رسانه
رسانه

اعضا تیم persian_film_makerاعضا تیم persian_film_maker

درخواست حذف اطلاعات
ب و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمند به خاطر اصرار یکى از دوستان وهمراه خوبمون میخواهم اسم اعضاى این گروه رو بذارم هر چند قرار است این گروه گسترش پیدا کند اما خب فعلا به جهت اشنایى این کار صورت می رد.

میرزایى:اهنگ ساز

دستیار کارگردان:محمدمهدى على یارى

عکاس:سینا پور محمد،فربد نوروزى،محمدحسین کرمى و ارش رضاپور

بردار،کارگردان،ادیتور(تدوینگر):فربد نوروزى

حامى و ناظر ارشد گروه:ارش رضاپور

بازیگران(درصورت تمایل):فربد نوروزى سینا پور محمد،محمد مهدى على یارى،محمدحسین کرمى.منبع: http://persianfilm. /