رسانه
رسانه

فغانی سربلندازفینال زودرس جام جهانی،یک گام تاسوت دیدارنهاییفغانی سربلندازفینال زودرس جام جهانی،یک گام تاسوت دیدارنهایی

درخواست حذف اطلاعات

قضاوت این دیدار بسیار سخت توسط تیم داوری ایران آ ین تردیدهای فیفا بابت سپردن بازی فینال به فغانی را هم رفع کرد تا در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد ...