رسانه
رسانه

دل نامهدل نامه

درخواست حذف اطلاعات

حکایت اون سربازی نباشید که اونقدر نامه داد تا اینکه عشقش عاشق پستچی شد،هر چیزی اندازه داره حتی خوبی و خوب بودن