رسانه
رسانه

3810 تن دانه روغنی ک ا از مزارع قم برداشت می شود3810 تن دانه روغنی ک ا از مزارع قم برداشت می شود

درخواست حذف اطلاعات
قم – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: با تدبیر ت برای خودکفایی در محصولات راهبردی، در سال جاری 2 هزار و 300 تار از مزارع استان به کاشت دانه های روغنی ک ا اختصاص یافته است که از این سطح زیر…