رسانه
رسانه

بمب تراکتورسازی برای انتخاب سرمربی: گاس هیدینگبمب تراکتورسازی برای انتخاب سرمربی: گاس هیدینگ

درخواست حذف اطلاعات


گفته می شود مسئولان تراکتورسازی برای به خدمت گرفتن گاس هیدینگ دست به کار شده اند