رسانه
رسانه

ایثارگران ونکنحوه صدور و تمدید پروانه ب جانبازان، آزادگان و خانواده

درخواست حذف اطلاعات

◀️ آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه ب جانبازان، آزادگان و خانواده

⭕️ تعاریف
ماده 1- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی
پروانه ب: پروانه ب جانبازان، آزادگان و خانواده .
مراجع صدور و تمدید پروانه ب: مرکز اصناف و بازرگانان( برای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری) و ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (برای سایر موارد)
متقاضیان واجد شرایط: افراد واجد شرایط موضوع ماده (79) قانون براساس معرفی نامه بنیاد.
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه ب (به نشانی:iranianasnaf.ir ).

⭕️تسهیلات
ماده2- تسهیلات دریافت پروانه ب:

ادامه مطلبآنان همہ از تبار باران بودند ...

درخواست حذف اطلاعات

آنان
همہ از تبار باران بودند

رفتنــد ولے ادامہ دارندهنــوز ...
نحوه ارائه و رسیدگی به اعتراض ایثارگران در کمیسیون ماده 16 چگونه است؟

درخواست حذف اطلاعات

نحوه ارائه و رسیدگی به اعتراض ایثارگران در کمیسیون ماده 16 چگونه است؟
وظایف کمیسیون ماده 16 رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده ) از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوبه 74/3/31 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستگاه های احصاء شده در قوانین مذبور می باشد لذا نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی به خواسته ها مست م طی نمودن فرایند تشکیل پرونده برابر ضوابط و دستورالعمل، که توسط نمایندگان کمیسیون ماده 16 مستقر در ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها انجام و نهایتاً به دبیرخانه مرکزی این کمیسیون جهت تصمیم نهایی و صدور رأی ارسال می گردد بنابراین برای رسیدگی به خواسته عزیزان بدواً موضوع از طریق های استانی انجام می پذیرد.

شرایط رسیدگی به درخواست اعاده به کار ایثارگران چیست؟
اعاده به کار ایثارگران به استناد ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 16 می باشد، در صورتی که موارد اولیه تشکیل پرونده توسط های استان انجام شود.
پیمانی که در طوفان با خدا بستند در آرامش فراموش نکنیم ..

درخواست حذف اطلاعات

پیمانی که در
طوفان با خدا بستند
در آرامش فراموش نکنیم . . .
(ره)اشکال تراشان در امور را ضد انقلاب نامید

درخواست حذف اطلاعات

اشکال تراشان در امور را ضد انقلاب نامید

(ره): اگر معلوم شود که انی در بعضی از ادارات و وزاتخانه ها برای اجرای امور ی انقلاب و خانواده آنها اشکال تراشی می کنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند.

حضرت (ره) : باید رسیدگی کامل به خانواده ء و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.

(ره ) به عدم بهبود امور مربوط به خانواده اعتراض شدیدی می کند و می فرماید : آیا این ادارات تی، وزارتخانه ها و همة گروه هایی که در ادارة این مملکت مشغول هستند، جواب شماها را چه می دهند که باز هم در عین حالی که سفارش شده است که این کاغذبازی های مز ف را و این کارهای ضد انقل را نکنید، باز می شنویم که حتی برای شما کارشکنی می کنند؛ اینها چه می گویند؟ اینها چه هستند؟ اینهایی که در رأس هستند، چطور توجه به این مسائل ندارند؟ چطور آقای رئیس جمهور دخ در این امور نمی کند؟ چطور شورای انقلاب در این امور رسیدگی نمی کند؟ چه شده است اینها را؟ به کارهای دیگر مشغولند اینها؟ ما مرهون اینها هستیم. اینها بودند که شما را به این مسندها نشاندند. اگر اینها نبودند، نه من اینجا بودم، نه شما آنجا بودید، نه آنها آنجا و نه دستجاتی که مخالفت با این نهضت می کنند در اینجا. آنها که مخالف نهضت هستند حسابشان علی حده است اما شمایی که با نهضت هستید و در امور این کشور دارید دخ می کنید، ادارة این مملکت دست شما هست. چطور است که شما رسیدگی به این ادارات نمی کنید؟ و این وزارتخانه ها، این وزرایی که اشخاصی تحت ادارة آنها هست و باز هم از این اشخاصی که از رژیم سابق مانده اند هست، اینها چه می گویند؟ به عقیده ندارند؟ یا عرضه ندارند؟ نمی توانند این اشخاصی که کارشکنی برای این افراد می کنند، برای این معلولین حتی کارشکنی می کنند و برای این کارشکنی می کنند، نمی توانند اینها، نمی فهمند اینها که باید اینها نشود؟ نمی دانند که ایران مرهون اینهاست؟ نمی دانند که رژیم منحوس شاهنشاهی را اینها از بین بردند و شما را به اینجا رساندند؟واما اگر امروز بودند...........
در حالیکه در دوران شان و منزلت ایثارگران بسیار مطلوب تر از اکنون رعایت می شد، باز هم بر سر دستگاهها فریاد می کشیدند. اگر امروز بودند با این سهل انگاریها و کوتاهی ها چه می د . آیا فراتر از ضد انقلاب بر آنان نام نمی نهادند . ابتدا فکر می کردیم این بی توجهی ها نتیجه غفلت برخی مسئولین است ولی به مرور به شیطنت آنها در ادامه خدمات به ایثارگران معتقد شدیم و بعد از مدتی به خباثت آنها پی بردیم ، ولی اکنون جز حرامزادگی نام دیگری نمی توان بر آن گذاشت .
تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی .

