رسانه
رسانه

ترامپ و اصلاح طلبانترامپ و اصلاح طلبان

درخواست حذف اطلاعات
اعلام نتایج انتخابات و پیروزی ترامپ بر نامزد دموکرات ها، خبری شگفت انگیز بود که ارزی های جهانی را به هم زد و بخش عمده ای از سیاستمداران کشورهای مختلف را در شوکی بزرگ فرو برد. این ماجرا همانطور که بسیاری از پیش بینی ها را در سطح جهانی بر هم ریخت، بخشی از جریان های کشور را نیز به محاق برد و برنامه ریزی و بازی های آتی آنان را بر هم زد. جریان اصلاح طلب و اعتدال که این روزها در اردوگاهی واحد تعریف می شوند، دل به پیروزی هیلاری کلینتون خوش کرده بودند. این جریان در ماه های اخیر همه تلاش رسانه ای خود را معطوف به اهمیت پیروزی کلینتون و خطرات پیروزی ترامپ کرده بود و با اعتماد به آمار و نظرسنجی هایی که حکایت از پیروزی نامزدی دموکرات ها داشت، خود را مهیای دوران پس از اوباما و با حضور کلینتون می کرد.

ترامپ و معادلات اصلاح طلبان

تیم رسانه این جریان آنچنان به پیروزی هیلاری علاقمند بود که با بی احتیاطی تمام و در حالی که عقل حکم می کرد تا اعلام نتایج قطعی انتخابات صبر کند، دست به ریسک بزرگی زد و تصویر صفحه اول رو مه شرق در چهارشنبه ۱۹ آبان را به ع کلینتون در کنار اختصاص یافت؛ اقدامی ناشیانه که ملعبه مخالفین قرار گرفت و بستر طنزهای نیشدار و تمس آمیز را در فضای مجازی فراهم آورد و اعتبار حرفه ای تحریریه این رو مه را زیر سوال برد! رسانه های دیگری از اصلاح طلبان نیز در این دام افتادند و اعتبار رسانه ای خود را به سادگی ج این آرزوی دست نیافتنی د!
نتایج انتخابات معادلات اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را به هم زد، چرا که با انتخاب ترامپ نگرانی ها نسبت به بر هم خوردن و ادامه روند تعامل با غرب به اوج خود رسیده است. ظریف که در این روزها در سفر به شرق اروپا بسر می برد در واکنش به این خبر اعلام کرد: «هر رئیس جمهور باشد باید واقعیات جهان و منطقه ما را به درستی بشناسد و با آن با واقع گرایی مواجه شود. ایران و روابط ندارند؛ اما آنچه به عنوان یک تعهد بین المللی چند جانبه در پذیرفته است را باید اجرا کند.» آقای نیز در جلسه هیات ت گفت که نتیجه انتخابات ، اثری در سیاست های ایران ندارد. وی همچنین تصریح کرد: «نتیجه انتخابات ، نشان دهنده آن است که هابات و عدم ثبات داخلی مدت ها باقی خواهد ماند و زمان زیادی می برد که این اختلافات و مشکلات داخلی حل شود.» این تع ر به خوبی نشان می دهد که ت نگران چگونگی مواجهه ت جدید با مساله است و فراموش نباید کرد که ترامپ در برنامه های انتخاباتی خود به شدت به روند این مذاکرات حمله کرده بود. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بین شعارهای انتخاباتی و اعلام مواضع در جایگاه تصمیم گیری فاصله وجود دارد و باید منتظر بود تا ببینیم ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری چه سیاستی را در مواجه با اتخاذ خواهد کرد. بدیهی است ایران در برابر نقض دست بسته نیست و کشورهای اروپایی هم به سادگی زیر بار لغو نخواهند رفت.
