رسانه
رسانه

قدردان اسطوره هایمان باشیم تائب یک اسطوره استقدردان اسطوره هایمان باشیم تائب یک اسطوره است

درخواست حذف اطلاعات

وقتی ی هست که برای روستایش به آب و آتش می زند طبیعتا یک اسطوره است مخصوصا ی که کار آفرین است نان رسان و گره گشا و مشکل گشاست اسطوره ها قدر اسطوره ها را بدانند داستان تائب را به گوش اسطوره های محبوب برسانیم

اگر اسطوره ها قدر اسطوره های جدیدو گمنام را بدانند و در تقویت و پرنور شدنشان بکوشند طبیعتا خودشان پررنگ می شوند در مجموع به نظر من یکی از وظایف مهم اسطوره ها قدر دانستن و تقویت و پرنور اسطوره های جدید و گمنام می باشد که طالب و جویای نام هستند تا بتوانند بهتر و بیشتر به مردم خدمت کنند این اسطوره ها هستند که باید بیشتر برای به شهرت رساندن امثال تائب فعالیت و فداکاری کنند این هم یک ایده ارزشمند است

که تائب سالهاست اصرار و پافشاری دارد اگر اسطوره های آگاه و توانا و صاحب نام به این مهم بیشتر فکر کنند طبیعتا دیگران هم تحریک می شوند تا بیشتر و بهتر در این زمینه کار کنند داستان تائب عاشق را که رد اوج صداقت و ایمان و فداکاری سالهاست غریبانه و با زحمت و کوشش فراوان برای اشتغا ائی در روستای خودش در قالب فرهنگ و ورزش تلاش می کند را به گوش اسطوره های دانا و توانا برسانیم تا حمایت و همکاری ببیند و دیگران تشویق به همکاری بشوند این ایده جالبی است چه اشکالی دارد اسطوره های معروف و مشهور و محبوب به ابرسج برای دیدن این عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار که تشنه گلستان روستایش است و دعوت به حمایت و همکار یمی کند دعوتش از سوی بندگان بزرگ خداوند پذیرفته شود همان خدائی که قدرت اشعار و نویسندگی به تائب فداکار در ابرسج داده است تا از این طریق بهتر جذب و جلب نماید و زودتر و بهتر و بیشتر موفق و سربلند شود که همه را خوشحال نماید این وظیفه مهم و واجبی است به گردن اسطوره هاست آنها که خوب می دانند یک انسان عاشق و انساندوست مثل تائب در ابرسج با چه مشکلاتی مواجه و دست به گریبان است و اندکی حمایت و همکاری می تواند نقاط قوتش را که خیرخواهانه است براحتی تقویت کند و نقاط ضعفش را که از سوی مغرضان و بی انصافان ناعادلانه است را از بین ببرند و از اینکه تحت تاثیر مغرضان قرار بگیرد مانع بشوند لگد به ساقه امیدش نزنند و جلوگیری کنند از لگدهائی که به ساقه امید تائب جویای نام می خورد بخل و کینه های مغرضانه انسانهائی که بی رحم و بی غیرت و بی حیا هستند برای امثال تائب موج می زند و این مهم را اسطوره ها می فهمند چون آنها در اول راه چوب چنین انی را خورده اند پس نباید اجازه بدهیم امثال تائب تحت تاثیر مغرضان سالها جوروجفا ببینند و اذیت و آزار بشوند و این مهم بدست توانای اسطوره ها حل شدنیست

اسطوره ها می فهمند و می دانند که شهرت امثال تائب سحرخیز و کوهنورد عاشق و عارف و شاعر و نویسنده چه اندازه برای یک روستا مفید و ارزشمند است پس هرچه زودتر به فکر حمایت و عنایت و همکار یبا این انسانی که سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو ده است تا سرافراز شود و سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم از خدمات فرهنگی و ورزشی و قرض الحسنه و خیریه اش بهره مند و خوشحال بشوند

من دست تک تک اسطوره های محبوب پروردگار را می بوسم که خاکی هستند و نیتشان پاک است و از تقویت و پرنور شدن یک عزیزی مثل خودشان سند و خوشحال می شوند و تائب ما سالها منتظر قدمهای این عزیزان است و از صحبت و قلم و نفسشان لذت و بهره می برد چون می داند تقویت و پرنور شدنش به نفع دردمندان است و خداپسندانه است ارزشمند و مفید است این یک ایده مهم و واجب و ا امیست کاش در همه روستا ها فرهنگ سازی بشود آنوقت با تقویت یک فداکار در یک روستا رد یک چشم به هم زدن آن روستا گلستان می شود این یک دعاو آرزو است که امیدوارم خداوند مستجاب نماید و اسطوره های فراوانی به ابرسج به دیدن ابوالفضل ابراهیمی (تائب) بیایند و از نزدیک جانبازیها و فداکاریهای مظلومانه غریبانه اش را در طول این سالهای سال ببینند و اشک غم و حسرت بریزند از یک دنیا ضدهمکاریها و عدم همکاریهای دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها با یک عاشق عارف و فداکار مثل تائب با صخا و در ابرسج اجرتان با یزدان پاک

امروز که در دست تو ام مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تقویت یک نفر مثل تائب تقویت یک روستاست که واقعا انساندوستانه و خداپسندانه است اگر بدنبال ارزش و ثواب فراوان هستیم بسم الله