رسانه
رسانه

ارز پتروشیمی ها در نیما چند؟ارز پتروشیمی ها در نیما چند؟

درخواست حذف اطلاعات
سیاست های ارزی ت در اواسط ماه هشتم اجرا قرار دارد و شرکت های پتروشیمی به عنوان تامین کنندگان بزرگ ارزی، نقشی جدی در اجرای این سیاست ها اجرا می کنند. طبق جدیدترین اخبار، نرخ ارزی (دلار) که پتروشیمی ها طبق سیاست های مذکور باید در سامانه نیما وارد کنند، بین ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان است.