب دو دستگاه rtu / استعلام ید و نصب دو دستگاه rtu
 304. فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 65 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 65 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم
 305. مناقصه پروژه نیرورسانی، کاهش تلفات، احداث فیدر وجی، تامین برق شهری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی، کاهش تلفات، احداث فیدر وجی، تامین برق شهری
 306. تجدید مناقصه پروژه پل عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه پل عابر پیاده
 307. مناقصه انجام خدمات نگهداری، تعمیرات لوله، تاسیسات و انشعابات خطوط فولادی...96.12.7 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری، تعمیرات لوله، تاسیسات و انشعابات خطوط فولادی... 96.12.7
 308. استعلام واگذاری تعداد 108 پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول ... / استعلام واگذاری تعداد 108 پرونده غیرقابل بازتوان افراد معلول ...
 309. مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری تعمیرات تاسیسات مکانیکی شامل... / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری تعمیرات تاسیسات مکانیکی شامل...
 310. اصلاحیه فراخوان مناقصه ید بکهو لودر - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه، اصلاحیه فراخوان مناقصه ید بکهو لودر - نوبت دوم
 311. مناقصه ید کابل و پایه چراغ تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ید کابل و پایه چراغ تجدید
 312. استعلام طرح کاهش طلاق ناشنوایان / استعلام طرح کاهش طلاق ناشنوایان
 313. استعلام شیر روشویی ... / استعلام , استعلام شیر روشویی ...
 314. مناقصه اجرای تکمیل پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تکمیل پارک
 315. مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی (نوبت دوم)
 316. استعلام یک مجموعه سیستم دوربین مداربسته / استعلام یک مجموعه سیستم دوربین مداربسته
 317. مناقصه برون سپاری انجام خدمات راهبری ، بهره برداری ، نگه داری / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری انجام خدمات راهبری ، بهره برداری ، نگه داری
 318. مناقصه عمومی لایروبی انهار و کانال های تالاب (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی لایروبی انهار و کانال های تالاب (نوبت دوم)
 319. مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز
 320. استعلام ید دستگاه چاپگر و دستگاه فتوکپی / استعلام,استعلام ید دستگاه چاپگر و دستگاه فتوکپی
 321. مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به راهبری و نگهداری تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 322. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 22 کیلومتر خط تغذیه شهر... نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 22 کیلومتر خط تغذیه شهر... نوبت دوم
 323. استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی.... / استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی....
 324. استعلام کلید ... / استعلام , استعلام کلید ...
 325. مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مخزن آب فولادی پیچ و مهره ای 500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مخزن آب فولادی پیچ و مهره ای 500 مترمکعبی
 326. استعلام تهیه نقشه توپوگرافی توسعه شهرک / استعلام تهیه نقشه توپوگرافی توسعه شهرک
 327. مناقصه انجام عملیات سالانه نگهداری و تعمیرات pm / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات سالانه نگهداری و تعمیرات pm
 328. استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...
 329. استعلام ید لوازم مبل میز ناهار خوری و صندلی / استعلام ید لوازم مبل میز ناهار خوری و صندلی
 330. مناقصه اجرای حوضچه است داخل پارک... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حوضچه است داخل پارک... تجدید
 331. استعلام ید استوریچ ... / استعلام, استعلام ید استوریچ ...
 332. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم
 333. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 334. تجدید مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه نوبت دوم
 335. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات نوبت دوم
 336. مناقصه ید دو نوع قطعه ف ی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ید دو نوع قطعه ف ی نوبت دوم
 337. مناقصه امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و ...نوبت دوم
 338. مناقصه ید 2.400.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 2.400.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار
 339. مناقصه جذب سرمایه گذار - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار - نوبت دوم
 340. استعلام شارژ کپسول ... / استعلام , استعلام شارژ کپسول ...
 341. استعلام واگذاری تعداد 237 پرونده غیرقابل بازتوان مددجویان معلول.. / استعلام واگذاری تعداد 237 پرونده غیرقابل بازتوان مددجویان معلول..
