رسانه
رسانه

عمل باباعمل بابا

درخواست حذف اطلاعات

خدایا بابام رو به تو سپردم. پشت و پناهش باش. 

خدایا کمک کن فردا عمل آنژیوگرافی اش به سلامت انجام بشه و بابام مشکلی نداشته باشه.

ای خدا بر ما منت بذار و اونو سالم به ما ببخش.

عمر طولانی و با عزت به خانواده هامون بالاخص بابا و مامانمون بده. سلامتی بهشون بده . سایه شون بالاسر ما باشه. امید خونه ما باشه.


ای خدا فردا رو بخیر کن.

امشب ، چقدررررررر نگرانم. نمیدونم چه کنم؟

هر لحظه برام سخته. دلم یه جوریه. کاش بابام رو از نزدیک میدیدم. کاش خدا کمک کنه و نوروز همه در کنار هم خوش باشیم.

یه حال عجیبی دارم.
پی نوشت :

خداروشکر 

  خداروشکر بابام آنژیو کرد و مشکلی نداشت. نیاز به بالون زدن و عملهای دیگه هم نداشت. خدایا ممنونم ازت. رضا ع ممنونم ازت. دعامو مستجاب کردی.

کمک کن ما به سلامت برگردیم شهرمون و چشممون به جمال زیباشون روشن بشه.