رسانه
رسانه

حسابداران برترسوالات و حل تشریحی آزمون اول موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

درخواست حذف اطلاعات


  حل تشریحی با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی ( ی حسابداری ۹۷) … حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات


 تایپ جزوه با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حل تشریحی مسائل فصل ۲ اصول حسابداری ۱ نوروش و کرمی

درخواست حذف اطلاعات


  حل تشریحی با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار ( ی حسابداری ۹۷) ... حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات
بالا ه آماده شد

 نکته قابل توجه شباهت 80 درصد (12 سوال از 15 سوال) جزوه مرور جامع

ریاضی و آمارارشد حسابداران برتر با آزمون ی ۹۷ حسابداری می باشد

  انیکه این جزوه را دریافت د می توانستند درصد بالایی از

ریاضی و آمار آزمون ی را به خودشان اختصاص دهند

 مطمئن باشید چون منابع ریاضی و آمار ی با ارشد حسابداری

 یکی می باشد احتمال آمدن سوالات مشابه در ارشد ۹۷ زیاد هست.

پیشنهاد ما به شما برای آزمون ارشد ۹۷ حسابداری استفاده از

 مرور جامع ریاضی و آمارحسابداران برترمی باشد.

انتخاب با شما ....

********************************** 

پاسخ تشریحی همراه با نکات تستی 

**************************************

فایل تایپ شده می باشد. 

*******************************

  رایگان سؤالات ریاضی و آمار  ی ۹۷ حسابداری

برای به ادامه مطلب بروید ... 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی حسابداری مدیریت ( ی حسابداری ۹۷) … حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات


 تایپ جزوه با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حل تشریحی مسائل فصل ۶ اصول حسابداری و هزینه ی جمشید اسکندری

درخواست حذف اطلاعات


 تایپ جزوه با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]مرور جامع بر ریاضی و آمار برای ارشد 98

درخواست حذف اطلاعات

بالا ه آماده شد ....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]مرور جامع بر حسابرسی برای ارشد 98

درخواست حذف اطلاعات

 

مرور جامع بر حسابرسی برای ارشد 98

آماده شد ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]مرور جامع بر حسابداری صنعتی برای ارشد 98

درخواست حذف اطلاعات

 

آماده شد ....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حل تشریحی مسائل فصل ۱ اصول حسابداری ۱ نوروش و کرمی

درخواست حذف اطلاعات


  حل تشریحی با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۷) … حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات

بالا ه آماده شد ...

پاسخ تشریحی حسابداری مالی ارشد ۹۷ رشته حسابداری 

***************************************

این بسته شامل :

تعداد صفحه : ” 11 “

۱- تایپ سوال های حسابداری مالی ۹۷

۲- تایپ حل تشریحی منحصر به فرد

۳- تحلیل سوالات حسابداری مالی ۹۷

۴- تطبیق سوالات با جزوه مرورجامع 

حسابداری مالی حسابداران برتر

۵- تطبیق با حل کلیدی سنجش

۶- برخورداری از بهترین کیفیت برای تایپ و

آی های جذاب و متنوع

**************************************

نوع فایل : pdf

فایل تایپ شده می باشد. 

 حجم فایل :  648  کیلوبایت

  رایگان سؤالات حسابداری مالی ارشد ۹۷ حسابداری

برای به ادامه مطلب بروید ... 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد حسابداری ۹۷) … حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات

بالا ه آماده شد ...

نکته قابل توجه شباهت  درصد (۲۳ سوال از ۳۰ سوال) جزوه مرور جامع

ریاضی و آمارارشد حسابداران برتر با آزمون ارشد ۹۷ حسابداری می باشد

  انی که این جزوه را دریافت د می توانستند درصد بالایی از

ریاضی و آمار آزمون ارشد ۹۷ را به خودشان اختصاص دهند

 همانطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم چون منابع ریاضی و آمار ی با

ارشد حسابداری یکی می باشد احتمال آمدن سوالات مشابه در ارشد ۹۷ زیاد

بود.پیشنهاد ما به شما برای آزمون ارشد و ی ۹۸ حسابداری استفاده از

 مرور جامع ریاضی و آمار حسابداران برترمی باشد.

انتخاب با شما ….

پاسخ تشریحی همراه با نکات تستی 

**************************************

بالا ه آماده شد ...

پاسخ تشریحی ریاضی و آمار ارشد ۹۷ رشته حسابداری 

***************************************

این بسته شامل :

تعداد صفحه : ” 20

۱- تایپ سوال های ریاضی و آمار ۹۷

۲- تایپ حل تشریحی منحصر به فرد

۳- تحلیل سوالات ریاضی و آمار ۹۷

۴- تطبیق سوالات با جزوه مرورجامع 

ریاضی و آمار حسابداران برتر

۵- تطبیق با حل کلیدی سنجش

۶- برخورداری از بهترین کیفیت برای تایپ و

آی های جذاب و متنوع

**************************************

نوع فایل : pdf

فایل تایپ شده می باشد. 

