رسانه
رسانه

دله دل. . .تنهایی لیلا=تنهایی فاطمه . .

درخواست حذف اطلاعات

چقد این لیلاا شبیه منه.....

با یه تفاوت بزرگ...

خوشبحال لیلا این همه آدم دورو ورشن تا به محمد آقاش برسه..

دیگه مثل من یه عمر حسرت نمی خوره.......
بغضم در گلو ش ت..

درخواست حذف اطلاعات
تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد از آن شبی که بر نگشتی جهان که شادی آفرین بود به چشم من غم آفرین شد.. از آن شبی که بر نگشتی از آن شب سرد خزان شبها گذشته داستان باده و مینا گذشته روزگاری بر من تنها گذشته تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد از آن شبی که بر نگشتی منم چو چشمه سرابم چو نقش آرزو بر آبم همچو قصه و فسانه ام بلرزدم زدل نسیمی به وقت زندگی حباب در زمان بی نشانه ام آرزو، آرزو، ای سراب بی کران ای امید بی نشان ای که شعله های تو آتشم زند به جان عشق من بود گناه من منم عاشق منم رسوا بار غم به دل نشسته ای منم عاشق منم شیدا مرغ بال وپر ش ته ای...