رسانه
رسانه

تنهاترین پسر دنیااحساس واقعی یا احمقانه

درخواست حذف اطلاعات
از دیروز تا حالا که sql server روی سیتم نصب کرده ام احساس میکنم ویندوز سیستم یه دیلی پیدا کرده کند شده من بدم میاد...یعنی چی؟

درخواست حذف اطلاعات
حبیب کاف پیام داد توی تلگرام که چطوری آهنگ میشه از رادیو جوان بهش گفتم، بعد یه دفعه گفت آژانس حسین کاف بودن تیم من یعنی چی؟ منم گفتم " میشه یه آژانس، با تیم تو میشه یه استاراپ یا یه شرکت مسافربری " بعد ازش پرسیدم چرا این سوال پرسیدی گفت هیچ همین طوری؟ افسوس و صد افسوس!!!! همین مشکوک این حرکت حبیب کافهی

درخواست حذف اطلاعات
پیمان ح مدیر بازرگانی بهم میگه باید این کار رو امروز تحویل بدی ۳ روز نیستی شرکت باید امروز تحویل بدی بعد برنامه نویس آقای ف میگه بی خود میگه این کار مال چند روز کار تو کار خودتو کنمحبوب

درخواست حذف اطلاعات
آقای ب مدیر پشتیبانی صدا زد برنامه نویس آقای ف درگوش ش آهسته گفت دسترسی زیادی توی دیت س به رضا ندی! هی!!!این

درخواست حذف اطلاعات
برنامه نویس آقای ف با آقای حق مدیر عامل حرف زد بعدش که قطع کرد گفت بهت دسترسی میدم با کوئری بزن خار دیت س رو بگه تا بهش میگم اصولی باید کار بشه بفهمهلب تاپ تمیز

درخواست حذف اطلاعات
برنامه نویس آقای ف بهم گفت برو اسپری تمیز کننده لب تاپ و کهنه بیار رفتم آورده و خودش با دستمال و اسپری لب تاپ رو تمیز کرد ... خوب صفحه لب تاپ یه کم کثیف بود همین و بس گفت یه بار دیگه کثیف بینم لب تاپ تو من میدونم و توخونه رفتن

درخواست حذف اطلاعات
برم خونه بقیه اشو خونه انجام بدهم از صبح تا حالا به جز 3 دونه ما و یه لیوان چای چیزی نخورده ام برم غذا بخورمکار خواستی نکردی

درخواست حذف اطلاعات
آقا رضا کار شاقی نکردی چهار تا کوئری دیت س بود دو جا عدد عوض کردی و یه کپی پیست کردی همین و بس ... آدم باش ... به قول داداش مجتبی ت ک.یر غول رو که نش تی که ... چهار کوئری دیت س بودلعنتی

درخواست حذف اطلاعات
از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۳:۰۵ دقیقه خواب بودم بعد بیدار شدم قرص آلازاپین رو خوردم نشستم پای کاری که برنامه نویس آقای ف بهم داده بود هیچ تموم قرص اثر کرد خوابم گرفته چنان پلک هام سنگینی کرده که نگو و نپرسادامه داشته باش

درخواست حذف اطلاعات
شد ۵ روز و یک ساعت بودن خود یی البته همچنان ادامه دارد و باید ادامه داشته باشد.
البته سر شب نزدیک بود خطا کنم توی سایت های که نباید برم رفتم ولی خوب زود جمع شد و خو دم.احمق هستم

درخواست حذف اطلاعات
تا الان بیداری که چی؟ هان؟ میخواستم بشینی یه آموزش برنامه نویسی ببینی چشمات سنگین بود خوابت میمود و داشتی از حال میرفتی ولی برای تاب خوردن توی سایت های دری وری خوب خسته نیستی؟!؟اووووف

درخواست حذف اطلاعات
الان هم که مامان خانم رفته بخوابه زده بسرم فدورا نصب کنم لعنت به من هرکاری میکنم برای فرار از کارهای مفید و سودمندبدترین شرایط فعلی

درخواست حذف اطلاعات
وسط نصب فدورا بی خیال شدم ۵۲ درصدش رفته بود دست گذاشتم روی دکمه power، حالا لب تاپم ویندوزش بهم ریخته بالا نمی آد!!!؟؟
واقعا خودمم نمیدونم دارم یچ کار میکنم یه بی هدف و سردرگمی لعنت به من.لعنت به این افکار احمقانه

درخواست حذف اطلاعات
ویندوز اومد بالا ولی نباید این کار رو کنم باید اگر میخوام برنامه نویسی کار کنم فعلا با ویندوز کار کنم هروقت کامل یاد گرفتم بعدا لعنت به این افکار احمقانهبی فایده

درخواست حذف اطلاعات
جمع بخوابم اینجوری بی فایده استبد

درخواست حذف اطلاعات
از وقتی که این قرص آ شب میخورم شب ها راحت میخوابم اما صبح بلند شدنم سخت شده و با عذاب همراههست

درخواست حذف اطلاعات
مامان خانم صبح اول پاشده رفته روضه خوانی یعنی توی اصفهان همیشه سال روضه هستلعنت

درخواست حذف اطلاعات
زانوم و لگنم درد میکنه، لعنت به پای چلاق لعنت به این زندگی مز فبخون

درخواست حذف اطلاعات
اومدی کتابخونه که درس بخونی نه اینکه همه ش گوشی دست تو باشه و توی تلگرام بچرخیاووووفف

درخواست حذف اطلاعات


نوتیفیکشین ش اومد فقط دو خط بالا که سلام خوبی؟

فکر یه یادی از من کرده؟ بعدش که بازش کرده دیدم تبلیغ؟ دو، سه سال پیش تهران که بودم از مرکز شون چشم هامو معاینه و عینک گرفتم. عجب تبلیغ هوشمندانه ای!!!!!