رسانه
رسانه

مقدماتی جام جهانیمقدماتی جام جهانی

درخواست حذف اطلاعات
پرو 0-2 برزیل

منطقه امریکای جنوبی

شیلی 3-1 اروگوئه

آرژانتین 3-0 کلمبیا

بازیهای دوستانه

ایرلند شمالی 0-3 کرواسی

انگلیس 2-2 اسپانیا

فرانسه 0-0 ساحل آج

ایتالیا 0-0 آلمانمنبع: http://tarvatazeh. /