رسانه
رسانه

ید دانه های روغنی نیز به سرنوشت گندم دچار شدید دانه های روغنی نیز به سرنوشت گندم دچار شد

درخواست حذف اطلاعات
وزارت جهادکشاورزی پس از گندم طی اقدامی جدید نرخ ید تضمینی دانه های روغنی را نیز به صورت علی الحساب اعلام کرد.