رسانه
رسانه

????????????????????????????????

درخواست حذف اطلاعات


اه سبک زندگی مد نظر ما چیست؟

1.ما را به «لذتِ بیشتر از حیات» برساند (در دنیا و آ ت)

2.ما را به «قدرت بیشتر» برساند (قدرت فردی و ملی)

3.استعدادهای ما را بیشتر شکوفا کند


اصول موضوعه برای طراحی یک سبک زندگیِ درست:

اصل اول: رسیدن به «دانش و تفکر منطقی و قدرت تحلیل عمیق»

اصل دوم: سعی و تلاش و مقابله با راحت طلبی است

اصل سوم: داشتنِ نظم و برنامه است

اصل چهارم: تولید «ارزش افزوده» (در زمینۀ مال، علم، خدمات و...)

ی که در زندگی اش اهل برنامه باشد، وقتی خدا به او برنامه ای می دهد، راحت می پذیرد و اجرا می کند

برخی از روحیات عالی معنوی به انی که اهل درآمدزایی نیستند قابل انتقال نیست!

___________________

#علیرضا_پناهیان

⭕بایدهای کلیدی یا اصولِ موضوعه ای که برای یک برنامه ریزی خوب-جهت رسیدن به یک سبک زندگی خوب- باید در نظر بگیریم کدام ها هستند؟ برای اینکه سبک زندگیِ غلطی طراحی نکنیم، چه بایدهایی را باید درنظر بگیریم؟ اساساً غلط یا درست بودن سبک زندگی را از کجا می توانیم بفهمیم؟

⭕درجامعه ای که انواع و اقسام آدم ها-با گرایش ها و سلیقه های متنوع و سطح عقلانی مختلف- در آن زندگی می کنند، برای رسیدن به یک سبک زندگیِ درست، باید یک «قدر مشترک» را در نظر بگیریم. ما نمی توانیم اول، دین همه را درست کنیم بعداً برویم سراغ سبک زندگی! بلکه سبک زندگی به نوعی مقدمِ بر دین داری آدم ها است.

⭕البته معلوم است که آدم ها معمولاً سبک زندگی را از جهان بینی و ارزش های خودشان اخذ می کنند و آنهایی که دین دار هستند سعی می کنند سبک زندگی شان را از دین بگیرند، اما سبک زندگی می تواند قبل از اینکه بحث از دین به میان بیاید، در جامعه به عنوان یک «پیمان مشترک» مطرح باشد و این خیلی لازم است.

⭕ما به یک سبک زندگی ای نیاز داریم که حتی قبل از اینکه با ی درمورد دین داری به توافق و تفاهم برسیم بتوانیم سر آن سبک زندگی با او به تفاهم و توافق برسیم. این سبک زندگی را باید در آموزش و پرورش، برای همه پیشنهاد بدهیم. الان صهیونیست ها دارند همین کار را انجام می دهند، مثلاً به وسیلۀ سند2030 یا به وسیلۀ تبلیغات، برای مردم جهان سبک زندگی طراحی می کنند، یعنی از طریق یک «تفاهم جهانی» سعی می کنند یک سبک زندگی غلط برای مردم ایجاد کنند و با آن، می خواهند بشریت را به بردگی بکشند. ما هم باید از طریق ایجاد یک تفاهم بین المللی، یک سبک زندگی درست، ایجاد کنیم که صاحبان همۀ ادیان و سلایق و شه ها، آن را قبول کنند و به سهولت سرِ آن به تفاهم برسند.

⭕بسیاری از مبانی و اصول موضوعه برای سبک زندگی را با دانش تجربی هم می شود اثبات کرد و این اصول، قاعدتاً با نگرش دینی و جهان بینی توحیدی دربارۀ انسان و هستی هم تطبیق دارد. البته از دین هم خیلی می توانیم برای رسیدن به این اصول موضوعه کمک بگیریم. مطمئن باشید بعد از پذیرش این اصول برای طرح ریزی یک سبک زندگی، اصلاً محتاج دین می شویم که دین به ما بگوید «اینجا چه کار کنید؟» دین در اینجا هم واقعاً بهترین راهنما است.

⭕اگر بخواهیم جزئیات سبک زندگی را طراحی کنیم، خیلی کار می برد، اما می توانیم اول در کلیات به یک توافقی برسیم و بعد، هرکدام از خانواده ها، با در نظر گرفتنِ این کلیات، خودشان می توانند در خانه-برای جزئیات سبک زندگی- طر ح های قشنگ و برنامه های خلاقانۀ جالبی طرح ریزی کنند. آدم ها خیلی جاها باید خلاقیت به ج بدهند. دین هم نگفته است که «من همۀ 24 ساعت شبانه روزِ تو را با احکام شرعیِ خاص(حرام و حلال) پُر می کنم!» بلکه خیلی از اوقات، خودِ ما در مقام مصداق، باید تشخیص بدهیم.

⭕این اصول موضوعه ای که برای سبک زندگی می خواهیم مطرح کنیم، بر اساس چه اه ی است؟ اه سبک زندگی مد نظر ما چه چیزهایی است؟ ما را به کجا باید برساند؟ 1. ما را به «لذت بیشتر از حیات» برساند. (اگر آ ت هست، در آ ت، بیشتر لذت ببریم و اگر نیست، در همین دنیا بیشتر لذت ببریم) 2. ما را به «قدرت بیشتر» برساند؛ قدرت روحی، جسمی، فکری، اجتماعی، قومی و... 3. استعدادهای انسان را بیشتر شکوفا کند.

⭕برخی از مفاهیم مشهور، در این هدف گذاری عالی و جامع زیاد نقش ندارند؛ مثلاً مفهوم « »! البته چیز خوبی است، اما خودش هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای اینکه ما را به اه فوق (قدرت، بالاترین لذت ها و شکوفایی استعدادها) برساند. بشریت را با مفهوم فریب داده اند. اتفاقاً صهیونیست ها که دشمنان بشریت هستند، بیشتر از همه، شعار را مطرح می کنند! مفهوم را جلوی چشم مردم بزرگ می کنند و آنها را از دیدن اه عالی انسانی، کور می کنند.

ادامه مطلب در پست بعد

@panahian_text