رسانه
رسانه

حکم سعید مرتضویحکم سعید مرتضوی

درخواست حذف اطلاعات

حکم سعید مرتضوی صادر شد

دوشنبه ۱۰ آبان ۹۵

م ع جمعی از شکات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی از صدور حکم بخش دوم این پرونده خبر داد.
مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با تسنیم با اعلام این خبر اظهار کرد: امروز برای اطلاع از آ ین وضعیت پرونده به شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان ت مراجعه که اعلام د حکم صادر و ابلاغ شده است.
این دادگستری افزود: شعبه دادگاه به رغم مراجعه حضوری، حکم را ابلاغ نکرد و گفتند به صورت پستی ابلاغ می شود.
به گفته ترک همدانی، حکم صادره مبنی بر محکومیت مرتضوی است.منبع: http://sia negar. /