رسانه
رسانه

بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از ورود به کشور چه گفتند؟بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از ورود به کشور چه گفتند؟

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری شبستان:بازیکنان تیم ملی فوتبال از استقبال مردم و خوشحالی شان بابت عملکرد تیم ملی در جام جهانی ابراز سندی د.