رسانه
رسانه

خداتون خوابهخداتون خوابه

درخواست حذف اطلاعات

میگم:ما همیشه لال شدیم ما همیشه خداتون زده توسرمون حرف نزدیم تا ناشکری نشه تا بیشتر بدبختمون نکنه...ما همیشه هروقت ناله کردیم گفتن کفره خداروشکر تنت سالمه و به خاطرش تمون عمر شکرشو کردیم بندگیشو کردیم ولی اون هی مارو زمین زده هی مارو نابودترمون کرده مارو اسیر ادمایی کرد که نامردیو در حقمون تموم کنن

میگم کو اون خ که شبای قدر هی العفو العفو میگفتین براش؟ چرا هیچوقت صداتونو نشنیده بس نیست براتون این همه بدبختی؟بازم صداش میزنین ؟lکیو صدت میکنین؟ ی که خوابه؟چشم بسته روی بدبختی بیچارگی ننگیتون؟هی چتونه ؟

+من کفرمیگم من دراشتباهم اصلا ولی خواهشا نیایید کامنت بزارین حرفام غلطه فلان اگه نمیتونین مرحم باشین نمکم نپاشین...