 342. مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر نوبت دوم
 343. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسف معابر... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه ترمیم و لکه گیری آسف معابر... تجدید
 344. استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند... / استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده غیرقابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند...
 345. مناقصات آماده سازی بخشی از راه دسترسی ... / مناقصه , مناقصات آماده سازی بخشی از راه دسترسی ...
 346. مناقصه ید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه ید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی نوبت دوم
 347. استعلام نگهداری و بهره برداری از پارکینگ ... / استعلام , استعلام نگهداری و بهره برداری از پارکینگ ...
 348. مناقصه ید 12 تن باند آلومینیوم به عرض 48 میلیمتر / آگهی مناقصه , مناقصه ید 12 تن باند آلومینیوم به عرض 48 میلیمتر
 349. مناقصه پروژه روشنایی پارک- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه روشنایی پارک- نوبت دوم
 350. استعلام لب تاپ ایسوز model: vivobook r542ur-f / استعلام لب تاپ ایسوز model: vivobook r542ur-f
 351. مناقصه عملیات تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم تاسیسات... تجدید / تجدید مناقصه ، مناقصه عملیات تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم تاسیسات... تجدید
 352. مناقصه پروژه سنگفرش و کفپوش پیاده رو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه سنگفرش و کفپوش پیاده رو - نوبت دوم
 353. مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری
 354. مناقصه سنگفرش معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سنگفرش معابر - نوبت دوم
 355. مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر- نوبت دوم
 356. استعلام ید کاتریج ... / استعلام, استعلام ید کارتریج ....
 357. استعلام کولر گازی ... / استعلام , استعلام کولر گازی ...
 358. مناقصه ید و تحویل انواع کابل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید و تحویل انواع کابل
 359. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری... / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری...
 360. مناقصه خدمات امدادرسانی و مرکز پیام شرکت نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات امدادرسانی و مرکز پیام شرکت نوبت دوم
 361. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 362. مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای محور...نوبت دوم
 363. تجدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی
 364. استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی ... / استعلام , استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی ...
 365. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر - نوبت دوم
 366. مناقصه پارچه استتار کویری، دیجیتال سربازی و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پارچه استتار کویری، دیجیتال سربازی و ...- نوبت دوم
 367. مناقصه ید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر 102b / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر 102b
 368. فراخوان عملیات اجرایی قسمتی از فاضلابروهای شهر / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قسمتی از فاضلابروهای شهر
 369. استعلام نیاز به پارتیشن دوجداره با سازه آلومینیومی و ... / استعلام نیاز به پارتیشن دوجداره با سازه آلومینیومی و ...
 370. فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 32 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 32 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم
 371. استعلام تعویض دربهای آلومینیومی قدیمی .... / استعلام, استعلام تعویض دربهای آلومینیومی قدیمی ....
 372. مناقصه تهیه، حمل و نصب قطعات بتنی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه، حمل و نصب قطعات بتنی - نوبت دوم
 373. استعلام اجرای دوره های آموزشی در بخش ن روستایی و ... / استعلام اجرای دوره های آموزشی در بخش ن روستایی و ...
 374. مناقصه بازدید محل ، نصب و تعویض لوازم اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه بازدید محل ، نصب و تعویض لوازم اندازه گیری
 375. استعلام تکمیل اطلاعات نظارتی ... / استعلام , استعلام تکمیل اطلاعات نظارتی ...
 376. تمدید مناقصه ید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی / تمدید مناقصه ید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی
 377. استعلام خدمات ی مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب / استعلام خدمات ی مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب
 378. مناقصه برنج هندی دانه بلند / مناقصه ، مناقصه برنج هندی دانه بلند
 379. مناقصه پروژه تکمیل سالن وزنه برداری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل سالن وزنه برداری نوبت دوم
 380. اصلاحیه مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات / اصلاحیه مناقصه انجااطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.12.06 در سایت

درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ... - نوبت دوم
 2. استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...
 3. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 4. مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستا / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستا
 5. مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...مرحله دوم
 6. استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه موبیل... / استعلام , استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه موبیل...
