رسانه
رسانه

نابغه احمقنابغه احمق

درخواست حذف اطلاعات
وبلاگ رو ساختم اسمشو گذاشتم نابغه احمق ؟ نمیدونم چرا این اسم رو براش انتخاب کرده ؟ نمیدونم