رسانه
رسانه

ریشه کن فقر و اول از روستاها تائب در صخاریشه کن فقر و اول از روستاها تائب در صخا

درخواست حذف اطلاعات

ابوالفضل ابراهیمی (تائب) از همان دوران کودکی پی به مهم بودن مسئله فقر برد و می دید که چگونه اثرات م بی برروح و روان بچه های همسن و سالش دارد و مشکل بیکاری را خوب می فهمید برای همین درس و مدرسه را در سوم راهنمائی رها کرد تا بتواند فکری برای از بین بردن بیکاری و فقر نماید برای همین یک مجموعه ای بنام صخا تاسیس کرد تا با جذب و جلب توانمندان تقویت و پرنورش نماید

و در راه جذب و جلب گردشگران قدمهای محکمی برداشت بطوری که یک زمین خوب را در آبشار ابرسج به این مهم اختصاص داد تا محلی باشد برای استراحت گردشگرانی که به این روستا می آیند و اه ش را به سمع و نظر آنان برساند

اوایل همه کارهایش خنده دار و مورد تمس بود مخصوصا همین زمینی را که از پدربزرگش ید همه مس ه می د چون آن زمان گردشگری هنوز صحبتی نشده بود و ی پی به ارزش این صنعت نبرده بود و اما امروز از کشاورزی و دامداری هم محکم تر و شکوفاتر شده است اما کم کم مخصوصا در ی ال گذشته به اوج رسید و نتایج درخشان ایده اش ظاهر شد و مردم با وجود انسانهای تازه و توانا پی با ارزش و فایده صخا بردند که چگونه می تواند علاج همه دردهای این روستا بشود و یک الگوی خوب برای همه روستاهای ایران و جهان و این آغاز موفقیت و سربلندی تائب شد

فقر ریشه کن می شود بیکاری ریشه کن می شود به شرط حمایت و همکاری و عنایت از این فعال و فداکار

بهترین روزهای عمر من صرف مطالعه و بررسی در راه تقویت و پرنور شدن صخا شد شبهای زیادی این رویای بزرگ خواب را از چشمان من گرفت و من مجبور بودم بیدار باشم تا یک روز به اوج افتخار برسم و سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو دم

و این بی خو ها مرا با انسانهای بزرگی از طریق اینترنت آشنا و رفیق کرد و در سطح جهان درخشش خوبی داشته و دارم

من همه روستاهای ایران را با خودم رفیق و یار خواهم کرد و این دعا و آرزوی من است که همه گلستان بشوند و دیدن ابرسج را برای همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها یک برنامه قرار می دهم و تک تک آن عزیزان را عاشق و شیفته ابرسج خواهم کرد تا از نزدیک شاهد صخا این معجزه علم و عرفان و این لطف و عنایت حقتعالی بشوند و لذت و بهره ببرند

و با صخا در قالب قرض الحسنه و خیریه وامهای بدون کاغذ بازی را شروع و این کار خوبی بود که بدنبال جذب نیکوکاران و خیرین ابرمیلیاردر و پولدار هستم تا محکم و استوار به کارم ادامه بدهم چون در روستاها راحت می شود وام بدون چک و سفته و بدون کارمزد داد و انصافا برگشت خوبی هم دارد فقط سی درصد معوقات هستند که سدراه می شوند اگر توسط توانمندان حمایت شود این سی درصد هم ضربه نمی زند و طبیعتا در اسرع وقت برگشت داده می شود و حداقل با یک ثروتمند این نقطه ضعف درست می شود و با یک ثروتمند بهتر است بگوئیم نقاط قوت صخا تقویت و پرنور می گردد

و اما هرگز در روستاها بدحس دیده نمی شود و هرچند دیر و زود دارد آنهم بخاطر کم توانیشان است اما هرگز چیزی به نام خوردن مال ی وجود ندارد چون در روستاها اعتقادات بسیار بالاست و همه رعایت می کنند و من در صخا سی سال است که بوضوح دیده ام و شاهد بودم

پس در روستاها راحت می شود برروی این ایده ارزشمند کار کرد و تقویت و پرنورش نمود و البته لذت فراوانی هم دارد هم فعالیت و فداکاری و هم حمایت و عنایت و همکاری بسیار لذت بخش است

و من می توانم در یک چشم به هم زدن روستایم را گلستان کنم و الگوی خوبی برای همه روستاها بشوم

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫پدرم فقیر بود پدربزرگم هم فقیر بود‬‎