 حجم فایل :  1.58 مگابایت

**************************************

پاسخ تشریحی ریاضی و آمار

 ارشد ۹۷ حسابداری

حل تشریحی کامل سوالات ریاضی و آمار

*******************************

  رایگان سؤالات ریاضی و آمار ارشد ۹۷ حسابداری

برای به ادامه مطلب بروید ... 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار ( ی حسابداری ۹۷) ... حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات
بالا ه آماده شد

 نکته قابل توجه شباهت 80 درصد (12 سوال از 15 سوال) جزوه مرور جامع

ریاضی و آمارارشد حسابداران برتر با آزمون ی ۹۷ حسابداری می باشد

  انیکه این جزوه را دریافت د می توانستند درصد بالایی از

ریاضی و آمار آزمون ی را به خودشان اختصاص دهند

 مطمئن باشید چون منابع ریاضی و آمار ی با ارشد حسابداری

 یکی می باشد احتمال آمدن سوالات مشابه در ارشد ۹۷ زیاد هست.

پیشنهاد ما به شما برای آزمون ارشد ۹۷ حسابداری استفاده از

 مرور جامع ریاضی و آمارحسابداران برترمی باشد.

انتخاب با شما ....

********************************** 

پاسخ تشریحی همراه با نکات تستی 

**************************************

فایل تایپ شده می باشد. 

*******************************

  رایگان سؤالات ریاضی و آمار  ی ۹۷ حسابداری

برای به ادامه مطلب بروید ... 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخنامه تشریحی حسابرسی ( ی حسابداری ۹۷) ... حسابداران برتر

درخواست حذف اطلاعات


 تایپ جزوه با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حل تشریحی مسائل فصل ۵ حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۶

درخواست حذف اطلاعات


  اسکن حل تمرین با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]اطلاعیه حسابداران برتر برای جمع آوری جزوه های ناب حسابداری

درخواست حذف اطلاعات

مقدم بازدید کنندگان محترم را گرامی میداریم. برای مطالعه مطالب ماه های گذشته این وبلاگ به آرشیو زمانی در سمت چپ وبلاگ مراجعه نمایید.ضمنا ما را از نظرات خوب خودتان محروم نفرمایید.از طرف خادمین شما در این وبلاگ ..................
 سلامتی همه عزیزانی که در همه حال ، نظرات خوبشان رو از ما دریغ نمی کنند.

حسابداران برتر

حسابداری مازندران

http://umzacc313.blogsky.com

گفتگوی مدیران وبلاگ  umzacc313 با شما کاربران عزیز

در صورت تمایل انتشار فایلهایتان در وبلاگ

می توانید به آدرس زیر مطالب مهم ... ع مهم مثل کارنامه ارشد و  ی

یا سایت و یا وبلاگ مهم را برای ما ارسال کنید.


سخنی با دانشجویان و کاربران همیشگی حسابداران برتر :

از همه انی که ما را در گروه وبلاگ ، همکاری می کنند

صمیمانه قدردانی می کنیم و نقطه نظرات شما را با کمال میل می پذیریم

فایلی اگر دارید که به درد بقیه حسابداران می خورد برای ما

به آدرس تلگرامی زیر بفرستید :

umzacc@

یا به شماره موبایل زیر پیامک کنید.

0911-741-5287

amoueihamzeh@yahoo.com


برای دسترسی آسان بر روی لینک زیر کلیک کنید.


  جزوه های کنکور ارشد


  پاسخ تشریحی ارشد و ی


   سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری 84 تا 97


  پاسخ تشریحی اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری


پاسخ تشریحی اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری


پاسخ تشریحی اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری


پاسخ تشریحی حسابداری شرکتها 1 جمشید اسکندری


پاسخ تشریحی حسابداری شرکتها 2 جمشید اسکندری


  پاسخ تشریحی کامل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری


  پاسخ تشریحی کامل حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری


حل تشریحی کامل حسابداری صنعتی 1 عثمانی


   پاسخ تشریحی کامل حسابداری صنعتی 2 فرج زاده


  پاسخ تشریحی کامل حسابداری  صنعتی 3 فرج زاده


  پاسخ تشریحی کامل حسابداری  پیشرفته 1 همتی

حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۶

درخواست حذف اطلاعات


  اسکن حل تمرین با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخ تشریحی فصل ۴ حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۶

درخواست حذف اطلاعات


  حل تشریحی با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخ تشریحی فصل ۲ حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۶

درخواست حذف اطلاعات


  حل تشریحی با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]حل تشریحی مسائل فصل ۳ اصول حسابداری و هزینه ی جمشید اسکندری

درخواست حذف اطلاعات


 تایپ جزوه با کیفیت برتر 


آدرس تلگرامی مدیر وبلاگ : 5287 - 741 - 0911

  برای عضویت در کانال تلگرامی همین الان اقدام کنید

 آدرس کانال تلگرامی حسابداران برتر:


  https://telegram.me/umzacc313


برای به ادامه مطلب بروید ...  

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]