رسانه
رسانه

این زن پس از طلاق گرفتن از همسرش, ثروتمندترین زن جهان می شود! عاین زن پس از طلاق گرفتن از همسرش, ثروتمندترین زن جهان می شود! ع

درخواست حذف اطلاعات


ماکنزی همسر جوزف بزوس پس از جدا شدن و طلاق گرفتن از ثروتمندترین مرد جهان, به عنوان ثروتمندترین زن…