رسانه
رسانه

با فرو گذاشتن کارهای بیهوده، دت کامل می گرددبا فرو گذاشتن کارهای بیهوده، دت کامل می گردد

درخواست حذف اطلاعات

المومنین، علی بن طالب (علیه السلام) می فرمایند:

بِتَرکِ ما لا یَعنیکَ یَتِمُّ لَکَ العَقلُ.

با فرو گذاشتن کارهای بیهوده، دت کامل می گردد.

غرر الحکم، حدیث ۱۹۱۴