رسانه
رسانه

انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شودانقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود

درخواست حذف اطلاعات

پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی: رئیس قوه قضائیه در نامه ای به معظم انقلاب ی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط ...