رسانه
رسانه

افشای ابعاد جدید فساد در خصوصی سازیافشای ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی

درخواست حذف اطلاعات
فروش کارخانه ۱۰هزار میلیاردی به ۷۰میلیارد تومان به یک بی‎سواد/حراج هپکو توسط اصلاحات