رسانه
رسانه

تیلهتیله

درخواست حذف اطلاعات

ب خونه دوستی موندم که همسرش رفته مسافرت و تنها بود. یه گربه سفید پرشین دارن که خییییلی سخت با آدمها گرم میگیره، به اسم تیله.

من تا مدتها از گربه ها میترسیدم و تیله اولین گربه ایه که تونستم بهش دست بزنم، بغلش کنم و کلا دوسش داشته باشم!

دیروز چند بار بغلش و ماچش ، کلا باهام صمیمی تر شده بود. همینطوری که روی مبل نشسته بودم میدیدم اومد و پرید دو تا دستشو گذاشت روی زانوم و ایستاد! بهش گل کلم تعارف و شروع کرد به لیس زدنش!  یکی نیست بگه آخه کچل کی گل کلم و لیس میزنه.

شب توی هال خو دم و دوستم رفت اتاق خوابشون. گفت تیله ممکنه بیاد بخواد پیشت بخوابه، میخوای در اتاق و  ببندم کهنتونه بیاد بیرون؟ گفتم نه بذار بیاد اشکالی نداره، من تو خواب زیاد غلت نمیزنم. 

حدود 2 شب بود و تازه خواب رفته بودم، متوجه شدم داره پشت گردنمو لیس میزنه. هرچند یهو از خواب پ ولی حرکتش به شدت مهربانانه و لوس بود و بهش نمیومد. 

برگشتم بغلش و یکم زیر گردنشو ناز ، با دستش کف دستمو کشید جلو و کله شو گذاشت روش و خو د. یعنی من مردم برای این لوس بازیش! روش پتو کشیدم و خوابش برد.

صبح بهش گفتم سوپ میخوری؟ سوپ های صبحونه شو خیلی دوست داره.  تا اسمشو شنید شروع کرد به دویدن دنبالم. 


پ.ن: دلم شدیدا میخواد که حیوون خونگی بگیرم. حتی حاضرم بخاطرش خونه رو عوض کنم و تنهایی اجاره بدم. ولی سگ میخوام و با این ساعت های کاری من نمیشه همش تو خونه تنها بمونه. افسردگی میگیره.