رسانه
رسانه

هشتگ #تحریم_سینما واکنش ویرانی طلبان به اعتراض اهالی سینما به تحریم هاهشتگ #تحریم_سینما واکنش ویرانی طلبان به اعتراض اهالی سینما به تحریم ها

درخواست حذف اطلاعات
سینما با چنین حرکت هایی تحریم نخواهد شد و اتاق عملیات روانی ضدایران نیز از این موضوع به خوبی آگاهی دارد. هدف اصلی از این هشتگ نیز صرفاً ایجاد نگرانی است و کاهش احتمال فعال شدن مؤثرِ دیپلماسی عمومی ایران است که سلبریتی ها از جمله سینماگران در آن نقش کارآمدی دارند. تجربه نشان داده، دیپلماسی عمومی نقش تعیین کننده ای در عبور از شرایط سخت دارد و باید هنرمندان از قدرتی که دارند، بدون ترس از این فضاسازی ها استفاده کنند.