رسانه
رسانه

اربعین حسینی تسلیتاربعین حسینی تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

خواستم این اربعین را کربلا باشم ، نشد

از نجف، پای پیاده… کربلا باشم ، نشد

زائران بین ی در حرم یادم کنید

هر ی خواستم در کربلا باشم ، نشد

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت بادمنبع: http://proudly-young. /