رسانه
رسانه

قوانین ایثارگرانقوانین ایثارگران

درخواست حذف اطلاعات

قوانین ایثارگران

ماده20
بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران» را تأسیس نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت ان خواهد رسید.

ماده22
بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و

ادامه مطلب