رسانه
رسانه

۲۴۳۲۴۳

درخواست حذف اطلاعات
واسه جینجر توییتر ناشناس فرستادم you are so cute

توییت زده فکر کنم یه ن نا داریم تو تایملاین:/

از کراش که شانس نیاوردم

یکیم که فکر میکنم کیوته و بهش میگم هم که اینجوری جوابمو میده

اگه من لوزر نیستم پس کیه؟منبع: http://smolseawall. /