درخواست حذف اطلاعات

اعلام مواردی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی (بخشنامه شماره 31/710 مورخ 7/9/1397 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان...
معاونت/ سازمان/ مرکز/ اداره کل/
با سلام و احترام
تصویر بخشنامه شماره 144189 مورخ 28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دستورالعمل موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوریبه پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی کامل به نیروهای ذی نفع نسبت به اجرای بخشنامه مذکور با رعایت شرایط زیر اقدام گردد.
1- الف: در اجرای ماده (2) بند «الف» دستورالعمل ضمیمه، جهت تأیید مشاغل حاکمیتی وزارت متبوع و اخذ مجوز لازم با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبات لازم صورت پذیرفته که پس از وصول پاسخ، نحوه و چگونگی اجرای آن طی بخشنامه ای به اطلاع ادارات آموزش و پرورش رسانده خواهد شد.
ب: بر اساس تبصره ذیل بند «ب» دستورالعمل مذکور؛ استخدام رسمی-آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل مذکور موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می گردد و ب حدنصاب نمره آزمون بر اساس «دستورالعمل امتحانات» در دوره پیمانی می باشد.
2- از تاریخ صدور بخشنامه مذکور، ملاک عمل برای تبدیل وضعیت کارکنان آزمایشی به رسمی ضوابط مندرج در بند «ب» دستورالعمل ضمیمه می باشد و دستورالعمل شماره 12175/93/200 مورخ 11/9/1393 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 10/10/1393 قابلیت اجرایی ندارد
چه داستانیه؟.

درخواست حذف اطلاعات

ارسالی یک مخاطب

چه داستانیه؟

زمان قدیم

هر موقع گران می شد، علما فتوا می دادن مردم نمی یدن جنس ارزون می شد!

سود بانکی زیاد می شد علما فتوا می دادن سود وام های بانکی با همکاری مردم و آتش زدن اموال تی دوباره سودها به سرجاش بر می گشت.

بنزین گرون می شد علما فتوامیدادند مردم پمپ بنزین هارو آتیش میزدند و بنزین ارزان میشد.

توتون گرون میشد علما فتوا میدادندمردم همه ترک سیگار می و نمی یدن

قند گرون علما فتوا میدادند قند نجس و مردم قند استفاده نمی !

هر مشکلی که پیش میومد علما فتوا میدادند ومردم یکپارچه عمل می د.
الان چی شده که صدای علما در نمی یاد؟

چرا برای گرانی ها فتوا صادر نمیشه ؟
چرا دیگه چیزی نجس و حرام نیست؟
خدا عوض شده یا دین خدا؟!
شاید هم علما و انی که می توانند اعلامیه بدهند دیگه طعم فقر را حس نمی کنند؟!!
گوشه ای از جنایات یی علیه ایران.

