رسانه
رسانه

بهت زدگی سعودی ها در پی موفقیت پهپادهای دوربُرد یمن در حمله به پایتخت عربستانبهت زدگی سعودی ها در پی موفقیت پهپادهای دوربُرد یمن در حمله به پایتخت عربستان

درخواست حذف اطلاعات

سعودی ها پس از اینکه نیرو های یمنی با پهپاد های دوربُرد خود ریاض را هدف قرار دادند، دچار سردرگمی شده اند.