رسانه
رسانه

احتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شداحتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

دوستان امروز چهارشنبه فشار فروش بسیار زیاد است-پیشنهاد میکنم هیجانزده تصمیم نگیرید وفعلا دست نگه دارید-فعلا جو بازار هیجانی شده و هر تصمیمی میتواند منجر به زیان شود پس پیشنهاد میکنم که اصلا نگران نباشید چرا که بازار ومعامله گران از این روزهای سخت زیاد به خود دیده و سیستم را خاموش کرده واصلا نگاه به بازار نیندازید که هیجانی عمل نکنید-حتی در صورت پیروزی ترامپ قرار نیست که بازار منفجر شود و سیاست های امریکا تقریبا ادامه همان سیاست های قبل در مقابل ایران خواهد بودمنبع: http://qomsaham. /