رسانه
رسانه

خون با آسمان انگلیس در عاشورای حسینیخون با آسمان انگلیس در عاشورای حسینی

درخواست حذف اطلاعات

ماجرای خون با آسمان انگلیس در روز عاشورا!کتاب «وقایع عصر آنگلوسا ون» ماجرای خون با آسمان «انگلیس» در روز عاشورای سال 61 ه .ق. که واقعه ای تاریخی، عجیب و به یاد ماندنی بود را بیان کرده است.

در صفحه 38 کتاب «وقایع عصر آنگلوسا ون» آمده است : در سال 685 م. در اینجا، در سرزمین بریتانیا آسمان خون بارید و شیر و کره به خون تبدیل شد و رنگ آن سرخ گردید.

گفتنی است سال 685 م. با سال 61 ه .ق. که سال وقوع حادثه عاشورا شهادت حضرت سیّدالشّهداء(ع) و یارانش بوده، برابر است.

شایان ذکر است، در برخی از احادیث نیز تصریح شده که در روز عاشورا آسمان خون گریست. برای مثال حضرت زینب(س) در روز عاشورا به مردم فرمودند: «أو عَجفبتم أن مَطَرت السماءف دماً؛ آیا از اینکه آسمان خون گریسته است، شگفت زده شده اید؟» در کتب عامّه نیز آمده است: «لما قتل الحسین اسودّت السماء وظهرت الکواکب نهاراً حتی رأیت الجوزاء عند العصر وسقط راب الأحمر» راوی می گوید: هنگامی که حسین(ع) به شهادت رسید، آسمان تیره و تار شد و ستاره ها در روز مشاهده شدند و من ستاره جوزا را هنگام عصر مشاهده .» همچنین در آن روز خاک سرخ از آسمان بر زمین پاشیده شد. مورّخان نیز آورده اند که در این روز در «بیت المقدّس» هر سنگ را که پشت و رو می د، زیر آن خون تازه می دیدند و پدیده خورشید گرفتگی تا سه روز ادامه یافت.

:sunny: این پدیده یک بزرگنمایی تاریخی نیست بلکه در همین عصر درخت چناری در روستای زرآباد قزوین وجود دارد که همه ساله در روز عاشورا صمغی سرخ رنگ تراوش میکند که جالب است بدانید این صمغ خون است و گروهی از محققان خون این درخت را آزمایش کرده اند و در آن rh و خاصیت خون را تائید کرده اند. مرحوم آیت الله مظفری در کتاب ایضاءالجنه در خصوص نجاسات آورده که برخی خونها نجس نیست مثلا خون تراوش شده از درخت زرآباد که پاک و اطهر است!

http://www.rajanews.com/news/93067

بروید و ببینید!

این معجزه جاویدان و عنایت حضرت حق به سالار شهیدان حسین علیه السلام است و روز ظهور و فرج مومنین را نیز در عاشورای اباعبدالله قرار داد تا بشر به یاد داشته باشد که سناریوی خلقت حول محور ارباب بی کفن نوشته شده است.منبع: http://sia negar. /