 7. استعلام آجیل ... / استعلام , استعلام آجیل ...
 8. استعلام تعمیرات و تعویض دال پل .... / استعلام, استعلام تعمیرات و تعویض دال پل ....
 9. استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...
 10. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی
 11. مناقصه احداث راه روستایی و آسف ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث راه روستایی و آسف ....- نوبت دوم
 12. استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام
 13. تجدید مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه ید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی
 14. استعلام احداث پل ... / استعلام , استعلام احداث پل ...
 15. مناقصه ید لوله فولادی و .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ید لوله فولادی و ....- نوبت دوم
 16. استعلام فنس کشی ... / استعلام , استعلام فنس کشی ...
 17. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 18. استعلام احداث پل عابر پیاده .... / استعلام, استعلام احداث پل عابر پیاده ....
 19. مناقصه آسف و روکش آسف راه های روستایی... / مناقصه , مناقصه آسف و روکش آسف راه های روستایی...
 20. فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای خط انتقال فاضلاب نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای خط انتقال فاضلاب نوبت دوم
 21. مناقصه اجرای مرمت و آسف مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای مرمت و آسف مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب - نوبت دوم
 22. مناقصه ید لوله پلی اتیلن pe100 اتمسفر / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ید لوله پلی اتیلن pe100 اتمسفر
 23. استعلام درب و پنجره ... / استعلام , استعلام درب و پنجره ...
 24. مناقصه ید لوله فولادی جدار 14 اینچ فولادی / مناقصه, مناقصه ید لوله فولادی جدار 14 اینچ فولادی
 25. استعلام احداث ساختمان نگهبانی .... / استعلام, استعلام احداث ساختمان نگهبانی ....
 26. مناقصه اجرای شبکه برق ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه برق ... - نوبت دوم
 27. استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی و مکانیکی... / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکتریکی و مکانیکی...
 28. استعلام تعمیرات و تکمیل راهدارخانه و سیستم گرمایشی .... / استعلام, استعلام تعمیرات و تکمیل راهدارخانه و سیستم گرمایشی ....
 29. استعلام تیرچوبی ... / استعلام , استعلام تیرچوبی ...
 30. مناقصه خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی
 31. مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر / مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر
 32. تجدید مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد
 33. استعلام پهنای باند اینترنت ... / استعلام , استعلام پهنای باند اینترنت ...
 34. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 147کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 147کیلومتر شبکه توزیع
 35. مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدمات و خودروهای سواری... / مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدمات و خودروهای سواری...
 36. استعلام ابزارآلات فنی / استعلام, استعلام ابزارآلات فنی
 37. استعلام منبع تغذیه ... / استعلام , استعلام منبع تغذیه ...
 38. مناقصه تعریض باند ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تعریض باند ...
 39. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 42 کیلومتر شبکه توزیع... / فراخوان آگهی ارزی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 42 کیلومتر شبکه توزیع...
 40. فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / فراخوان آگهی ارزی کیفی , فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
 41. مناقصه اورهال یک دستگاه توربین 2-366-d تاسیسات تقویت فشار گاز ... / مناقصه عمومی, مناقصه اورهال یک دستگاه توربین 2-366-d تاسیسات تقویت فشار گاز ...
 42. استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام پایان دهی و تکمیل بنا
 43. مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیم شهری... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیم شهری... نوبت دوم
 44. مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه / مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه
 45. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 46. مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، نظافت ، نگهبانی ، حراست و حفاظت از تعداد 2 دستگاه پله برقی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات بازدید ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، نظافت ، نگهبانی ، حراست و حفاظت از تعداد 2 دستگاه پله برقی
 47. استعلام چمن زن بنزینی / استعلام چمن زن بنزینی
 48. تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی
 49. استعلام تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی محورهای روستایی... / استعلام تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی محورهای روستایی...
