رسانه
رسانه

سیان جرقویه اصفهانمته کب

درخواست حذف اطلاعات

کب :کب ف ی است سفید با علامت شیمیایی co با ته رنگ ,


ازلحاظ شیمیای فع ر از نیکل است,سرعت ا ایش کب ۲۵برابر نیکل است,این ف مانند نیکل دیامغناطیس است,تقریبا دارای ۳برابر حداکثر نفوذپذیری ان است,همچنین به میزان بیشتر از نیکل سخت است به ویژه در مجاورت کربن ,در ضمن در الیاژ ها می تواند بیشتر از نیکل ترکیبات شیمیایی دهد.


کب وزن مخصوص۷۵۶/۸ -نقطه ذوب ان برابر ۱۴۹۳ سانتی گراد است-سختی برنیل ان ۸۶ است.

رسانای الکتریکی co حدود۱۶%مس است,استحکام کششی کب ریخت خالص ۲۴ کیلو گرم بر میلیمتر مربع ولی با اضافه ۲۵%کربن به۵/۴۳کیلوگرم بر میلی متر مربع افزایش میابد.


این ف درالیاژها برشکاری وفولادهای ابزار در الیاژهای مغناطیسی به کار می رود.

مته کب :اکثرا برای سوراخکاری روی ف هایی مانند استیل وامثال ان که ح خورند دارند به کار میرود.منبع: http://siyan. /حافظ

درخواست حذف اطلاعات
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته ای روح فزا از دهن دوست بگو نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام شمه ای از نفحات نفس یار بیار
به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب بهر آسایش این دیده خونبار بیار
خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست خبری از بر آن دلبر عیار بیار
شکر آن را که تو در ع ی ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گ ار بیار
کام جان تلخ شد از صبر که بی دوست عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار
روزگاریست که دل چهره مقصود ندید ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن وان گهش مست و اب از سر بازار بیار


منبع: http://siyan. /