درخواست حذف اطلاعات

گوشه ای از جنایات یی علیه ایران:

1⃣ #سکانس_اول
جنایات ی:

۱- اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲-نقش و کمک امنیتی و آموزشی در راه اندازی و اداره سازمان مخوف ساواک
۳-حمایت شدید از سرکوب مخالفان رژیم شاه و اعتراضات مردمی؛
۴- مخالفت با ملی شدن صنعت نفت و تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به همراه انگلیس؛
۵- طراحی کودتای ناموفق نظامی با مأموریت مخفی ژنرال هایزر در سال۱۳۵۷

2⃣ #سکانس_دوم:

جنایات در فاصله پیروزی انقلاب ی و آغاز جنگ تحمیلی:

۶. رها پروژه های صنعتی متعدد علیرغم انعقاد قراردادهای قانونی و أخذ هزینه های آن ها؛
۷. طراحی نقشه تجزیه ایران و حمایت از گروههای تجزیه طلب؛
۸. اعمال تحریم اقتصادی: دستور قطع ید نفت از ایران و دستور توقیف همه دارایی های ت ایران در ؛
۹. طراحی اقدام نظامی برای نجات گروگانها و بمباران پایگاههای هوایی سراسر ایران در

ادامه مطلببرنامه ششم توسعه کشور بخش ۱۶ ایثارگران

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ششم توسعه کشور بخش ۱۶ ایثارگران

ماده ۹۰-

الف- الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲) به شرح زیر صورت می گیرد:

سهمیه ورود با پنج درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد(۳۰%) افزایش یابد.

ادامه مطلب???? ۲۲۲ جنگ در ۲۳۹ سال عمر :

درخواست حذف اطلاعات


۲۲۲ جنگ در ۲۳۹ سال عمر :
آن روی را بشناسیم

گفتمان حاکم بر رسانه ها، را مهد دموکراسی و مبدع بازنمایی می کند. اما تاریخ روایتی متفاوت از ایالات متحده حکایت می کتد.

کشوری است که تنها 239 سال از تاریخ حیاتش می گذرد و در این مدت در 222 مورد جنگ و و مداخله نظامی مشارکت داشته است! دهها کودتای ناکام و باکام که برخی هرگز فاش نشده اند را به این تعداد مداخلات عموسام در امور ملت های دیگر بیفزایید.

▫️لیست زیر از جنگهای تهیه شده است تا آن روی را بشناسیم.

1901 — ورود مستقیم نیروهای یی به کلمبیا
1902 — حمله به پاناما

ادامه مطلبحق نگهداری چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

حق نگهداری چیست؟
برابر ماده ۱۷۲ قانون و مواد مشابه در سایر قوانین نیروهای مسلح، در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولان حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی پزشکی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند،
در صورتی که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی، از حق نگهداری که حداقل آن یک هزار برابر ضریب ریالی و حداکثر آن 2هزار برابر ضریب ریالی است، استفاده خواهند کرد. برابر تبصره3 همین ماده حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

ادامه مطلبعاشقانه آمدید مثل نسیم وعارفانه رفتید مثل قاصدک

درخواست حذف اطلاعات

عاشقانه آمدید مثل نسیم وعارفانه رفتیدمثل قاصدک
ماده 88 قانون برنامه ششم مربوط به ایثارگران

درخواست حذف اطلاعات


ماده 88 قانون برنامه ششم:

الف- ت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون ح اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب- ت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان ت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

1- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

2- رزمندگان با حداقل

ادامه مطلبحق پرستاری مربوط به خانواده چگونه انجام می پذیرد؟.

درخواست حذف اطلاعات

سؤال :حق پرستاری مربوط به خانواده چگونه انجام می پذیرد؟

جواب :درخواست حق پرستاری در میز خدمت استان ثبت و پس ارائه مدارک درمانی مرتبط با بیماری و طی فرآیند در سامانه سجایا در کمیسیون پزشکی طرح می گردد و نتیجه طی پیامک به متقاضی ابلاغ می گردد. بر اساس ماده ۲۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فرزندان و همسران تحت تکفل جانبازان و آزادگان وفرزندان تحت تکفل خانواده ، که دارای معلولیت یا محجوریت می باشند بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی مشمول دریافت یارانه موضوع قانون جامع حمایت از معلولان می گردند. ضمنا ٌوالدین، همسران و فرزندان که دارای بیماری های خاص، صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی هستند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول ماده ۲۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و دریافت حق پرستاری می شوند.
وام ازدواج ایثارگران---مبلغ وشرایط

درخواست حذف اطلاعات


وام ازدواج ایثارگران 《30》 میلیون تومان

اگر هر دو نفر ایثارگر باشند مبلغ وام《60》میلیون تومان میشود.

بانک مرکزی، بند ”الف“ تبصره 《5》 قانون بودجه سال 《1397》 کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 《1397》، 《15》 میلیون تومان تعیین شده است به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: ”به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را م م کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و س قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

ادامه مطلببه برکت وجود همین جوانان بود که....

