رسانه
رسانه

تشنج در ورزشگاه تختی آبادان و توقف بازیتشنج در ورزشگاه تختی آبادان و توقف بازی

درخواست حذف اطلاعات

فارس: پس از عدم اعلام پن ی توسط داور مسابقه نفت و پیکان در دقیقه 86 این دیدار، تماشاگران آبادانی در اعتراض به پن ی که توسط داور به نفع نفت آبادان اعلام نشد با شعارهای تند و فحاشی اعتراض خود را نشان دادند. ...