 50. مناقصه اجاره نیسان - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجاره نیسان - نوبت دوم
 51. فراخوان ابنیه فنی سح - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان ابنیه فنی سح - نوبت دوم
 52. مناقصه آبرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه آبرسانی
 53. مناقصه اجرای میدان و آسف / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای میدان و آسف
 54. مناقصه خط تغذیه گاز 12 اینچ / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه, مناقصه خط تغذیه گاز 12 اینچ
 55. استعلام ید استوریج / استعلام ید استوریج
 56. استعلام دستگاه هشدار دهنده ... / استعلام , استعلام دستگاه هشدار دهنده ...
 57. مناقصه تامین general electric- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین general electric- نوبت دوم
 58. مناقصه ید و نصب نمگیرهای برج خنک کن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید و نصب نمگیرهای برج خنک کن - نوبت دوم
 59. استعلام ید تجهیزات مورد نیاز دیتا / استعلام, استعلام ید تجهیزات مورد نیاز دیتا
 60. استعلام سرور hp / استعلام سرور hp
 61. فراخوان ارزی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه، فراخوان ارزی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق...نوبت دوم
 62. فراخوان واگذاری طرح تامین نیروی انسانی / مناقصه , فراخوان واگذاری طرح تامین نیروی انسانی
 63. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم
 64. مناقصه احداث ساختمان راهداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان راهداری
 65. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 66. استعلام نمایشگر 55 اینچ، ا تندر 8 کانال و ... / استعلام نمایشگر 55 اینچ، ا تندر 8 کانال و ...
 67. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت دو پروژه / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت دو پروژه
 68. مناقصه ید 121500 عدد انواع کلمپ و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه ید 121500 عدد انواع کلمپ و ... نوبت دوم
 69. استعلام پچ کورد ... / استعلام, استعلام پچ کورد ...
 70. استعلام اجرای هندریل پل سید خلیل ... / استعلام اجرای هندریل پل سید خلیل ...
 71. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ- تجدید / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ- تجدید
 72. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش آبفا نوبت دوم
 73. استعلام تابلو پیام ... / استعلام , استعلام تابلو پیام ...
 74. استعلام شارژ کپسول های آتش نشانس اندازه و انواع مختلف / استعلام شارژ کپسول های آتش نشانس اندازه و انواع مختلف
 75. استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...
 76. استعلام ید لیبل پرینتر و لیبلهای مربوطه .... / استعلام, استعلام ید لیبل پرینتر و لیبلهای مربوطه ....
 77. مناقصه لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن
 78. مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسف جاده بی سیم مخابرات... (نوبت دوم - چاپ دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسف جاده بی سیم مخابرات... (نوبت دوم - چاپ دوم)
 79. استعلام پارتیشن برند جلیس / استعلام پارتیشن برند جلیس
 80. مناقصه general electric نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه general electric - نوبت دوم
 81. فراخوان مناقصه تعریض محور... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعریض محور...
 82. استعلام کنتاکتور تایپ kc44e بویین 125vdc و 600vac / استعلام کنتاکتور تایپ kc44e بویین 125vdc و 600vac
 83. استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...
 84. استعلام ترمیم پل روگذار پایانه خصوصی بار کرمانشاه به روش تسلیخ خارجی frp / استعلام ترمیم پل روگذار پایانه خصوصی بار کرمانشاه به روش تسلیخ خارجی frp
 85. استعلام هارد کامپیوتر .... / استعلام, استعلام هارد کامپیوتر ....
 86. مناقصه انجام عملیات رگذاری رودخانه نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات رگذاری رودخانه نوبت دوم
 87. مناقصه drawworks و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه drawworks و ...- نوبت دوم
 88. مناقصه اجرای رفیوژ میانی و باندهای کندرو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای رفیوژ میانی و باندهای کندرو
 89. تمدید مهلت مناقصه عمومی ید کارتریج imation / مناقصه عمومی, تمدید مهلت مناقصه عمومی ید کارتریج imation
 90. مناقصه تهیه مصالح و اجرای تجهیزات سیستم صوت و تصویر... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای تجهیزات سیستم صوت و تصویر... نوبت دوم
 91. مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم
 92. مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه احداث 10929 متر خط لوله 6 نفت از چاه - نوبت دوم
 93. استعلام ل