رسانه
رسانه

ده کشوری که صادرات ایران به آن ها بیشترین رشد را داشته است، کدامند؟ده کشوری که صادرات ایران به آن ها بیشترین رشد را داشته است، کدامند؟

درخواست حذف اطلاعات
به تازگی آمار های مربوط به تجارت هفت ماهه ایران با سایر کشور های دنیا در سایت گمرک ایران بارگذاری شده است. آمار های مربوط به صادرات نشان می دهد که ارزش صادرات کالا های ایرانی به برخی کشور ها در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را داشته است. به عنوان نمونه ارزش صادرات به نپال در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۷۰۰ درصد رشد کرده است.