مسلم است که نقض توسط ت بعدی ، مخالفت و اقدام متقابل کلیت نظام ایران را به دنبال خواهد داشت، اما در این میان نکته اساسی آن است که نگرانی های جریان اصلاح طلب و اعتدال نسبت به آینده بیش از سایر جریانات و نهادهای نظام و با هدفی انتخاباتی است! در واقع علت اصلی نگرانی جریان اصلاح طلب و اعتدال این است که این جریان به صورت ویژه به دنبال بهره برداری انتخاباتی از آینده است، لذا مهمترین دغدغه آنها تأثیری است که نتیجه انتخابات بر سناریوی انتخاباتی این جریان در سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.
واقعیت آن است که این جریان برای موفقیت در انتخابات آتی و کنار گذاشتن رقبای احتمالی، سناریوی حل "مسائل داخلی با اهرم سیاست خارجی" را همچون سال ۹۲ در دستور کار خود قرار داده است. این جریان معتقد است هرچند دستاوردهای تا به امروز آنقدر برجسته نبوده است که رضایت عمومی را جلب کرده و موجب افزایش محبوبیت آقای باشد، اما انتظارات هم هنوز به سر نرسیده است و می توان با وعده بهره برداری از ثمرات در آینده، ت دوازدهم را به مثابه باغبانی دانست که دسترنج و ثمرات تلاش های ت یازدهم را خواهد چید. این امر موجب خواهد شد تا مردم همچنان به ت آقای اعتماد کرده و با حضور وی در قدرت برای برداشت میوه های و حل مشکلات اقتصادی موافقت نمایند. از نگاه جریان مذکور تحقق این سناریو با حضور هیلاری کلینتون می توانست هموار باشد و این جریان به سادگی می توانست در صورت موفقیت دموکرات ها در انتخابات ، خود را پیروز انتخابات اردیبهشت ۹۶ قلمداد نماید. (ضمن آنکه طبق برخی اخبار و شایعات دموکرات ها وعده هایی مبنی بر بخشی از اموال ایران و تزریق آن به اقتصاد کشور در آستانه انتخابات با هدف حمایت از اعتدالیون در ایران نیز داده بودند!) اما با انتخاب ترامپ همه چیز در آستانه فروپاشی قرار گرفته و نگرانی و اضطراب بر این جریان سایه انداخته است! ترامپ آنقدر کله شق است که به سادگی بازی را بر هم زند و به شکل ناخواسته اجازه ندهد که وعده بهره برداری از میوه های ، رمز موفقیت آقای در رقابت انتخاباتی گردد. این مساله دست تیم رسانه اصلاح طلب-اعتدال را در آستانه انتخابات خالی کرده و این جریان را با این سوال مواجه نموده که توده های جامعه با توجه به کدام برنامه تبلیغاتی باید به پای صندوق های رای آمده و مجددا رای خود را به نفع آنها در صندوق ها بریزند؟ عملکرد ت به عنوان این جریان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاست داخلی از آنچنان برجستگی برخوردار نیست که رغبتی در هواداران ایجاد کند! و خطای راهبردی سرمایه گذاری همه جانبه تنها بر سیاست خارجی و گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد ، امروز اردوگاه آقای را در وضعیت بغرنجی قرار داده است که می تواند به پاشنل آشیلی برای تداوم این ت بینجامد و پروژه "رئیس جمهور ۴ ساله" را که توسط مخالفین دنبال می شود، برای اولین بار در کشور رقم بزند! سخن آ آن که این اتفاق درس بزرگی برای جریان های داخل کشور به همراه دارد که نباید ثقل برنامه ریزی های - انتخاباتی خود را مبتنی بر تحولات بیرون از کشور تنظیم کرد، بلکه با توجه به امکانات و توانمندی های داخلی باید برای حل مشکلات کشور چاره شی کرد و این برنامه را در آستانه انتخابات در معرض قضاوت مردم قرار داد. باید دید که آیا اتاق فکر اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهند توانست با جمع توانشان این تهدید را به فرصتی برای موفقیت در رقابت انتخاباتی اردیبهشت ۹۶ تبدیل کنند یا خیر؟منبع: http://sia negar. /