درخواست حذف اطلاعات

به برکت وجود همین جوانان بود که

حتی یک وجب از خاک کشورمان

کم نشد ...به یادشان باشیم

و ادامه دهنده راه و مرام و هدفشان ...
قوانین ایثارگران

درخواست حذف اطلاعات

قوانین ایثارگران

ماده20
بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران» را تأسیس نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت ان خواهد رسید.

ماده22
بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و

ادامه مطلبخانواده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

درخواست حذف اطلاعات

خانواده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور


در اصلاحیه ماده۷۱ قانون جامع موضوع سهمیه استخدامی اعضای هیأت علمی همسران جزو مشمولان سهمیه قرار گرفتند.

برابر تبصره ردیف3 بندالحاقی1 فرزند شهید درخصوص معافیت فرزندان از خدمت وظیفه عمومی مشابه جانباز 50 درصد محسوب می شود. بنابر این فرزندان درصورت تأیید فرماندهی کل قوا با اصلاحات صدر بند3 ماده45 قانون خدمت وظیفه عمومی، می توانند تا 5 فرزند خود را از خدمت معاف کنند.

برابر تبصره الحاقی به ماده26 قانون جامع، والدین، همسران و

ادامه مطلبرزمندگان با بیشتر از شش ماه سابقه جبهه

درخواست حذف اطلاعات

رزمندگان با بیشتر از شش ماه سابقه جبهه
از آنجا که رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان مشمول ماده21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و از سهمیه 5درصد استخدامی ایثارگران برخوردارند، بنابراین مشمول تبصره یک بند(ذ) ماده87قانون برنامه ششم توسعه الحاقی به ماده21قانون جامع بوده و وضعیت استخدامی آنان حداکثر پس از 3 ماه به رسمی قطعی تبدیل می شود. با عنایت به گذشت بیش از 16ماه از تصویب این قانون همچنان رزمندگان و سایر ایثارگران از این حق قانونی محرومند.

برابر تبصره2همین بند، رزمندگان با حداقل 6 ماه

ادامه مطلبمواد 107 و108

درخواست حذف اطلاعاتماده ی ۱۰۷ در ح عادی و بیشتر انی که مشکلات خدمتی دارند یا بنحوی تمایل به ادامه ی خدمت نداشته باشند را با ماده س ۱۲۷ از خدمت رها میکنند و هیچ امتیازی هم ندارد.

به تعبیری دیگر هر باین ماده بازنشست بشود بعد از رهایی همان حقوق شاغلی را کامل دریافت نخواهند کرد و حتی بندهایی از حقوقش حذف خواهد شد.

اما بند ج ماده ی ۱۰۸ صرفآ برای جانبازان بکار برده میشود و امتیازات خوبی دارد.

بند ج ماده ی ۱۰۸ خود سه روش و به سه نحو اعمال میگردد.

۱- جانبازانی که در ح غیر جنگی و با درصد پایین مثلا ۵% و ۱۰% و ۱۵% به کمیسیون تعیین تکلیف جهت بازنشستگی معرفی میشوند با ماده ی ۱۰۸ بند الف که ضعیف ترین است از خدمت رها میشوند.

۲- جانبازانی که در مآموریت های رزمی و عملیات ها مجروح شده باشند و درصد آنها زیر ۳۰% باشد با بند الف ماده ی ۱۰۸ از خدمت رها خواند شد که به این طرح جزئی گفته میشود و از نظر امتیازات در ردیف میانه قرار دارند.

۳- اما جانبازانی که در عملیات های زمان جنگ مجروحیت آنها بنحوی زیاد بوده و یا شیمایی و موج انفجاری هستند با ماده ی ۱۰۸ بند ج و طرح کلی از خدمت رها شده اند که این نوع بهترین نوع جانبازی محسوب میگردد و شامل تمام امتیازات مانند حق دو رتبه بالاتر، یک مقطع تحصیلی، فوق العاده ی ایثارگری، حق ایثار، حق جانبازی، حتی حق مدیریت خواهند شد.

تشخیص این امتیازات و بندهای مختلف جانبازی که بالا توضیح داده شد تمامآ بعهده و بدست کمیسیون شورای عالی پزشکی نیروهای مسلح میباشد و تعیین تکلیف نهایی را این کمیسیون اتخاذ خواهد کرد.

البته همانطور که همه اطلاع داریم این امتیازات و قوانین فعلا بصورت کامل برای جانبازان مشمول این قانون اجرا نمیشود و اکثر جانبازان از این امتیازات کاملآ برخوردار نیستند و اکثرآ از بی قانونی در این رابطه شاکی هستند.