رسانه
رسانه

کاخ رویاهاکاخ رویاها

درخواست حذف اطلاعات
انسان است دیگر!!
گاهی اوقات هندزفرى را بر می دارد
آهنگ مورد علاقه اش را می گذارد..
به دنیای تو می آید..
فکر می کند دوستش داری..
دستانش را در دستان تو می گذارد.
همین که می آید ذوق مرگ شود..
آهنگ تمام می شود..
کاخ رویاهایش نابود می شود..منبع: http://phoenix-me. /