رسانه
رسانه

پسر است دیگر...دختر از او سر است دیگر!!!پسر است دیگر...دختر از او سر است دیگر!!!

درخواست حذف اطلاعات

دختر : عشقم تو زبان اسپانیایی بلدی ؟

پسر : بله عزیزم بلدم

دختر : یکم اسپانیایی حرف بزن ببینم

پسر : ایکر کاسیاس سرجیو راموس ژاوی آلونسو

دختر : وااای معنیش چی میشه عشقم ؟

پسر : یعنی هیچ وقت فراموشت نمیکنم عمرم

دختر : قربونت بشم عشق من

پسر : دنی کارواخال!

دختر : این معنیش چیه ؟

پسر : دوستت دارم

دختر: کنعانی رحمتی منصوریان

پسر: این دیگه ینی چی

دختر: ینی خودتی

والامنبع: http://proudly-young. /