رسانه
رسانه

نصب و تعمیر کولرگازینصب و تعمیر کولرگازی

درخواست حذف اطلاعات
در ادامه بحث نصب و تعمیر کولرگازی :

یکی دیگر از عیوب متداول نشتی گاز کولرگازی میباشد که در دفعات قبلی برخی از علت های نشتی گاز کولرگازی مطرح شد.

علت دیگر نشتی گاز ش تن مهره های رابط لوله مسی کولرگازی و یا تجهیزات برودتی میباشد.که به مرور زمان این ش تگی بیشتر و موجب تخلیه کامل گاز می شود.

اما مهم تر علت ش تن مهره ها می باشد، که در درجه اول سفت بیش از حد مهره و مغزی رابط لوله میباشد

و در ردرجه دوم استفاده از مهره با کیفیت جنس پایین می باشد.که بعد از تغییر یک فصل سرد و گرم مهره ترک خورده و به مرور باز میشود.

این موضوع دقیقا در مورد مهره د وش شیر سرویس(چک والو) میتواند اتفاق بیافتد.

در زیر نمونه ای از ش تن مهره رابط لوله مسی کولرگازی را می بینید.

مهره کولرگازی
مهره کولرگازی

مهره لوله کولرگازی

کولرگازی،نصب،چیلر،داکت اسپلیت،تعمیر،کرج،شارژگاز کرج

09127652048منبع: http://tasi efadak. /