رسانه
رسانه

خاطره از شهید خلیلیخاطره از شهید خلیلی

درخواست حذف اطلاعات

یه روز که زمان آموزشی داشتم تو همین کویر کار می کردیم

محمد حسن و حیدر و گروهش تو کوه ها و بیابان گم شدند و تنها با دوقمقمه برای مدت ۷ الی ۸ ساعت

محمد حسن جانشین دسته بود با زیرکی که داشت تونست راه رو پیدا کنه و بچه ها رو نجات بده

حیدر از شدت گرما گرمازده شده وقتی رسیدند حیدر از حال رفته بود سلاحش دست بچه ها و زیر بغلشو محمدحسن گرفته بود

سریع محمد حسن رفت دنبال آمبولانس هیچ به فکر حیدر نبود

الا محمد حسن

یادش بخیر

خاطره همرزم شهید محمد حسن خلیلی و شهید حیدر جنتی

@ra_sooll