رسانه
رسانه

اصلاح سنت های قدیم با شیوه درستاصلاح سنت های قدیم با شیوه درست

درخواست حذف اطلاعات

سلام

خانم محترم،آقای ظرفیت وجو مثل شما احساس نیست،چطور ازش انتظار محبت وابراز احساس داری،پس لطفا کمک کنید تا بداند،اگر نخواست بداند اون یه چیز دیگه هست وایشون ....

آقای محترم،خانمی که ظرفیت وجو مثل شما نیست،چطور ازش انتظار ابراز احساسات به اون شکلی که شما دوست دارید،پس لطفا کمک کنیدتا بداند.که اکثر خانمها متوجه می شوند اگر نشود حتما دلیل داره...

#خاطره(جریان مربوط به 4سال قبل)

به جای اصلاح سنت های قدیمی لطفا،روش ها غلط ترویج ندهید.دخترا فکر میکند،پسر خوب پیدا نمی شود،پسرهام فکر میکنند دختر خوب پیدا نمی شود.دخترا سر این موضوع باهام کل کل د.

دختر ها باهام داشتند ،حرف میزند،می گفتند پسری پیدا نمیشه با دختر حرف نزده باشه،گفتم اصلا هم این طور نیست،دوتا از برادرهای بنده به دخترها محل نمیزارند.

گفتند نه رایت میگی شمارشون بده امتحان کنیم.گفتم ببین کوچک چند بار زنگ بزنی برنمیداره،آ برداشت،فهمید دختری قطع میکنه،بعد شماره تو میبره میده به داداش بزرگ ترم که به دخترها محل نمیذاره،بزرگ هم سه دقیقه باهات حرف میزنه اولا شماره تو رد ی کنه و آ ش برگردی بگی،غلط .هیچی قبول ن د.گفتم به شرطی شمارشون میدم که خبر دار نشوند که من شمارشون دادم.خوب این ها زنگ زدند.اول به کوچک زنگ زدند.خوب برا اینکه لو نروند.یه هفته بعد هم به بزرگ زنگ زدند.همون طور شد.هچی برادرم بلافاصله بعد قطع تماس با من تماس گرفت تا بدونه،کار من بوده یا نه،هیچی سوتی دادم،گوشیم خاموش شد.میدونست دورغ نمیگم ،خوب پرسید کار تو بود،اون هم نگفت چه کاری من هم گفتم نه...ولی بعدا بهش توضیح دادم....

خوب بنده دوتا برادر داشتم ودیده بودم.دختری که برادر نداره ویا پسر که خواهرنداره،چطور متوجه این موضوع بشود...