رسانه
رسانه

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....سد گروه

درخواست حذف اطلاعات


تصاویری از سد خاتم الانبیاء دشتغین (دشغین) در ادامه مطلب:ادامه مطلبتراده

درخواست حذف اطلاعات


-یکی از سنت های جالب این منطقه در هنگام عروسی اینست که تعدادی از اقوام عروس و داماد، دسته جمعی به سمت درخت سفیدالی(سپیداری) که از قبل انتخاب کرده اند می روند.در انجا با کمک هم و بوسیله ی تبر درخت سفیدال که طول زیادی دارد را از پایین تنه؛ و نه از ریشه؛ قطع می کنند.
انرا به شکل افقی روی شانه ی هم قرار می دهند و با همراهی هم انرا به محل مراسم عروسی که جلوی خانه ی عروس یا داماد است منتقل می کنند.در طول مسیر ک ن را روی این درخت افقی می نشانند و این کار را خوش یمن می دانند.بارها با هم فریاد(کلولو و شواش) سر می دهند.

ادامه مطلبزندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات


زندگی معلم بزرگی است…:
زندگی می آموزد که شتاب نکن.
زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی
دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.
زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.
زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی ت می کردی و این را نمی دانستی.
زندگی زیباست!


ع : غروب کن رئیس / زمستان 95

نوه اقا سید محمد زمان ع

درخواست حذف اطلاعاتعبارت " نوه ی اقا سید محمد زمان بر روی سنگ قبری در قبرستان گروه


گفتنیست ارامگاه زاده سید محمد زمان ع نیز در گشیگان زیارتگاه اهالی و دوستداران است.سایه ام تنها برای تیر یا مرداد نیست

درخواست حذف اطلاعات

من همان تنها درخت در کنار جاده ام گوشه ای در این این بیابان خدا افتاده ام گرچه تنها..گرچه غمگین…گرچه دلتنگم ولی روبروی هر ی آغوش خود بگشاده ام هر که آمد نام خود را بر تنم حک کرد و رفت من نمادی از سر و سر زاده ام

ادامه مطلب