رسانه
رسانه

تصمیم داور علیه تیم صنعت نفت بودتصمیم داور علیه تیم صنعت نفت بود

درخواست حذف اطلاعات

آبادان - ایرنا - سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: تصمیم داوری امروز خیلی عجیب بود و به ضرر تیم نفت قضاوت کرد.