رسانه
رسانه

ادعای ذالنور: یک نهضت تو ن در مجلس به راه افتاده/علم الهدی: عده ای می خواهند مردم را به یک ولایت اساطیری ارجاع دهند/صادقی: رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه cft در مجلس امکان پذیر استادعای ذالنور: یک نهضت تو ن در مجلس به راه افتاده/علم الهدی: عده ای می خواهند مردم را به یک ولایت اساطیری ارجاع دهند/صادقی: رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه cft در مجلس امکان پذیر است

درخواست حذف اطلاعات
رصد خانه «تابناک»، خبر هایی برای مخاطبان آماده می کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می گیرند. تیتر هایی مانند:یک قهرمان پرورش اندام به ضرب گلوله به قتل رسید،روند رفع ایرادات سی اف تی در مجلس چیست؟، و... رصد خانه امروز تابناک را تشکیل می دهند.