رسانه
رسانه

" اربعین و کربلاش "" اربعین و کربلاش "

درخواست حذف اطلاعات

گفت اصل بده !؟

گفتم مادرم کنیز زینب ...

باباموڹ هم غلام عباس ...

برادرم غلام علی اصغر ...

خودمم غلام علی اکبر ...

ما اصل و نصبمون غلام در خونه ح ...

جد در جدمون نوکرش بودن ، غلام خانه زادشیم ...!

گفت : تو دنیا چی داری ؟؟؟

گفتم : یه پیرهن مشکی ...!

یه شال عزا ...!

و یه سَر ، که اگه بخواد افتاده زیر پاش ...!!!

خندید گفت روانی خدا شفات بده !!!

گفتم : " بیمار حسینم شفا نمیخواهم ؛ جز حسین و کربلا از خدا نمیخواهم "

.

.

+ دعاگوی دوستان هستم ...

ان شاا.. قسمت هر ی که نرفته بشه ...

حلالم کنید ...

یا علی ...منبع: http://proudly-young. /