رسانه
رسانه

معاون نوبخت: یارانه نقدی تغییر نمی کندمعاون نوبخت: یارانه نقدی تغییر نمی کند

درخواست حذف اطلاعات


معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بسیاری از اختیارات بودجه به استان ها واگذار شد،…