رسانه
رسانه

«دوستت دارم»«دوستت دارم»

درخواست حذف اطلاعات

یکی از باگ های بزرگ من اینست که هیچگاه گفتن «دوستت دارم» را یاد نگرفتم. اصلاً زبانم کوتاه و دهانم تنگ است. دوست داشتم بارها و بارها به همه ی آنهایی که از کنارم رد می شدند و برای ثانیه ای سکوتشان مرا غرق می کرد بگویم که چه اندازه دوستشان دارم! حتی یک قطره، حتی هیچ!

به مادرم به پدرم به همه ی آنهایی که ممکن است یک روز اگر هم بگویم دوستشان دارم نخواهند شنید.

اگرچه یکبار در زندگیم «دوستت دارم» را برای یک نفر نوشتم. اما خب نوشته به درد لای جرز می خورد. هزارتا شعر هم جای این جمله را نمی گیرد وقتی که از زبان واقعاً عاشقت جاری شود.

من سرش ته ترینم. کاش زبان چشمهایم را می خو د. کاش حرفی بین سکوت ما رد و بدل می شد به زیباییِ «دوستت دارم».